Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenské dění

Příspěvky

Pravda o přátelském soužití Němců s Čechy

26. 11. 2013

Jiří Vacek

Hitlerovi pohrobci dnes ustavičně lžou o přátelském soužití Němců s Čechy v Českých zemích. Když se jim to dříve hodilo, tak stejně lhali o tom, jak Němci trpí pod zlými Čechy. Co je pravda? Podle Němců právě to, co jim vyhovuje. Dnes lžou o přátelském soužití, protože to je tvrzení, které zpochybňuje jejich odsun. Žili s námi v přátelství a my jsme je vyhnali. Prostě opět ti zlí Češi. Lstivá lež.

 

Nekonečná řada německých zločinů

12. 11. 2013

Jiří Vacek

Zločiny na Češích začali Němci páchat ještě před Mnichovem v roce 1938. Neminul den, ve kterém by čeští obyvatelé našeho pohraničí nebyli vystaveni surovým útokům včetně našich dětí. Již i němečtí spolužáci českých dětí jim nadávali a bili je. Dospělí se k tomu přidávali. Byli i vážně zranění a mrtví. Přepadání českých úřadů – pošt, celnic, policie atd. bylo na denním pořádku. Po okupaci naší země 15. března 1939 německý teror vypukl naplno.

 

Kdybychom se s Němci dohodli…

4. 11. 2013

Jiří Vacek

Připusťme, že bychom se s našimi Němci dohodli a odstoupili například Chebsko ve prospěch Německa. Co by se stalo? Myslí si někdo doopravdy, že by Hitler nevyvolal válku, nezničil Československo, nenapadl Polsko, nevyvraždil 7 milionů Židů a 360 tisíc Čechů? Němci v čele s Hitlerem měli již několik let před začátkem vypracovány plány války, na jejímž konci měl být český národ totálně zničen a „prostor Čech a Moravy“, jak naše země zpupně nazývali, se měl stát trvale německým.

 

Měli jsme se s Němci dohodnout

27. 10. 2013

Jiří Vacek

Vytrvalí nepřátelé všeho českého a omlouvači německých zločinů mají novou zbraň, tvrzení: „Měli jsme se s našimi Němci dohodnout“. Lžou jako vždy. Rakušáci i Němci se s námi mohli dohodnout po celých 300 let, kdy nám po bitvě na Bílé hoře vládli. Nejen to neučinili, ale snažili se po celou dobu ničit jakékoliv projevy české státnosti. Svou vládou ohrozili i prostou existenci našeho národa. Pod jejich vládou se ocitl v ohrožení, že vymře.

 

Byli všichni Němci nacisté?

19. 10. 2013

Jiří Vacek

Nacismus je jen jiné jméno pro německý nacionalismus, jak jej šířil Adolf Hitler. Obecně je nacionalismus silně přehnané a překroucené pojetí vlastenectví. Německý nacionalismus nevznikl za Hitlera. Trval již více století před ním. Hitler Němcům jen slíbil uskutečnit jeho cíle: ovládnout Evropu. Jeho slovy: „Dejte mně Německo na 10 let a uvidíte, co z něho udělám“. Za 10 let bylo Německo rozbombardované a v ruinách.

 

Redaktor Lidových novin pan Zídek odpovídá na můj článek. Jak?

16. 10. 2013

Jiří Vacek

Nadutostí a urážkami: neumím číst, ať si článek přečtu ještě jednou. Obecným nálepkováním: jde o český šovinismus. Takže prozrazuje, co si myslí o vlastenectví, které brání český národ před německými zájmy. Lhaním: prý nepíše o Mnichovu, ale o záležitosti, kde jsme (Češi) selhali. Pravda je, že hned v názvu svého článku srovnává osud Němců z pohraničí s Mnichovem. Vytrhává tuto záležitost ze souvislosti s celým válečným děním, což činí on a jemu podobní soustavně a záměrně. Vytrhnou dílčí a v rámci války nevýznamnou událost ze souvislosti a tu pak používají k protičeským útokům.

 

Koho volit?

10. 10. 2013

Jiří Vacek

Hlavně od voleb neočekávejme, že něco podstatného vyřeší. To, co má být, je do značné míry dáno naší osobní i národní karmou. Jediné opravdové zlepšení je možné očekávat, když se zlepší každý z nás.

Přesto je důležité, koho zvolíme. Probereme proto naše možnosti.

 

Proněmecká demagogie redaktora Zídka

10. 10. 2013

Jiří Vacek

Lidové noviny „Skutečná mnichovská zrada“, 2. 10. 2013.

Článek se zabývá epizodou z období těsně po mnichovské zradě Československa západem. V té době jsme údajně vraceli zpět do Němci obsazeného pohraničí 10-20 tisíc německých uprchlíků před Hitlerem. P. Zídek to považuje za eticky horší čin než samu mnichovskou dohodu a vyhnání čtvrt milionu Čechů z území obsazeného Němci. To, jak z článku vyplývá, nepovažuje za nic hrozného. Vrácení několika tisíc Němců zpět do pohraničí ano.

 

„My jsme Československo nechtěli“

30. 9. 2013

Jiří Vacek

To tvrdí „naši“ Němci, když říkají, že se ocitli ve státě, který nechtěli. Samozřejmě, že Němci nechtěli stát, ve kterém by si jeho obyvatelé – Češi, přáli řídit své vlastní záležitosti a rozhodovat o nich, jak činí všechny národy a jak je i jejich samozřejmým právem.

 

Není Němců dobrých, jsou jen špatní a ještě horší

28. 9. 2013

Jiří Vacek

Kdo napsal tato slova? Ivan Herben, viz Lidové noviny ze dne 20. září 2013, článek Petra Zídka „Ivan Herben: syn slavného otce“. Přesně ke stejným závěrům jsme dospěli i my za okupace. Ti „lepší“ Němci byli v Říši, ti „horší“ sudeťáci. Jejich nenávist ke všemu českému neznala hranic. Jak ke svému názoru Ivan Herben dospěl? Od prosince 1939 byl vězněn až do konce války v koncentračních táborech. Navíc byl svědkem řádění brněnských Němců, které popisuje v knize „Ďábel mluví německy“.

 

Zvrácenost německého nacistického způsobu myšlení

27. 9. 2013

Jiří Vacek

Pan Mužík nám na naší knihu „Odhalená tvář Němců“ zaslal odmítavou recenzi. Způsob jeho myšlení, který předvádí, je ryze nacistický a henleinovský. Jednu ukázku takového tehdejšího a u mnohých Němců i dnešního způsobu myšlení uvádím. Dění kolem 17. listopadu odbyl jednou větou: „Byla to odpověď na protesty studentů“ a dost. Nic víc v tom nevidí. Částečně má pravdu. Byla to odpověď na zcela pokojné demonstrace na oslavu státního svátku republiky 28. října 1939. Ale jaká odpověď!...

 

Jak naši umělci velebí nacistické zločince

13. 9. 2013

Jiří Vacek

Někteří naši umělci, kteří jsou štědře podporování penězi od sudetoněmeckých organizací, tvoří jedno dílo za druhým. Snaží se nám v nich dokázat, jak ti Němci za války byli hodní a Češi zlí a špatní. Natočit film o vyvraždění například Českého Malína je ani nenapadne. Za ten by od sudeťáků peníze nedostali. Nedávno vzbudil velkou pozornost film o esesákovi Schindlerovi, tuším s názvem „Schindlerův seznam“, jak tento esesák ušlechtile zachraňoval před smrtí vězně z koncentráku...

 

Jedna z proněmeckých lží: Odsunuli jste antifašisty!

2. 9. 2013

Jiří Vacek

Neodsunuli. Stačí se podívat do tzv. Benešových dekretů a tato lež je zřejmá. Tyto zákony schválené prozatímním parlamentem ČR vysloveně na antifašisty pamatují a vyjímají je z odsunu. V souladu s nimi něco přes 200 tisíc Němců v republice také zůstalo. Mimochodem. Benešovy dekrety byly zákony, vydávané československým parlamentem a prezident Beneš je podepisoval v souladu s ústavou, jako dodnes činí každý president republiky.

 

Máte psychické potíže? Zkuste psychedelika, radí vědci

1. 9. 2013

tyden.cz

...Psychedelické látky nejrůznějšího druhu jsou lidmi užívány tisíce let. Hlavní přírodní zdroje jsou psilocybinové houby, ayahuasca či peyotl. Při požití většího množství umožňují, zjednodušeně řečeno, hlubší přístup do nevědomí a dosažení transcendentální zkušenosti. Důsledkem je zpravidla získání větší empatie, vyrovnanosti a moudrosti...

 

Otázka našich komunistů

31. 8. 2013

Jiří Vacek

Nepřátelé všeho českého využijí každé lži a demagogie proti našemu národu. Jedna z těchto lží je: „Vládli u vás komunisté“. Ti se u nás zmocnili vlády až 3 roky po válce, takže souvislost s německou okupací sice je, ale jiná. Samotné zločiny Němci spáchané za války na nás s tím nemají nic společného. Vláda komunistů je neomlouvá.

 

Havlistický festival je letos věnován sudetským Němcům. Jsou to kolaboranti, zuří veteráni

25. 8. 2013

parlamentnilisty.cz

Neuvěřitelná sudetoněmecká provokace provedená jejich podplacenými českými pomahači. Takto ostře hodnotí váleční veteráni, bývalí vězni německých vyhlazovacích koncentračních táborů a vedení Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) zatím poslední pokus vyhnaných válečných zločinců změnit u Čechů názory na to, kdo je viníkem za rozpoutání 2. světové války.

 

Kolektivní vina existuje

24. 8. 2013

Jiří Vacek

Samozřejmě, že víme: mnoho dnešních Němců si uvědomuje, jakých zločinů se za války dopustili a snaží se válečné zločince potrestat. Otázka je, kolik jich je. Na konci války prakticky všichni Němci až do poslední hodiny bojovali za Hitlera a přáli si vítězství a ve válce, kterou vedli, nespatřovali nic zlého. Všichni Němci v té době přijali Hitlerovy nacistické názory; nejen přijali, ale také za jejich uskutečnění bojovali a proto se dopouštěli těch nejhorších zločinů proti lidskosti. Jinými slovy: všichni Němci za války byli nacisty a jako nacisté se i chovali.

 

K odsunu sudetských Němců

5. 8. 2013

Jiří Vacek

Náš stát neustále snáší útoky těch, kteří převzali Hitlerovu nacistickou rétoriku, jejím cílem je zvrátit výsledky 2. světové války a omluvit obrovské zločiny, kterých se za války Němci na nás dopustili. V rámci této mediální kampaně, kterou platí živly nepřátelské všemu českému, naši nepřátelé nestydatě lžou o odsunu sudetských Němců. Například z něho obviňují lživě presidenta Beneše nebo zpochybňují jeho právní platnost. Jaké je pravda a skutečnost, zjistí každý nezaujatý čtenář z následujícího článku amerického právníka.

 

Příklad nacistického myšlení z roku 2013

2. 8. 2013

Jiří Vacek

...Nacistické názory M.M. na presidenta Beneše se plně shodují s Hitlerovou nenávistí k němu. Po W. Churchillovi byl Beneš hned další v pořadí Hitlerovy nenávisti k němu. Věděl dobře proč. Beneš byl jedním z mála Hitlerových odpůrců od jeho samých začátků v 30. letech minulého století. Každý, kdo takto odsuzuje presidenta Beneše, bez jehož práce by prvá ČSR nevznikla a druhá by nebyla obnovena, se řadí věrně po bok Hitlerovi...

 

Řecko na válečné reparace nemá nárok, tvrdí Merkelová

30. 7. 2013

novinky.cz

..."Kdyby v eurozóně došlo k jednomu takovému škrtnutí dluhů, tak by ho potom mohli chtít další. To by mohlo vést k tak masivnímu znejistění investorů v celé eurozóně, že všechno, co jsme v posledních letech udělali, by bylo zpochybněno," varovala kancléřka...

 

Co máme proti Němcům?

22. 7. 2013

Jiří Vacek

Jeden čtenář po obdržení knihy „Odhalená tvář Němců“ se na nás rozzlobil pro náš vztah k Němcům. Měl možnost nám sdělit, že knihu nechce, ale neučinil tak a teď nám ji vrací. Zřejmě si není ani vědom nesprávnosti svého počínání. Co máme proti Němcům? Zásadně nic. Za komunistů jsme se spřátelili s jednou německou rodinou tak, že jsme jim dokonce bezplatně půjčili na týden naši chatu...

 

Ad LN 13.7.2013: L. Palata: „Vraždili Čechy v Malíně i Poláci?

16. 7. 2013

Jiří Vacek

Vyvraždění Českého Malína německou Wehrmacht na Volyni, okupovanou  za války Němci, byl větší a strašlivější zločin než Lidice. Bez jakéhokoliv důvodu 13.7.1943 Němci ráno Malín neprodyšně uzavřeli a vraždili všechny, co jim přišli do ruky. Neušetřili jediný život. Stříleli matky i s dětmi, které před nimi klečely na kolenou s nimi v náručí a prosily o slitování. Do čekárny lékaře hodili ruční granát a tak povraždili všechny přítomné. Nikdo, kdo byl v té době ve vesnici, nebyl ušetřen ani kojenci ani starci ani těhotné ženy, ač i platné německé zákony v té době něco takového zakazovaly. Některé obyvatele včetně žen a dětí nahnali do jejich domků, ty zapálili a upálili je v nich za živa. Vesnici pak srovnali se zemí.

 

Co nám naše sdělovací prostředky neříkají

30. 4. 2013

novinky.cz

Pan prezident Zeman v rozhovoru pro sobotní vydání německých regionálních novin Passauer Neue Presse se vyjádřil k počínání sudeťáků...Svůj dřívější výrok o tom, že sudetští Němci byli pátou kolonou Adolfa Hitlera, ale Zeman obhajuje. Tento fakt podle něj po druhé světové válce "historici všeobecně přijali".

 

Pan Schwarzenberg je nepřítelem všeho českého

17. 3. 2013

Jiří Vacek

Pan kníže soudí, že za odsun Němců by dnes prezident Beneš skončil před Mezinárodním soudním tribunálem v Haagu. Zapomněl dodat, že pak by tam musel skončit i W.Churchill a americký president a další, kteří o odsunu rozhodli. I v tom kníže nešlechticky lže: odsun nebyl dílem prezidenta Beneše, ale rozhodnutím vítězných spojenců. Navíc s ním plně souhlasil celý český národ.

 

Divize Hermann Göring

2. 3. 2013

Jiří Vacek

Druhý muž nacistické Říše měl po vzoru Hitlerových SS také vlastní divizi Wehrmachtu. Ve svém vraždění nevinných civilistů si s esesáky nezavdala. V průběhu války v Itálii divize obsadila malé italské městečko. Jméno jsem z filmu nepostřehl. Tuším, že začínalo na č. V jeho okolí partyzáni zabili v boji 3 vojáky divize. Obyvatelé ze strachu před německou pomstou z městečka utekli. Němci je přesvědčili, ať se vrátí, „nikomu se nic nestane“. Když je obyvatele poslechli a vrátili, nastalo peklo. Němci městečko celé vypálili a muže od 14 let až po starce povraždili.

 

Osud německých a rakouských obětí nacistických válečných soudů

27. 2. 2013

Petr Bělský

Rád bych se zde se zpožděním s čtenáři podělil o pár zajímavých skutečností. V roce 2009 jsem shlédl reportáž na internetu německého ZDF. Mluvil tam bezmála devadesátiletý pan Ludwig Baumann, který za 2.světové války dezertoval ve Francii z Wehrmachtu. Byl na útěku chycen, nejprve odsouzen k smrti, ale později mu byl trest zmírněn a válku přežil. Pak od konce války, tj. od roku 1945, usiloval o rehabilitaci dezertérů i jiných vojáků Wehrmachtu, kteří se nacismu nějak postavili na odpor, jelikož stále byli v demokratickém západním Německu považováni oficiálně za zločince podle stále platných válečných rozsudků.

 

Hlavní zásady demagogie

17. 2. 2013

Jiří Vacek

Demagogie je nepoctivá technika ovlivňování názorů společnosti ve prospěch těch, kteří ji používají. Pracují s ní běžně jedinci, ale i celé organizace jako církve nebo politické strany. Ve sdělovacích prostředcích se s ní běžně denně setkáváme. Abychom tomuto chytrému lhaní nepodléhali a mohli je prohlédnout, je zapotřebí tyto techniky lhaní znát. Proto hlavní z nich jsou v článku vysvětleny, abychom je rozpoznali.

 

Proč sudetští Němci litují prohru Schwarzenberga?

14. 2. 2013

Jiří Košťák, parlamentnilisty.cz

Na bezpečnostní konferenci v Mnichově prý zahraniční politici vyjádřovali lítost, že českým prezidentem nebyl zvolen Karel Schwarzenberg. ČTK a Českému rozhlasu to sám řekl šéf české diplomacie. V rozhovoru pro Sudeten Deutsche Zeitung zase „naříkal“ nad jeho prohrou i mluvčí sudetských Němců Bernd Posselt.  Podle něhož to je velká škoda, že se prezidentem nestal Schwarzenberg  když prý zvítězil český nacionalismus a ve volbě prezidenta ČR  lidé slyšeli na protiněmecké argumenty. Jsou to jeho názory, a dodejme, že nejen jednostranné, ale i podivné.

 

Pomník byl odsouhlasen podvodem!

9. 2. 2013

Jiří Vacek

O co v Novém Boru jde? Dne 2. června 1945 bylo v tehdejším Boru u České Lípy podle rozkazu velitele 47. pěšího pluku pplk. Josefa Sekáče popraveno osm Němců. Byli popraveni pro neodevzdání zbraní na zabíjení lidí v době stanného práva...Mgr. Lovecká prohlásila, že popravení nebyli fašisté, že to může dokázat dokumenty z archivů. Lovecká do té doby nikdy v archivech nebyla, lhala. Tento pomník byl povolen a postaven na základě podvodu. Během několika let bylo prokázáno, že popravení byli nacisté a jeden dokonce esesák. Pomník byl odsouhlasen podvodem!

 

S neonacisty si Němci nevědí rady

5. 2. 2013

Jiří Vacek

Článek s tímto titulem z Lidových novin 31.1.2013, autor Luboš Palata. Sudeťáci a jejich příznivci nás neustále přesvědčují, jak se Němci změnili, jak jsou demokratičtí, že nám od nich nehrozí nějaké nebezpečí a najednou tohle! V Předním Pomořansku a v Sasku usedají v zemských parlamentech poslanci Národně demokratické strany NěmeckaNDP. Podobnost s názvem NSDAP určitě není náhodná. Stačí vypustit S a A a je to NDP. Strana navazuje, ovšem skrytě, jak jinak, na nacismus.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »