Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenské dění

Příspěvky

Jak nám bylo dobře za Rakouska

19. 1. 2012

Jiří Vacek

Čeští katolíci, kterým jsou mocenské zájmy jejich církve nade vše, včetně zájmů vlastního národa, neustále opěvují zlaté časy starého Rakouska. Proč? Protože nám vládli Rakušáci společně s Rakušáky ovládanou církví. Vládli nám se stejnou totalitou, jako komunisté. Ti nám alespoň nebrali jazyk ani nás nehnali na válečná jatka jako Rakušáci a jimi ovládaná církev. Doklady o tom nalezneme v knize „Opožděná svědectví – Mnichov a ČSR 1938“. Kniha obsahuje 110 výpovědí pamětníků o zločinech Němců za války, ale i podobné vzpomínky na „staré dobré Rakousko“...

 

Anglický filosof potvrzuje naše názory

11. 1. 2012

Jiří Vacek

Přinášíme výňatek z rozhovoru anglického filosofa Rogera Scrutona, který poskytl Lidovým novinám 23.12.2011. Otázky kladl D.Kaiser. Anglický filosof v něm dochází k plnému souhlasu s našimi názory, ve kterých se stavíme za oprávněné zájmy našeho národa a varuje nás před mocným sousedem...

 

Za básničku na šibenici

9. 1. 2012

Jiří Vacek

Germanofilové a katolíci, kterým jsou jejich vlastní zájmy bližší než zájmy českého národa, nás stále přesvědčují „jak jsme se měli za Rakouska dobře“. Tak dobře, že za jednu báseň byla smrt oběšením. Tento osud skutečně hrozil básníkovi Petru Bezručovi, jak je zřejmé z článku v Lidových novinách 19. 12. 2011.

 

Šokující objevy v archivech: Nacistické kořeny ‚Bruselské EU‘

20. 12. 2011

Vladislav Herink

nacist.korenyeu-obal.png... Ti nezkompromitovanější členové představenstva a dozorčí rady koncernu IG Farben byli v poválečných procesech s nacistickými zločinci odsouzeni k dlouholetým nepodmíněným trestům odnětí svobody. Co však bylo veřejnosti donedávna s ďábelskou vynalézavostí utajováno, je, že hned po odpykání trestu opět zasedli na klíčová místa v představenstvech a dozorčích radách koncernů, jež vznikly rozbitím resp. restrukturalizací původní I.G. Farben: BASF, Bayer a Hoechst...

 

Bavorský premier v Čechách

11. 12. 2011

Jiří Vacek

V těchto dnech navštívil bavorský premier Čechy. Navštívil Lidice, Terezín a most v Ústí nad Labem, ze kterého v roce 1945 Češi shodili do Labe asi 30 Němců.

 

Zločiny Němců na Volyni

21. 10. 2011

Jiří Hofman

Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně, č. 7/2011

Část posledního projevu ing. Jiřího Hofmana na vernisáži výstavy Český Malín-Lidice volyňských Čechů v Lidicích 11. 7. 2011

 

Recenze naší knihy Němci na proněmeckém a pronacistickém webu Náš směr

12. 10. 2011

Jiří Vacek, Jiří Krutina

http://nassmer.blogspot.com/2011/07/historicky-kabaret-zjevne-nevyrovnaneho.html

Kdo je výše uvedený recenzent, pochopíme z textu jeho vyjádření: ...A pokud se čtenář přistihne u toho, že třeba při četbě místy nekontrolovaně vyprskne smíchy, nemusí se za nic stydět – osobně beru celou záležitost s humorem a přihodilo se to i mně... (Při čtení knihy „Němci“, která líčí 6 let věznění, nucených prací, mučení a vraždění statisíců Čechů - pozn.) Opravdu k popukání. Samozřejmě pouze pro nacistu. Následující článek, kterými se jeho blog jen hemží, mluví naprosto jasně. Publikuji jej celý bez úprav...

 

O reklamě

4. 10. 2011

Jiří Vacek

Šakti si ráda hraje, ale současně i poučuje. Pokud se chceme dozvědět, co se skrývá za činností, které říkáme R E K L A M A, postačí, když toto slovo poněkud očistíme.

Co zjistíme? reKLAMa = K L A M. A hned víme, oč se jedná.

 

K brněnskému pochodu Němců

2. 10. 2011

Jiří Vacek

... V tomto směru bylo například postavení Čechů v Brně mnohem horší než v Praze. Prostě proto, že německá menšina v Brně byla mnohem početnější a proto i silnější nežli pražská. Proto si i víc troufali. Své nadřazené postavení nad Čechy Němci vložili i do vyhlášky, která nařizovala přednostní obsluhu občanů Říše před Čechy v obchodech, restauracích, podnicích a to v jejich vlastní zemi...

 

Nový nepřítel české samostatnosti

25. 9. 2011

Jiří Vacek

Němci jsou v nepřátelství k české státnosti neúnavní. A proto založili v České republice „Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, Moravě a ve Slezsku.“ Již název sám je příznačný. Oni nežijí v České Republice ani český stát neuznávají, proto jim jméno v názvu chybí.

 

Zastrašování

17. 9. 2011

Jiří Vacek

Ti, kteří hájí české zájmy, jsou často terčem nejrůznějších vyhrůžek. I my jsme se dočkali, jak ukazuje následující mail, který uvádím celý bez jediné změny.

 

Němci útočí i na Slovensko

6. 9. 2011

Jiří Vacek

Dnes ve středu ráno 1.června jsem na Radiojurnálu zaslechl, že placená německá propaganda rozvířila údajné zločiny Slováků proti Němcům v období Slovenského národního povstání. Partyzáni prý přepadli jednu německou obec a údajně asi 150 Němců postříleli. Všichni dobře víme, jakých strašlivých zločinů na Slovácích se Němci v průběhu povstání a po něm dopouštěli. Řádně uniformované zajaté slovenské a další vojáky hned stříleli nebo odváželi do koncentráků. Mnozí z nich nepřežili. Běžně později takto stříleli zajaté vojáky Svobodovy československé armády.

 

Zemřel Otto Habsburg

5. 9. 2011

Jiří Vacek

... Čím si zasloužil pohřeb, na který se sjela bývalá šlechta zejména Rakouska-Uherska včetně našeho ministra zahraničí pana Schwarzenberga a papežovu přízeň? Přesně vzato pouze tím, že se narodil jako Habsburk a kdyby Habsburkové zůstali u moci, byl by císařem. Jenže právě národy, kterým vládli, je svrhly. Jinak byl také členem Evropského parlamentu jako stovky jiných...

 

Ploština

30. 8. 2011

Jiří Vacek

Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně, 6/2011

Ne nebyly jen Lidice a Ležáky. Nebyl jen Český Malín – Lidice Volyně. Byla i moravská Ploština. Ploština, jedna z obcí, kterou za spolupráci s partyzány vypálili a vyvraždili nacističtí katani, byla před druhou světovou válkou pasekářskou osadou. Skromná stavení 51 obyvatel byla rozložena po valašských svazích. Nebýt druhé světové války, žili by zde poměrně klidně. Válka však krutě zamíchala s jejich osudy.

 

Kdo byli partyzáni?

30. 8. 2011

Jiří Vacek

Ve čtvrtek 28. dubna 2011 v 20.00 ČT2 vysílala další pořad překrucující dějiny vztahů Němců a Čechů. V pořadu byli hrubě napadeni bojovníci proti nacistům – partyzáni.

 

Nejhorší německý zločin: genocida našeho národa

28. 8. 2011

Jiří Vacek

... Nesmíme však pro tyto jednotlivé hrůzy bestiálních projevů německého charakteru zapomínat na zločin základní a zásadní, v jehož rámci se odvíjely zločiny jednotlivé. Tímto zločinem je postupné plánovité vyvražďování českého národa, které trvalo nepřetržitě po celou dobu okupace, to jest 6 let...

 

Jak nám Němci vládli

28. 8. 2011

Jiří Vacek

Představa, že německá okupace spočívala pouze v přítomnosti Wehrmachtu u nás, je velmi naivní. Ti pouze zajišťovali, aby Němci mohli páchat nerušeně své zločiny. Nic, co zavedli, nebylo nahodilé ani výsledkem české obrany, ale bylo podřízeno jedinému cíli: co nejvíc Čechy oslabit a tak usnadnit naše konečné vyvraždění po válce.

 

Co bouře v Anglii prozradily

19. 8. 2011

Jiří Vacek

Ve zprávách o řádění lidské spodiny v těchto dnech v Anglii se projevila, pokud jsme pozorní, pravá tvář tak zvaných humanistů a jejich škodlivý vliv. Objevilo se, že na počátku policisté dlouho váhali se zákrokem proti lůze, aby se proti nim nepostavilo veřejné mínění a hlavně oni nepraví humanisté. Policie se proto dlouho bála vůbec zasáhnout. Je to skutečně hrozné, když vám zapálí auto a vyrabují obchod, protože se policie bojí...

 

Němci jsou dál zarytí rasisté

17. 8. 2011

Jiří Vacek

... Bylo by velkou chybou tuto protičeskou kampaň neodhalovat a tvářit se, že není plánovaná s cílem zbavit náš národ národního sebevědomí a učinit z něho nevědomé stádo, které slouží německým zájmům, které jsou národu podsouvány jako jeho zájmy.

 

Český tisk není český, ale německý

12. 8. 2011

Jiří Vacek

České deníky nejsou české, ale všechny vlastní Němci. Proto platí, že český tisk není český, ale německý i když je tištěn česky. Tento hrozný stav vytváří německý informační monopol nad českým veřejným míněním. Tento protičeský informační monopol je ještě zesilován zpravodajstvím České televize, které přejímá ryze německé názory. Řečeno jinak: ve sdělovacích prostředcích převládá téměř výhradně proněmecká censura.

 

Svoboda vyjadřování

10. 8. 2011

Jiří Vacek

Na svobodném vyjadřování  názorů, jejich výměně a věcném zkoumání, je ve velké míře založena svoboda společnosti i jejích členů. A nejen svoboda, ale i prospěch. Kde se nesmí svobodně myslet a mluvit, tam se zastavuje přirozený pokrok a vývoj společnosti. Nepravdivé a nevěcné názory nelze opravovat a vyvracet, což umožňuje šíření lží a zla bez omezení. To přináší opět jen zlo a nic jiného.

 

Lid český a slovenský se stal obětí zločinu!

4. 8. 2011

Edvard Beneš

benes3.jpgZ mezinárodního protestu proti německé okupaci 16. března 1939

Patnáctý březen 1939, který mne zastihl ve Spojených státech, byl především novou přetěžkou ranou Anglii a Francii, mravně i materiálně. Nikoho – vedle Polska a Jugoslávie – nestál Mnichov a chyby mnichovské politiky tolik jako tyto dva státy...

 

 

Tragická prohra demokracie

3. 8. 2011

Edvard Beneš

benes3.jpgZ dopisů bratru Vojtovi z Londýna 3. listopadu a 9. prosince 1938

... Sám jsem to však zachránit neměl sil, proti obtížím doma a proti čtyřem velmocem. Válka byla by bývala nakonec také konec státu... Moje vina – jediná. Zůstal jsem pevný, věrný tradicím národa, věrný danému slovu. Odmítl jsem zradit, lhát, podvádět. Odmítl jsem být v ničemném a mravně zpustošeném světě ničemou...

 

Odsun Němců

3. 8. 2011

Jiří Vacek

Odsun Němců nebyl pouze spravedlivou, i když malou odvetou za šest let zločinů, kterých se na nás dopouštěli. Byl i něčím daleko víc. Byl opatřením, které mělo v předvídatelné době zabránit tomu, co se stalo po prvé světové válce. Měl alespoň v naší zemi zabránit vzniku německého revanšismu, touhy po odvetě za prohranou válku, který přímo vedl k ještě strašlivější válce druhé.

 

V německém zajetí

31. 7. 2011

Jiří Vacek, Jiří Beneš

Jiří Beneš zažil v koncentrácích Němce na vlastní kůži. Ze svědectví vězňů i jeho vyplývá, že Němci byli všichni stejní. Žádní slušní a dobří Němci nebo německé ženy ať již v uniformě nebo civilu neexistovali. I Němci, zavření v koncentráku za kriminální zločiny, byli „nadlidé.“ Němci je pověřovali vedením nad vězni druhých národností. I tito zločinci se chovali k vězňům s německou nadřazeností.

 

Česká televize nás trvale obelhává

25. 7. 2011

Jiří Vacek

... Takové názory šíří televize soustavně. To není náhoda, ale plánovitě řízená kampaň, která plně navazuje na nacistickou propagandu o hodných Němcích a zlých Češích s cílem změnit výsledky Němci prohrané války a dosáhnout cílů nepřátelských našemu státu. Tato kampaň představuje skutečnou agresi proti všemu českému a jelikož je organizována, nabývá trestné činnosti a měly by se jí české úřady vážně zabývat dřív, než bude pozdě.

 

Němci jací jsou doopravdy

23. 7. 2011

Jiří Vacek

Historici, psychologové, politici a další vědci se snaží objasnit, „jak je možné, že se tak kulturní a vzdělaný národ mohl dopustit tak hrozných zločinů?“ Odpověď je jednoduchá a tkví v německé povaze. Oni to za zločiny nepovažují. Oni jsou národ nadřazený všem ostatním a mají proto právo je vést.

 

Osudy musulmanů

10. 7. 2011

Jiří Vacek

Německé koncentráky byly skutečné továrny na smrt. Jejich cílem bylo z vězňů dostat co nejvíc práce za co nejmenší jídlo a pak je, když byli zcela vyčerpaní, zavraždit. Vězňové byli systematicky mučeni hladem, těžkou prací a denním bitím. Výsledkem byl člověk, který byl doslova pouhá kostra potažená kůží bez jakéhokoliv svalstva – musulman.

 

Komu vadí připomínka legií?

7. 7. 2011

Jiří Vacek

... Prohlédněme je ve vlastním zájmu dobře. Jejich chování vypovídá o jejich úmyslech jasně. Jsou vše, jen ne dobré. Kdo nám může radit, abychom vymazali paměť na legionáře, je zřejmé. Přece právě ti, proti kterým bojovali. To nebyly jen Němci a Rakušáci, ale i zrádci vlastního národa.

 

Nikdy nekončící německá drzost

4. 7. 2011

Jiří Vacek

Němci se stále věrně drží zásady svého nacistického ministra propagandy a jeho hesla „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou.“ Prostě se nevzdávají ve svém boji proti všemu českému. Mlčet v tomto případě by znamenalo pomáhat lžím, aby byly považovány za pravdu. Proto jejich opakování a vysvětlování nikdy nekončí. Pokud by tomu tak nebylo, zvítězila by lež. Následující článek je toho důkazem.

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »