Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenské dění

Příspěvky

Jáchym Topol: Za poesii seděl půl roku v base

3. 12. 2009

Jiří Vacek

Lidové noviny 24. 11. 2009

Nestydatost avatarů jde tak daleko, že tvrdí: Vacek vydával samizdaty se souhlasem StB. Tvrdí to bez jakýchkoliv důkazů a vzdor negativnímu lustračnímu osvědčení. To je pro ně typické. Prostě si vymýšlejí pomluvy, aby poškodili konkurenci. Jak to bylo ve skutečnosti s postojem StB k samizdatům, dokládá citovaný článek.

 

Tomáš Vystrčil: Sháním rudou knížku

3. 12. 2009

Jiří Vacek

Lidové noviny 18. 11. 2009

Autor článku, inspirován nástupem členů komunistické strany před rokem 1989 do nejvyšších státních funkcí – předseda vlády, eurokomisař a další, shání komunistickou legitimaci, aby mohl také zastávat nějaké významné místo. Legrace, ale smutné. To je ono vítězství pravdy a lásky pana Havla. Opět nám vládnou komunisté, byť i bývalí. To, že předseda vlády prohlásí: „Členství v komunistické straně není nic, nač bych mohl být hrdý“, je slabou útěchou.

 

O komunistických metodách

30. 11. 2009

Luděk Hudec, Jiří Vacek

... Při čtení Vaší stránky jsem si vzpomněl na svůj osobní zážitek, a protože dění minulých dnů kolem výročí listopadu nebo října ukazuje, jak je historická paměť národa chabá a stále metodicky tlumená a deformovaná exponenty minulého režimu, usazenými stále na vlivných místech, Vám ho popíši. Je opravdu třeba mladé generaci ukazovat, co byly nacismus a komunismus. Jejich lži a vemlouvavost pomocí nich a demagogie mají pořád svou platnost na cestě k ovládnutí myšlení neinformovaných a nemyslících lidí...

 

E-mail od Luďka Hudce

25. 11. 2009

Jiří Vacek, Luděk Hudec

... Slušný člověk a zejména duchovní aspirant se ke komunistům nedává, což dokazuje i Luďkův případ. Vstupovat do zločinecké organizace pro svůj osobní prospěch je vždy morálním a zejména duchovním selháním. Takový člověk ani neví, co je správné rozlišování, vivéka, a proto není ani duchovní ani ušlechtilý...

 

O těch hodných komunistech aneb jak povraždili 25.000 polských důstojníků

17. 11. 2009

Jiří Vacek

Ve čtvrtek 5. 11. večer jsem sledoval na ČT2 pořad „Zločin jménem Katyň“ Doslova se mně zmocnila hrůza, když jsem se díval na mrtvá těla tisíců Poláků, které komunisté v Katyni postříleli.

 

Co je demokracie?

10. 11. 2009

Jiří Vacek

Často se říká, že demokracie je diskuse, ale již se nedodává, že mluvení není totéž co práce. Ve správný čas musí řeči skončit a je nutné začít jednat. Jinak utrpí všichni jen škodu. Někdy nenapravitelnou. S rozhodnutím většiny vždy někdo nebude souhlasit. Do demokracie proto i nevyhnutelně patří schopnost podvolit se většině i proti vlastnímu názoru.

 

Nezapomeňme!

4. 11. 2009

Jiří Vacek

Ještě vzpomínka na Český Malín

... Kdo byli zločinci, kteří se dopustili tohoto činu a mnoha jim podobných? Běžní Němci a nikoliv, jak jsme mateni, nějací nacisté. Otcové rodin, synové německých matek. Ty dobře věděli, čeho se jejich děti a manželé dopouštějí a přáli jim vítězství a povzbuzovaly je v jejich zločinech. Do ubohých obětí mají daleko. Na konci války mělo být „konečné řešení českého prostoru“. Rozuměj vyvraždění našeho celého národa. Můžeme si myslet, že by Němci hromadně odmítli se na ní podílet?...

 

Proč se nesmí psát o zlu

13. 7. 2009

Jiří Vacek

Volynští Češi odešli z Čech do tehdejšího Ruska, aby osídlili část jeho země. Vytvořili v zaostalé zemi, do které přišli, obdivuhodné společenství, které ve všech pohledech - ekonomických, kulturních, technických - vysoce převyšovalo úroveň okolí. Při tom začínali doslova od nuly. Aby mohli stavět, museli nejprve kácet lesy. V průběhu doby byli vystaveni mnohému krutému pronásledování, ale odolali a hlavně si udrželi své češství. Vrátili se do Čech a Moravy po druhé světové válce. Muži téměř všichni jako vojáci Svobodovy armády, do které se po příchodu sovětské armády  hromadně hlásili.

 

Proč nechci komunisty

14. 5. 2009

Jiří Vacek, Jana Machalická

Uvedený článek je přetištěn z Lidových novin z 10. 4. 2009. Vyjadřuje názor slušných lidí na členy komunistické strany. Podává dostatek skutečností, které její (autorky) názor plně ospravedlňují. A to ještě nemluví o velkém množství komunistických zločinů a vražd.

 

Paradoxy světa

22. 2. 2009

Jiří Vacek

... Můžeme se oprávněně ptát, kolik procent ze získaných darů spotřebují tyto charity na svůj provoz a kolik se opravdu dostane až k těm skutečně potřebným. Ze zpráv v tisku víme, že i zde dochází k nejrůznějším podvodům. Jaký smysl má také pomáhat Afričanům, kteří se stále vraždí a ničí svou zem? Aby se mohli s plnou silou vraždit a pokračovat dál v ničení? Za naše dary? Nepomáháme tím v pokračování vraždění a ničení?...

 

Komunisté jsou stále stejní

26. 3. 2008

Jiří Vacek

Dokazují to svým dnešním prohlášením k únoru 1948.

Komunisté se v pátek přihlásili ke komunistickému převratu v únoru 1948. Podle KSČM byly únorové události výsledkem procesu prohlubování národní a demokratické revoluce. Šlo o zásadní politický zvrat, který "se stal východiskem i součástí revolučního procesu vzniku první historické formy socialismu".

 

Střezme naši svobodu

11. 3. 2008

Jiří Vacek

... V našem státě se těšíme, ve srovnání se státy, kde má doposud velkou moc a vliv církev, nebývalé svobodě. Postačí pohled do sousedního Polska či Slovenska, kde se stále vedou velké boje proti omezením, které si vynucuje církev, a to i na těch, kteří nejsou jejími členy. To není plané strašení. Uvědomme si, že v katolickém Irsku není dovolen ani potrat znásilněné ženě a spoustu dalších věcí jako je například antikoncepce...

 

Zlu k vítězství postačí, když slušní lidé nedělají nic

16. 2. 2008

Jiří Vacek

... Nechuť a neschopnost vidět zlo jako zlo, shovívavost nebo netečnost ke zlu všeho druhu, je právě takovou nevědomostí, která nás přivádí do moci zla. Pokud je nejsme schopni a ochotni rozpoznat a postavit se mu na odpor, je jisté, že mu podlehneme a dokonce mu již v tomto stavu podléháme. Kdo jasně nevidí zlo jako zlo, je již v jeho moci, protože rozpoznání zla jako zlo je prvým a základním předpokladem úspěšného boje proti němu. Právě v tomto nepochopení tkví základní nebezpečí, které nám hrozí od všech názorů, které zlu pomáhají tím, že je nechtějí jako zlo vidět, ale jsou k němu smířlivé až přátelské...

 

Přátelé komunistů

8. 2. 2008

Jiří Vacek

... Přes tato nepopiratelná fakta mají komunisté stále mnoho přátel a příznivců , a to dokonce mezi lidmi, kteří se tváří duchovně. Jsou příliš chytří, než aby byli v komunistické straně ani komunismus nepropagují otevřeně, ale činí tak skrytě. Skandalizují odpůrce komunistů a zpochybňují jejich pronásledování režimem...

 

Kdo jsou komunisté?

5. 11. 2007

Jiří Vacek, Pavel Fábry

... Slovenský deník SME ze 7. septembra 2007 o tom přináší svědectví někoho, kdo dobrotu komunistů poznal na vlastní kůži. Z článku „Zážitky z dusných 50-tych rokov“, autor Mgr. Pavel Fábry, vybírám...

 

Jak snadno vraždí i vrazi

2. 9. 2007

Jiří Vacek

... Není zločinem popravovat usvědčené vrahy. Zločinem je, nechat je dále vraždit slušné lidi nebo páchat jiné zločiny. Obdobně platí i o notorických zlodějích a lupičích. Jakým právem je jim dána možnost do nekonečna se dopouštět této činnosti na těch slušných? Jsou povinni to snášet? A co právo na život? Ano, jistě existuje. Mají je i oběti vrahů a bránit je, je naší přednější povinností než obrana života zločinců...

 

Jsme ve válce

22. 5. 2007

Jiří Vacek

Za rok 2006 zabili islámští teroristé v celém světě asi 21.000 lidí, z toho asi 1.500 dětí. Dalších asi 40.000 lidí zranili. To je válka. Jsme, demokratický svět ve válce s teroristy a je slepý, kdo tuto skutečnost nevidí. Cílem této války je zničení západní kultury a demokracie, a to všemi způsoby...

 

Komunisté stále vraždí

17. 5. 2007

Jiří Vacek

Představa, že světu nehrozí komunistické nebezpečí nebo že se komunisté změnili k lepšímu, je velká a nebezpečná iluze. Jednou z nejmocnějších mocností světa je stále komunistická Čína. Je také státem nejlidnatějším. Jako všude, kde komunisté mají plnou moc i v Číně bezohledně pronásledují vše, co je opravdu duchovní...

 

Obrana svobody je věcí všech

7. 5. 2007

Jiří Vacek

Nežijeme v bezpečném světě. Existenci naší svobodné společnosti s jejím důrazem na svobodu přesvědčení, podnikání, osobní práva a další vymoženosti, ohrožuje mnoho vlivů: komunismus – například komunistická velmoc Čína, muslimský terorismus a fundamentalismus, ale i mocenské choutky Putinova Ruska. To nejsou plané, ale skutečné hrozby...

 

Nucená robota za komunistů

2. 4. 2007

Jiří Vacek

... Špatné hospodaření zachraňovaly neustálé brigády, které byly dobrovolně povinné. Kdo nešel, tak si to odskákal buď on sám nebo jeho děti, viz případ pisatele předchozího dopisu. Nebyl uvědomělý, zapojený, pokrokový. Komunisti na ně hlavně honili studenty, techniky a administrativní pracovníky. Pro zaměstnance podniků to byla povinnost o níž se komunističtí vedoucí s nikým nebavili. Dostali shora určený počet brigádníků, tak je prostě poslali a nikoho se neptali. Prostě se oznámilo, že ti a ti jdou na brigádu a dost...

 

Vulgarita internetových serverů

5. 3. 2007

Jiří Vacek

Problém vulgarity diskusních internetových serverů je celosvětový, jak dokazuje článek M. Čermáka v Lidových novinách z 2.2.2007 „Hitmakerova provrtaná kedlubna“. Někteří správci serverů je proto ruší. Zřejmě taková situace nastala i na „Jitřní zemi“, která byla dočasně uzavřena, protože tolik sprostot a podvodů, kterých se dopustili tomášovci, bylo i moc na jejího správce, který byl jim jinak nakloněn...

 

Ty české diskuse

26. 2. 2007

Jiří Vacek

Kdysi jsem si myslel, že ta hrůza, která se dříve objevovala na internetu „Jitřní země“, je něco ojedinělého a výjimečného. Není. Děje se tak na mnoha webech a nejen u nás. Jde o zjev celosvětový.

Přesně jej popsal v Lidových novinách ve čtvrtek 1.2.2007 pod uvedeným názvem pan Jan Rejžek. Z článku vyjímám úvod a pro stručnost uvádím pouze 3 typické odpovědi...

 

Život za komunistů

24. 2. 2007

Jiří Vacek

... O komunistech píši jednak proto, aby všichni věděli, jak byli hodní a jaké jsme měli pod nimi dobré časy, jednak proto, že opět sílí jejich politická moc, a proto nám hrozí návrat jejich vlády v té či oné formě...

 

Ohlasy na články o zločinech komunistů

29. 1. 2007

Jiří Vacek

... Taková je pravda o komunistických volbách. Přesto mně pan Pařík stále obviňuje, že jsem v nich komunisty podporoval, a nejen já, ale i miliony dalších. Z doby, kdy jsem byl ve velmi důvěrných vztazích s Tomášovými a skoro denně u nich pobýval, vím bezpečně, že komunisty volili i oni. Takže nejen já, ale i Tomášovi je podle jeho logiky podporovali. A co teprve soudruh Drtikol? Ten je volil a nejen volil s nadšením. Toho za to na rozdíl ode mne pan Pařík chválí: sloužil vznešeným ideálům...

 

Vznešené ideály komunismu?

25. 12. 2006

Jiří Vacek

Přátelé komunismu a komunisté se nevzdávají a ohlupují nás tvrzeními: „Komunismus je vznešená idea, ale její uplatnění zkazili lidé, kteří jej uskutečňovali“. Rádi také z jeho obětí – nestraníků dělají spoluviníky a podporovatele své vlády, protože nebyli jeho aktivními odpůrci. Jít s holýma rukama proti sovětským tankům, StB, milicím atd., nemělo, dokud měli tuto moc, naději na úspěch. Ten mohl přijít a také přišel až s pádem SSSR, který USA přivedli k hospodářskému pádu. Teprve ten umožnil pád komunismu v zemích, které SSSR okupoval.

 

Ještě o těch hodných komunistech a jejich vznešených ideálech

16. 12. 2006

Jiří Vacek

... Pan Pařík a spol. neustále opěvují vznešené ideály komunistů a současně z nestraníků dělají podporovatele jejich režimu. Snaží se nás přesvědčit o bezúhonnosti přesvědčených straníků jako byl Fráňa Drtikol a očerňují ty, kteří měli odvahu nedbat komunistických zákazů a alespoň poněkud umožnit národu se seznámení s duchovní literaturou. Pravda je poněkud jiná, jak se mohl přesvědčit každý, kdo sledoval v úterý 28.11. na ČT 2 pořad Na plovárně s Lenkou Reinerovou, významnou českou spisovatelkou. Co vyprávěla?...

 

Co jsou komunisté a jejich přátelé ze sociální demokracie?

17. 9. 2006

Jiří Vacek

Dobře se pamatuji, že při komunistickém puči v únoru 1948 pomohli převzít moc komunistům sociální demokraté. Jejich předseda Zdeněk Fierlinger byl bolševický agent. Jemu podobnými byla prosetá celá sociálně demokratická strana. Výsledkem bylo, že sociálně demokratičtí ministři nepodali demisi a umožnili tak komunistům převzít moc a páchat jejich zločiny. Za odměnu jejich stranu komunisté spojili se svou v jednu neboli elegantně zrušili.

Dnes se znovu opakuje situace z únorového puče v roce 1948. S malou obdobou. Pan Paroubek, předseda sociální demokracie, se spojil s komunistickými poslanci a s jejich hlasy blokuje sestavení demokratické vlády bez podpory komunistů. Ohrožuje tak přímo demokracii v naší zemi.

 

Kolektivní vina nacistů i komunistů existuje

19. 5. 2006

Jiří Vacek

... Nepřítomnost institutu kolektivní viny nejen napomáhá páchat beztrestně kolektivní zločiny, ale i později je trestat. Osobní viníky nelze určit, protože neexistují. Existují jen členové zločineckých kolektivů, kteří podporovali, plánovali, přikazovali a páchali zločiny. Třeba tím, že zločiny nestíhali nebo zločinecké organizace podporovali penězi...

 

Dva tisíce dvěstě čtyřicet jedna dnů Jirky za německé okupace

10. 4. 2006

Jiří Vacek

Když začala okupace, bylo mi necelých osm, když skončila, bylo mi necelých čtrnáct. Šest let života žitých každý den stejně...

... Tak jsme žili v bídě, o hladu a v neustálém strachu o holý život šest let. Byli jsme doslova psanci, lovná zvěř, v konečném řešení po vítězství Reichu určená k odstřelu. Jakýkoliv Němec mohl podat na nás udání Gestapu, což také často činili. Výsledkem byl buď koncentrák nebo okamžité odsouzení na smrt stanným soudem. Obvinění se nezkoumala. Vše bylo dobré k likvidaci nežádoucího českého živlu...

 

Sudetští Němci vyzvali vládu k dialogu

10. 4. 2006

Jiří Vacek

Lidové noviny ze 17.3.2006

Němci, zvláště sudetští si nedají pokoj ani 60 let po válce. Své nepřátelství k Čechům otevřeně projevila jejich německá, křesťanskodemokratická strana, když její poslanci hlasovali proti přijetí naší republiky do Evropské Unie. Nyní opět chtějí dialog s naší vládou, což již je sám o sobě projev německé nadutosti. Vlády vyjednávají pouze s vládami a nikoliv se spolky. A jak si tento dialog představují?...

 

« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »