Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenské dění

Příspěvky

Hitler byl i podvodníkem

9. 5. 2015

Jiří Vacek

Hitler nepáchal jen obrovské masové zločiny, ale byl i vypočítavým podvodníkem. Nacistická propaganda jej líčila jako nezištného člověka, který se plně a výhradně věnoval blahu národa. Pravda je však velmi vzdálená obrazu Hitlera, který byl předkládán milionům Němců...

 

K sudetským Němcům

7. 5. 2015

Václav E.

(převzato z internetu)

... Tehdejší náš prezident Beneš by nebyl vůbec nic docílil, kdyby zde nebyla primární vůle hostitelské britské vlády. Návrh odsunu Němců byl výlučně z její vlastní iniciativy. Jinými slovy, bez britské vlády by se prezident Beneš v tomto směru namáhal asi zcela marně. Je totiž zcela samozřejmé, že Československo nemohlo Němce jen tak z vlastní vůle vyhostit, poněvadž je museli přijmout tehdejší spojenci, kteří jako vítězné mocnosti tehdy okupačně vládli jak v Německu, tak v Rakousku. Samotný odsun logisticky připravila právě jejich Mezispojenecká Komise v Německu...

 

V Texasu chtějí schválit zákon přikazující ženám donosit jakkoli poškozený plod

5. 5. 2015

novinky.cz

Sněmovnou reprezentantů amerického státu Texas minulý týden prošel kontroverzní zákon, který ženám zakazuje umělé přerušení těhotenství i v případech, kdy je jasné, že plod je natolik poškozen, že se dítě narodí mrtvé nebo zemře krátce po porodu. Normu prosadili většinoví republikáni. Po schválení ale byla po procesních výtkách demokratů stažena a vrácena do výborů, informoval server The Texas Tribune.

 

O hlouposti a povrchnosti

21. 4. 2015

Jiří Vacek

V mladém věku zemřel bývalý politik a dokonce po určitou dobu předseda vlády Stanislav Gross. Vyznamenal se hlavně tím, že si během svého působení, jak uvedla ČT, nahromadil 70 milionů korun. Jak uvádí sdělovací prostředky, stalo se tak nečestným způsobem a dokonce se mluví o možném porušení zákonů. Ke konci života se začal veřejně kát, litovat toho, co učinil a omlouvat se. Dokonce se přihlásil ke Kristovi. Z nepoctivě získaných peněz však nevrátil ani korunu. Co je to za pokání, když si peníze získané na úkor všech občanů ponechal?...

 

Budování Velkoněmecké říše

11. 4. 2015

Jiří Vacek

Hitlerovy názory a záměry byly naprosto jasné a zřejmé od samého začátku jeho působení. Vyložil je ve své knize „Mein Kampf“ (Můj boj). Stručně se dají shrnout takto: Němci jsou nadřazeným národem a mají právo nejen vládnout ostatním podřadným národům, ale dokonce i rozhodovat o jejich pouhé existenci. Podřadné rasy, což byli Židé a všichni Slované – Češi, Poláci, Ukrajinci, Rusové, ale i Slováci a další, nemají právo na existenci a proto byly určeny k vyhubení a zbytek k zotročení. Měli jim na dobytých územích vládnout němečtí feudálové...

 

Vraždili do poslední chvíle

3. 4. 2015

Jiří Vacek

padevet_krvave_finale.jpgVálka byla prohraná, veškerý odpor marný, ale Němci vraždí nemilosrdně dál. Na pochodech smrti od ledna 1945 zahyne nejméně 700 000 vězňů. Popravy se konají ještě začátkem května. V pražském povstání bylo zabito přes 5000 obránců města, ale také prostě zavražděno mnoho dětí i žen. Jiří Padevět v knize „Krvavé finále“ se zabývá jen malou částí těchto zločinů. I tak jich – jen těch větších – sesbíral 318, což zdaleka nejsou všechny. Jednotlivé vraždy ani nezaznamenal. Bylo jich velmi a velmi mnoho...

 

Knížecí povýšenost

19. 3. 2015

Jiří Vacek

Když rakouské kníže usilovalo o zvolení českým prezidentem, bylo samá bodrost. Dokonce zvalo voliče: „S Karlem na pivo“. Naštěstí kandidát na českého prezidenta včas prozradil, co si myslí o Benešových dekretech. Ty jsou zákonitou odpovědí na německé zločiny spáchané na Češích v průběhu války a národ jej odmítl. Volit někoho, kdo hájí protičeské zájmy, za českého prezidenta? Je po volbě a nyní se ukazuje, jaká ta bodrost a lidovost knížete byla. Dočteme se o tom v článku Lidových novin „S Karlem na farmářský trh“ z 13. 3. 2015. Autor I. Léko.

 

Ach to staré, zlaté Rakousko

7. 3. 2015

Jiří Vacek

Dva německy mluvící císaři, „náš“ Franc Josef a německý Vilém se domluvili, že ovládnou Evropu. Přesně podle německé hymny: „Německo, Německo nade všechno ve světě“ využili sarajevského atentátu k rozpoutání prvé světové války. Pro německé státníky útočná válka nikdy nebyla zločinem, ale jen pokračováním politiky jinými prostředky. Jaké utrpení tím způsobili národům celé Evropy, je vůbec nezajímalo...

 

Ohlasy naší společenské publikační činnosti

13. 2. 2015

Jiří Vacek

Naše knihy, které pojednávají o druhé světové válce, mají stále velký ohlas. Mnozí čtenáři litují, že zejména mladá generace neví, co se vše za války u nás odehrávalo. Na druhé straně lidé, kteří mají zájem o zamlčování nacistických zločinů, o nás vědí moc dobře a podávají na nás za to trestní oznámení.

 

Falešná charita

11. 1. 2015

Jiří Vacek

...Na to vše ve státní pokladně nejsou peníze. Proto vznikají nejrůznější soukromé nadace, které z darů občanů pomáhají potřebným. Zejména školním dětem. Několik tisíc jich je tak chudých, že nemají ani dost peněz, aby jim rodiče zaplatili obědy ve škole. Prostě neobědvají. Za této situace pan Halík, významný představitel katolické církv, veřejně žádá, že bychom měli přijmout do naší země asi 300 tisíc syrských uprchlíků. Prý si to můžeme dovolit a stát to nijak nezatíží....

 

Rakušané plánovali germanizaci Čechů

9. 11. 2014

Jiří Vacek

...Doposud nebylo příliš známo, že Rakušané plánovali, když vyhrají 1. světovou válku, že nás všechny poněmčí. Germanizace nejen Čechů, ale i dalších Slovanů, kteří byli občany Rakouska, probíhala neustále až do vzniku republiky. Po vyhrané válce však měla být dovedena podle plánů rakouských státníků až do konce. Po něm by Češi přestali jako národ existovat. Stali by se z nich německy mluvící Rakušané...

 

Nacistická propaganda žije a působí i dnes

5. 11. 2014

Jiří Vacek

...Film odhaluje nacistickou propagandu. Nacisté netočili nikdy dokumenty, ale výhradně svou propagandu. Pokud v jejich dílech hledáme pravdu, hledáme marně, protože tam není. Cílem této propagandy jedině bylo udržet nacisty u moci a přimět Němce bojovat už prohranou válku až do konce...Její základ spočíval na známém hesle: „Stokrát opakovaná lež je pravda“. Již to samo je lež. Lež je vždy lež a jako taková účinkuje, ale je-li neustále opakována, lidé jí začnou věřit. Tím se nacisté vždy řídili a jejich přátelé se tím řídí dodnes. Bez ustání lžou, a když lidé nemají jiné informace, tak jim věří...

 

Zločiny zločinců nekončí

28. 10. 2014

Jiří Vacek

Jen dva dny po napsání článku „Další oběti pseudohumanistů“ jsem v televizních novinách viděl informaci o podobném případu...Otázka zní: „Když někdo vraždil nebo loupil nebo obojí, je správné jej pouštět zpět mezi slušné lidi a riskovat, že opět někoho zavraždí nebo oloupí?“ – třeba naše dítě či starou matku?

 

Další oběti pseudohumanistů

27. 10. 2014

Jiří Vacek

...Jak asi je rodičům zavražděné školačky, když se toto vše dozvídají? Jim a dalším obětem zločinců se taková péče nevěnuje. Přednost nemají oběti a jejich blízcí, ale pachatelé...Taková péče a starostlivost o vrahy a zločince a nezájem o jejich oběti naprosto nejsou nahodilé, ale ukazuje, jaké hodnoty ti, kteří jsou za tento stav zodpovědní, vyznávají.

(viz článek z 20.10.)

 

USA dodnes vyplácejí bývalým nacistům dávky

23. 10. 2014

novinky.cz

...Denzinger je jedním z nejméně čtyř mužů, které USA dodnes platí. Všichni žijí v Evropě. Platby podezřelým, kteří se rozhodnou z USA dobrovolně odejít ještě před vyhoštěním, umožňuje díra v zákoně. Podle AP takto americké úřady jen do března 1999 těmto lidem vyplatily 1,5 miliónu dolarů. Ministerstvo spravedlnosti USA popírá, že by používalo dávky jako prostředek k vystěhování podezřelých nacistů. Ministerstva zahraničních věcí a práce a sociálních věcí ale podle AP v minulosti vyjadřovala nad metodami Úřadu pro zvláštní vyšetřování vážná znepokojení...

 

Dr. E. Beneš – pravý antifašista

21. 10. 2014

Jiří Vacek

Eduard BenesPresident Beneš, bez jehož práce by svobodné Československo nevzniklo, jak tvrdil T. G. Masaryk, byl v 30. letech minulého století jedním z mála diplomatů, kteří skutečně bojovali proti italskému fašismu i německému nacismu. Tvrdě v bývalé Společnosti národů, což byla předchůdkyně dnešní OSN, prosazoval zákroky jak proti Mussolinimu, tak i proti Hitlerovi. Proto si i vysloužil nenávist obou, ale hlavně Hitlera. V jeho pořadníku nenávisti byl druhý hned za Churchillem. Hitler často prohlašoval: „Buď  já, nebo Beneš“.

 

Další oběť pseudohumanistů

20. 10. 2014

Jiří Vacek

...Naše zákony jsou skutečně takové, že umožňují vrahům a psychicky nemocným znovu páchat bez překážek nejhorší zločiny včetně vražd. Pseudohumanisté jsou přesvědčeni, že práva vrahů, zločinců a psychicky nemocných jsou nadřazena právům slušných lidí na holý život a bezpečí. Proto mohou například u nás patnáctiletí zločinci do nekonečna a beztrestně páchat loupežná přepadení bezbranných, starých žen a ještě se vysmívat policistům, že na ně nemohou. Podle pseudohumanistů jsou to nevinné děti...

 

Lži o zlatém, starém Rakousku

30. 9. 2014

 Jiří Vacek

Nepřátelé všeho českého se nás snaží neustále přesvědčovat o tom, jak blahodárná byla vláda Habsburků nad Čechy. Již sama skutečnost, že nás zatáhli do první světové války po boku pruského Německa s cílem ovládnutí světa, což mělo za následek smrt několika set tisíc českých mužů, byla sama obrovským zločinem.

 

Vítězství nacistů

26. 9. 2014

Jiří Vacek

V Brně již několik let je činné nakladatelství dvou pánů, kteří vydělávají na tom, že ve velkých nákladech vydávají díla a projevy Adolfa Hitlera. Teprve v těchto dnech skončil s nimi nekonečný soudní proces. Jeden z našich přátel proces navštívil.

 

Patologické myšlení nacistů a jejich příznivců

14. 9. 2014

Jiří Vacek

...Právem bychom očekávali, že v demokratickém Německu a mnoho let po válce bude zvrácený trend dělat z obětí válčení vrahy odsouzen a veřejným míněním potlačen. Děje se však pravý opak. Bombardování německých měst na konci války se hlasitě prohlašuje dokonce za válečné zločiny. Co dělala sama německá Luftwaffe celou válku a ještě před ní ve Španělsku, kde trénovala na vesničanech budoucí teroristické bombardování Anglie a dalších zemí, se nejen nezvažuje, ale ani se o tom nemluví, jako by to vše bylo v naprostém pořádku a dokonce ani neexistovalo...

 

V Ústí plánují otevřít sudetoněmecké muzeum. Kudla v kapse se otevírá nejen válečným veteránům, proti jsou i mnozí historici

9. 9. 2014

Petr Blahuš

Podle názorů expertů a poradců ČSBS je mylná už základní koncepce celého projektu a tím se věc posouvá k manipulaci s dějinami - což je ostatně v poslední době stále častější jev nejen u nás, ale i v Německu, Rakousku nebo Maďarsku. „Po důkladném prostudování považuje ČSBS realizaci koncepce pro náš Svaz za naprosto nepřijatelnou,“ uvedla pro Krajskelisty.cz tisková mluvčí ČSBS Jana Časnochová...

 

Jací Němci byli a jsou?

26. 8. 2014

Jiří Vacek

Němci jsou naším mocným a velkým sousedem. Proto pravdivé informace o jejich chování jsou pro nás zásadně důležité. Následující výňatek je ze čtrnáctideníku českého svazu bojovníků za svobodu z 6. srpna 2014, č. 16. Viz článek “Nucená práce”, autor Karel Štusák. Z článku vyjímám:

 

Nacisté hnali do boje vojáky na pervitinu

23. 8. 2014

novinky.cz

...Dokumenty dokládají, že od počátku války dostávaly nacistické jednotky k „bleskovým vítězstvím“ i při hromadných vraždách metylamfetamin, tedy novou umělou drogu, kterou v roce 1937 vyvinula berlínská firma Temmler–Werke, zaměstnávající také chemika Fritze Hauschilda...

 

Jak jsme se měli dobře za Rakouska - pokračování

14. 5. 2014

Jiří Vacek

(pokračování článku z 13. 4. 2014)

Časopis Městské části Prahy 13 – Stop (č. 5/2014), pokračuje v květnovém čísle v líčení utrpení našeho národa, které mu způsobili Rakušáci a Němci, když rozpoutali svou prvou válku za ovládnutí Evropy.

 

Válka byla vyhraná!

1. 5. 2014

Jiří Vacek

...Mnozí dnešní Němci nic z toho, co se v jejich státem organizovaném vraždění dopouštěli, nepochopili. Místo lítosti a pokání pořádají manifestace, ve kterých odsuzují bombardování německých měst spojenci ke konci války...Mnozí si ještě dnes myslí, že byli v právu. Když jim spojenci oplatili stejným, je to zločin. Ti pseudohumanisté, kteří s nimi souhlasí, je jen utvrzují v jejich názorech o jejich rasové nadřazenosti, pro kterou si myslí, že když jsou v odvetě zabíjeni, je to zločin. Když vraždí oni, jsou v právu, protože jsou nadlidmi...

 

Jak jsme se měli dobře za Rakouska

13. 4. 2014

Jiří Vacek

Někteří naši přední politici myslí spíš jako Rakušáci nebo sudeťáci. Neustále nám například lžou, jak jsme se měli za Rakouska dobře. Jaká je pravda, věrně líčí kronikář Stodůlek pan Vlasák. Článek „Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka“ otiskuji celý z časopisu Prahy 13 „Stop“, duben 2014. Líčí, co se dělo 2. roku 1. světové války 1916. 

 

Stále nevinně trpící Němci

9. 4. 2014

Jiří Vacek

Hitler neustále vytruboval do světa lži o trpících Němcích, například v Československu. Pravda byla, že měli větší demokratická a lidská práva než Němci v Říši. Ti je pod vládou Hitlera neměli. Přesto svět těmto lžím věřil. Dnes opět Němci točí filmy viz „Hitlerovy děti“ nebo „Hitlerovy poslední vánoce“. Líčí tam osudy německých žen a dětí, jak trpí pod nesmyslným spojeneckým bombardováním, „protože válka byla prohraná“.

 

Nová česká vláda jde na ruku sudetským Němcům

6. 4. 2014

prvnizpravy.cz

Poslední dobou přibývá opět snah tzv. sudetoněmeckého landsmančaftu o přepsání dějin. Nyní se mu už podařilo proniknout přímo do české vlády. Podobná situace byla naposledy za války, kdy byl členem protektorátní vlády sudetský válečný zločinec K.H. Frank.

 

Masový vrah a lupič vzorem pro Evropu

10. 1. 2014

Jiří Vacek

Takoví lidé jako Karel Veliký, Napoleon a další jako třeba Německý a Rakouský císař, kteří rozpoutali 1. světovou válku, jsou zločinci a neštěstím Evropy. To, že „křesťanská“ Evropa takové lidi obdivuje a nevidí na milionech mrtvých a bídě, kterou jejich počínání vyvolává, nic zlého, jen dokazuje, že vůbec nejsou křesťany. Chceme-li vzory, proč ne Karla IV. nebo krále Jiřího z Poděbrad, který již tehdy usiloval o zřízení jakési Evropské Unie, která by zabraňovala válkám. A proč ne Jana Amose Komenského, učitele národů? Nebo mistra Jana Husa, jednoho z prvých hlasatelů lidského práva na vlastní názor a přesvědčení?

 

Hitlerovy ženy

4. 12. 2013

Jiří Vacek

ČT2 a také Prima zoom v těchto dnech několikrát uvedly dokumentární film o 2. světové válce „Hitlerovy děti“. Zdůrazněme: je to film německý a byl natočen v roce 2013 neboli podává příklad dnešního německého myšlení. Natočili jej Němci a také v něm vypovídají německé ženy o sobě a o svých osudech za války. Těm je film výhradně věnován.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »