Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenské dění

Příspěvky

ČT2, 6. 6. 2011, 20:05 Vylodění

2. 7. 2011

Jiří Vacek

V den vylodění 6. 6. 1944 se spojenci blíží k městu Caen. V něm jsou vězněni francouzští odbojáři. Aby je spojenci neosvobodili, němečtí vojáci je vyvádějí na dvůr a vraždí je bez soudu a slitování. Celkem takto skutečně němečtí vojáci popravili 86 odbojářů včetně patnáctiletého chlapce.

 

Co jsou Benešovy dekrety

18. 6. 2011

Jiří Vacek

Každý demokratický stát má nejen právo, ale i dokonce povinnost bránit svou samostatnost i demokracii proti nepřátelům zevním i vnitřním. To činí různými způsoby například svou armádou, ale i zákony pro případ takového ohrožení. Proto i naše mladá republika přijala takový zákon. Je to zákon na ochranu republiky ze dne 19.3.1923.

 

Každý chce svou vládu

19. 4. 2011

Jiří Vacek

... Chudák svět. Každý by mu rád vládl a to výhradně po svém. Dokud tento skutečný blud alespoň většina lidí na světě neprohlédne, nemá svět na nic lepšího naději. Svět může být lepší a jen tehdy lepší, když se každý jeho obyvatel zaměří na prvém místě na sebe a na své zlepšení a umožní žít každému podle jeho představ. Samozřejmě, že nebude svá přesvědčení prosazovat na úkor svobody a práv druhých...

 

Zlá slepota

23. 3. 2011

Jiří Vacek

Kdo nerozpozná zlo jako zlo, jako Karel Čapek rozpoznal zlo komunismu, není dobrý, ale zlý člověk. Jen lidé pod vládou zla mohou vidět zlo – například komunistické, ale i katolické, jako dobro. To platí i o všech dalších stoupencích totalitních systémů, jedno zda politických či náboženských.

 

Soňa Nováková – Šircová, Moje školní léta

14. 3. 2011

Jiří Vacek

Výňatek ze Zpravodaje Čechů z Volyně, 2/2011

Článek líčí osudy Volyňských Čechů po návratu z Volyně do republiky pod vládou komunistů.

 

Pravá tvář Němců

15. 2. 2011

Jiří Vacek

O tom, co jsou Němci zač, si můžeme udělat obrázek z knihy „Český Malín – Lidice volyňských Čechů.“ Autoři D. Martinovská a J. Řepík. Jeden z autorů, pan Řepík, nás 2. 2. 2011 navštívil. Upoutala jej naše knížka, kde je uvedeno i vyvraždění Českého Malína. Pan Řepík v Malíně žil a náhodou vraždění unikl. Pro poznání charakteru Němců je obsah knihy velmi poučný. Jde o svědectví z přímé ruky...

 

Německá spolková rozvědka věděla už v roce 1952 o Eichmannově skrýši

20. 1. 2011

Jiří Vacek

Jeden z nejkrutějších německých válečných zločinců, který se podílel na masovém vraždění statisíců vězňů tak unikal o 8 let spravedlnosti déle. Němci nepodnikli nic na jeho dopadení. Zatkli jej ilegálně v Argentině až Izraelci. Není náhodou, že německým velvyslancem v té době byl nacista Werner Junkers.

 

Znásilnil školačku v rodině, která se ho ujala

19. 1. 2011

Jiří Vacek

... Pomáhat určitě máme, ale nejen pod vedením slepého soucitu či lásky, ale také s rozlišující moudrostí. Současně máme i šířit přesvědčení, že jakákoliv nespravedlnost neexistuje a že každý sklízí, co si zaslouží. Chtějí-li se lidé mít lépe, musí se o to sami zasloužit. Veškeré představy o nespravedlnosti světa musí být rázně odmítnuty a naopak máme jasně říkat, že každý je na prvém místě zodpovědný sám za sebe a za svůj osud. Při poskytování pomoci druhým buďme velmi opatrní. Nepodceňujme lidovou moudrost, která nás oprávněně varuje: „Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění“. On totiž nic jiného nemá ani neumí.

 

O mluvení pravdy

15. 1. 2011

Jiří Vacek

To nejlepší, co si mohou zločinné, totalitní režimy přát, je, aby ti, které utiskují, mluvili pravdu a neskrývali  se za svým nesouhlasem s takovou vládou. Jak snadno by se pak mohli se svými odpůrci vypořádat: zničit je existenčně, vyhnat do exilu, zabavit majetek, vystěhovat násilím do zastrčené části země, zavřít nebo dokonce popravit.

