Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvrácenému jsem zvráceným Bohem. Bible

26. 11. 2010

Jiří Vacek

KV a jeho autoři jako zastánci zla tvrdí, že zlo ve světě je boží vůlí – rozuměj i komunistické zločiny. Větší zvrácenost snad již ani nemůže existovat. Bůh, který je láska, v jejich představě staví koncentráky, mučí lidi a vraždí je.

Takže viníkem zla ve světě je sám Bůh a proto, domyšleno do konce, kdo se staví proti zlu, staví se proti boží vůlí.

Jak krásné: ne zlí lidé, ale zlý Bůh je zodpovědný za zlo ve světě. Zvrácenější představa zla o Bohu nemůže snad ani existovat. A také nebezpečnější.

Je-li za zlo ve světě zodpovědný Bůh, je-li jeho vůlí, pak my jsme nevinní nebo dokonce se můžeme považovat za nástroj vůle boží.

Komunisté, nacisté, inkvizice nejsou božskou vůlí, ale lidskou zvůlí. Jen zvrácený může toto zlo připisovat Bohu, který je sama láska.

Tak jako vlády slušných a spravedlivých lidí posílají občany, kteří opustili cestu práva a spravedlnosti, do vězení, tak spravedlivý Bůh stanovil zákon, podle kterého každá bytost sklízí výsledky svých činů zevních, ale i svého myšlení. I myslet znamená činit a právě myšlení ve zlu se projevuje v zevním světě jako zlo.

Za zlo ve světě jsou zodpovědní jeho obyvatelé a nikoliv Bůh. Není jeho vůlí, ale je vůlí těch, kteří jej opustili ze své svobodné vůle a zvolili si život bez Boha neboli nebožský svět.

Zlem zatemněný rozum není schopen ani ochoten pochopit pravdu, protože je vždy opakem zla. Proto jej nedokáží přesvědčit ani nejpádnější důvody.

V jeho případě pomůže pouze odřeknutí se zla, což je přesně to, co zlo nechce, co je proti jeho přirozenosti.

Z moci zla a nesprávných názorů nás může vysvobodit pouze důkladná očista od všeho zlého a pomoc boží.

Veškeré přesvědčování je proto předem odsouzeno v takových případech k nezdaru. Neběží o důkazy, ale o moc zlých sil. Osvětlování těchto pravd není určeno zlu propadlým bytostem, ale těm, kteří ještě nejsou zcela v jeho moci a hledají pravdu. Tak je také chápejme.