 

O komunistických volbách

6. 1. 2011

Jiří Vacek

...Tento neslýchaný teror se komunisté snažili legalizovat například svými volbami, které vůbec volbami nebyly, ale jen je předstíraly. Nebyly svobodné ani tajné. Od začátku až do konce byly řízeny komunisty. Ti určovali, koho volit a jak volit. Volby také vůbec o ničem nerozhodovaly. Vše zásadní se rozhodovalo v Moskvě a naši komunisté poslušně plnili sovětské rozkazy a zrazovali tím naši zem...

 

Odezva na vydání knihy Němci

28. 12. 2010

Jiří Vacek

kn_nemci.jpgOdezva byla takřka okamžitá. Jeden stálý odběratel našich knih volal hned druhý den po vydání. Bylo mu na konci války 10 let a byl z Domažlic, jako Jirka Krutina. Vyprávěl, že rodina také zachránila jednoho Poláka. Ten utekl z transportu smrti tak, že ve vagonu, ve kterém byli již několik  dnů bez jídla a pití, dal na sebe tři mrtvá těla spoluvězňů. Vylezl na ně k okénku a vysoukal  se z něho ven. Rodina se jej ujala a měsíc jej schovávala před Němci. Všem za to hrozil trest smrti. Pak začaly přicházet SMS...

 

Pravá tvář komunistů a jejich obhájců

20. 11. 2010

Jiří Vacek

Padesátá a šedesátá léta byla u nás léty komunistického teroru, který je srovnatelný s hrůzovládou nacistů u nás. Na Jáchymovsku vzniklo hned několik koncentráků v doslovném smyslu slova. Zde lidský život neměl skutečně žádnou cenu. Cílem bylo povraždit co nejvíc odpůrců komunistů. StB podle pokynů vedení komunistické strany nejen vyhledávala odpůrce režimu, ale ona je přímo vytvářela pomocí falešných obvinění. Zatčené pak mlátili a mučili tak dlouho, dokud se k těmto vymyšleným obviněním raději nepřiznali.

 

Komunismus – zlo z principu (postřehy z Albánie)

19. 11. 2010

Pavel Zemánek

... Dovolil jsem si níže shrnout pár postřehů ze své letošní dovolené, kterou jsem strávil v Albánii, ještě nedávno děsivé komunistické diktatuře...

 

Alkohol je nebezpečnější než heroin i crack, tvrdí nová studie

15. 11. 2010

Jiří Vacek, idnes.cz

(Převzato ze zdroje: iDnes.cz, 1. 11. 2010:  Alkohol je nebezpečnější než heroin i crack...)

... Uvedenou informaci o seriozním výzkumu působení drog považujeme za důležité, aby ji lidé znali. Neustálá démonizace  zejména psychedelik, je ryze účelová a stojí za ní zájmy výrobců alkoholu a cigaret, kteří se bojí, aby nepřišli o své zisky...

 

Přípomínky ke článku Vzpomínky pamětníka

26. 10. 2010

Luděk Hudec

(viz Vzpomínky pamětníka)

... K doplnění toho, jak vypadala sociální spravedlnost za vlády komunistů proto uvedu své vlastní zkušenosti, které nejsou někým předané, ale mnou přímo prožité...

 

Hus a dnešek

29. 8. 2010

Jiří Vacek

jan-hus.jpgNepřátelé všeho českého a bigotní katolíci svorně tvrdí, že Hus nemá dnešku co říci, a že je nejvyšší čas „přestat s naším husitstvím“. Viz Lidové noviny. Jaká je skutečnost?

Hus byl ve své době jeden z mála skutečně pokrokových a svobodných lidí a tvrdil, že každý má právo na svůj názor. Hájil svobodu přesvědčení a odmítal povinnost slepě věřit autoritám jak církevním tak světským.

 

Německý charakter

3. 8. 2010

Jiří Vacek

Český národ měl být po vítězství Německa vyvražděn, zbytek měl dělat Němcům otroky. Přípravy na toto „konečné řešení českého prostoru“, což je úřední německá terminologie, probíhaly již za války.

 

Vzpomínky pamětníka

9. 7. 2010

Luděk Hudec, Jiří Vacek

... Dnes jsem přemýšlel o tom, že Vám napíši dopis o začátku stěhování osadníků ze Sudet. Je to zcela jinak, než píší Sudeťáci. Stěhování začalo již v září 1938. Henleinovské bojůvky napadaly četnické stanice a stejně tak české starosty a jejich úřady...

 

Pravá tvář Němců (z volyňského Zpravodaje)

24. 6. 2010

Jiří Vacek

Miluška jako Volyňská Češka dostává pravidelně Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně. V každém čísle nejméně jeden z obyvatel Volyně vzpomíná na řádění Němců na Volyni ve válce. Na rozdíl od Protektorátu na Volyni Němci již ani nepředstírali něco jako práva, prostě vraždili, loupili, znásilňovali a vypalovali, jak se jim zlíbilo...

 

Dalajlama: Jsem marxista

8. 6. 2010

Jiří Vacek, novinky.cz

K víře v učení německého myslitele Karla Marxe, jehož teorie daly základ socialismu a komunismu, se přiznal tibetský duchovní vůdce dalajlama. Napsala to v pátek agentura AFP...

... Co k tomu říci? Představa nespravedlivě trpících je obrovská lež ďábla, mára, jejímž cílem není nic jiného, než přesvědčit nás buď přímo o neexistenci Boha nebo, že všemocný Bůh nečinně a nezúčastněně přihlíží, jak ti dobří a spravedliví jsou nespravedlivě trápeni těmi zlými, nespravedlivými...

 

Zlí Češi a ubozí Němci

29. 5. 2010

Jiří Vacek

Tisk vlastněný Němci neustále zkresluje pravdu o 2. světové válce a chování Němců k nám. Vydává nás – oběti německé zvůle za viníky a Němce za nevinné oběti. Popírá příčinu – německé zločiny a následek tvrdou odvetu, která však nedosahovala zdaleka ani desetinu toho, co Němci za 6 roků okupace spáchali. K tomu patří i zamlčování německých zločinů a nevyvážené popisování například konce války.

 

Oběžník z roku 1948

21. 5. 2010

Stanislav Koubek, Jiří Vacek

... Přeji všem hojnost lásky a síly. Níže přidávám oskenovaný oběžník z roku 1948, coby zajímavý důkaz o komunistických způsobech. Ještě jednou velmi děkuji...

 

K provádění jógy ať jogín volí zem dobrého krále

11. 4. 2010

Jiří Vacek

... Kdo je dobrý král a proč máme jógu provádět v jeho zemi? Dobrý král z hlediska praxe jógy – a o to autorovi tvrzení jde, je takový vladař, který jogíny nepronásleduje, ale má je v úctě. Nejen jim nebrání v provádění jógy, ale vytváří pro ni dobré podmínky. ...

 

Vzpomínky na komunisty

27. 3. 2010

Jiří Vacek

Když slyším řeči o tom, že komunisté udělali i mnoho dobrého, vždy si vzpomenu na nějakou příhodu s nimi, kterou jsem zažil. ...

 

Jak nám komunisté vládli

24. 3. 2010

Jiří Vacek

... Jediným pravým a skutečným cílem komunistů byla absolutní moc ve státě, jak politická, tak i hospodářská, a co nejvíc z ní pro sebe vytěžit: vedoucí postavení, peníze a moc vládnout. K tomu jedině směřoval celý systém jejich vlády. ...

 

Neznámí hrdinové

9. 3. 2010

Jiří Vacek

... Fráňa Drtikol byl skutečně ve vybrané společnosti. Podle něho toto bylo jen trochu nečistoty na šatech komunistů, která se snadno vypere. Skutečně vtělená ušlechtilost. Jaké vznešené vzory tomášovci mají! Přesně tento zločinný režim F. Drtikol pomáhal nastolit, jak se sám chlubí ve svém životopise, který sepsal vlastní rukou. Není divu, že tuto část životopisu vydavatelé jeho díla nepublikují. Proč asi? ...

 

Slabost demokracie

5. 3. 2010

Jiří Vacek

... Opět se ukazuje nesmyslnost trvání na zákonitosti tam, kde vládne nezákonitost. Zákony, které mají chránit demokraty proti totalitním režimům, tak v rukách hlupáků chrání zločinné vlády před svržením. Obdobný pochybený pohled na zákony se uplatňuje na nás. Soudy místo, aby chránili demokracii, chrání před zákazem komunistický svaz mládeže, který oslavuje zločince Stalina a podobně. ...

 

Pro budoucí generace

2. 3. 2010

Jiří Vacek, Petr Vydra

Týdenní příloha Lidových novin z pátku 22. 1. V článku jsou popsány osudy Vítězslava Maršálka pod vládou ušlechtilých soudruhů (podle M. Tomáše a p. Paříka) za normalizace...

 

O komunistickém soudnictví

21. 2. 2010

Jiří Vacek

Komunisté se netajili tím, že jejich justice není nestranná a spravedlivá, ale že je třídní, tj. nástrojem třídního boje. Rozuměj: sloužila k udržování komunistické moci a k potlačování všeho, co nebylo v souladu s komunistickou ideologií...

 

Jak si komunisté cení slušných lidí

20. 1. 2010

Jiří Vacek

... Proč tolik vadil komunistům? Pro své názory a nesmlouvavé dodržování etiky. Neváhal říci: „Toto je dobré pro demokracii, toto je špatné pro demokracii. Demokracie vychází z etiky a ta je zakotvena ve víře v Boha“. ...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »