Jdi na obsah Jdi na menu
 


Společenské dění

Příspěvky

Před 100 lety (O čem psaly Lidové noviny 15. září 1917)

30. 9. 2017

Jiří Vacek

... Tento přezíravý pohled německé nadřazenosti k Čechům, Polákům a dalším národům se projevuje dodnes v chování německých velkých firem. Dodávají na náš trh pod stejným označením potraviny s horší kvalitou, než kterou mají stejně označené výrobky, určené pro německý trh. Zřejmě si myslí, že jsou pro nás dostatečně dobré. Dnes mají Němci zakázáno zpívat svou oblíbenou hymnu „Německo, Německo, nade všecko ve světě“, ale mnozí se stále v jejím duchu chovají. Svou rasovou nadřazenost skrývají za údajnou nadřazenost kulturní.

 

Protikuřácký zákon

11. 7. 2017

Jiří Vacek

Konečně byl přijat zákon, který částečně chrání kuřáky i nekuřáky včetně malých dětí proti jedu, kterým nikotin je a proti dalším škodlivým zplodinám, které kouř z cigaret obsahuje. Vlna odporu, která má jeho platnost omezit až zrušit, jasně dokazuje, co kouření je. Cigareta, její kouření není ničím jiným než silně jedovatou, návykovou drogou. Kouření vyvolává návyk nutkavé potřeby se neustále opakovat a tím i přijímat stále novou dávku tohoto jedu. Každý kuřák je proto drogově závislý. Výsledkem je podstatné oslabení vůle kuřáků. Kouření navíc ničí jejich schopnost rozpoznat škodlivost kouření a jeho zhoubné následky.

 

Krátce k pojmu „sekta“

17. 1. 2016

Josef Šťastný

Označení „sekta“ se v Česku běžně používá, když chceme nějakou skupinu lidí negativně ocejchovat. Ani vědecká pojednání a snahy o neutrální definici tohoto slova nemají dostatečnou sílu tento negativní nádech odstranit, což je podle mého názoru způsobeno dlouholetým používáním slova sekta (nebo i hereze) s negativním významem z pozice „vyvolených“ křesťanů – převážně katolíků pro jejich „konkurenci“. Tak katolíci ve středověku nahlíželi na albigenské, katary a další. Později katolíci označovali slovem sekta protestanty a naopak M. Luther za sektu označoval stoupence papeže, kněze, jeptišky, mnichy a muslimy.

 

Přínosy husitství pro české země i Evropu

21. 12. 2015

Jiří Vacek

Největším přínosem je Husův požadavek na právo vlastního osobního přesvědčení i proti církevním a světským autoritám. Tento požadavek byl v Husově době něčím zcela mimořádným. Platil plný opak: autorita má vždy pravdu a není dovoleno jí odporovat. Dnes je toto právo jedním ze všeobecně uznávaných lidských práv.

 

Potíže s německou snahou o hegemonii

30. 11. 2015

Jiří Vacek

Dějiny Německa od dob pruských králů a Bismarcka jsou dějinami snahy Němců o dosažení nadvlády nad ostatními zeměmi Evropy. Ta vedla k celé sérii válek s ostatními státy Evropy. Tak zmizelo samostatné Sasko, Bavorsko, od Dánska bylo k Německu připojeno Šlesvicko–Holštýnsko. Bylo napadeno Rakousko-Uhersko, to dokonce ve dvou válkách, ve kterých Němci uloupili na Českém království téměř celé Slezsko. Poražena byla i v roce 1870 Francie. Tak Německo postupně získávalo stále větší moc a územní rozlohu. Rozhodný pokus o vládu v Evropě podniklo Německo ve spolku s Rakouskem v prvé a druhé světové válce. Po tomto nezdaru se Němci svých plánů na hegemonii nevzdali, ale pokračují v nich místo válkou politickými prostředky.

 

Jak se nám dobře žilo ve zlatém Rakousku

30. 11. 2015

Jiří Vacek

... A toto vše někteří čeští politici líčí, jak nám bylo dobře a jaká je škoda, že jsme Rakousko rozbili. Jeden z nich, rakouský kníže se chtěl dokonce nechat zvolit prezidentem a dokonce se jím málem stal. Naštěstí se podřekl a začal hájit sudetské Němce...

 

Proč se rozpadlo Rakousko-Uhersko

29. 11. 2015

Jiří Vacek

Rozpad Rakouska nebyl nahodilý, ale zákonitý. Nebyl pouze národoveckým rozhodnutím, ale výsledkem potlačování oprávněných zájmů českého národa, který byl Rakušany ve všech směrech utlačován a vykořisťován ve prospěch Vídně a vlastního Rakouska. Největší potíž byla s absolutistickou a naprosto nedemokratickou vládou císaře. Když chtěl vyhlásit válu, tak ji po boku Německa prostě vyhlásil s cílem získat v Evropě nadvládu. Právě v systému vlády bylo Rakousko-Uhersko nereformovatelné. Habsburkové se nechtěli vzdát absolutní moci.

 

Usmíření?

28. 11. 2015

Jiří Vacek

Národní Osvobození č. 23/2015 přináší článek „Nejen o vině a usmíření“, autor Jana Vrzalová. Ve svém článku se zabývá otázkou smíření s Němci po 2. světové válce. Jsme vyzýváni různými autory k bezpodmínečnému smíření a odpuštění. Takové smíření je těžké a stojí mu v cestě rozdílný postoj Němců k tomu, co se za války dělo a stavění nás, obětí na stejnou úroveň se skutečnými zločinci.

 

Válečná generace (třetí díl filmu)

12. 11. 2015

Jiří Vacek

(viz předchozí článek Němci o sobě)

... Pokud bereme film z citovým odstupem bez nepravého soucitu s Němci, pak je názorným odkrytím působení zla v lidských myslích...

... Hlavní poučení z filmu je, že zlo ty, které ovládne, nepouští ze své moci. Ty, kterým vládne, nutí k páchání dalšího zla, aby zabránilo zlému dopadu zla předchozího. To se zákonitě nedaří a tak řetěz zlých skutků se vytváří neustále a do nekonečna. Výsledkem je nikdy nekončící utrpení...

 

Dopis Alberta Einsteina své dceři

8. 11. 2015

idnes.cz

einstein.jpgKoncem roku 1980 Lieserl, dcera slavného génia věnovala 1400 dopisů, psaných Albertem Einsteinem, Hebrejské univerzitě s příkazem nepublikovat je, dokud neuběhne dvacet let od její smrti. Toto je překlad jednoho z nich.

... Existuje extrémně mocná síla, pro kterou zatím věda neobjevila formální vysvětlení. Je to síla, která zahrnuje a řídí všechny ostatní síly a dokonce je obsažena ve všech fenoménech, které operují ve vesmíru ale přesto jsme ji nedokázali identifikovat. Tato univerzální síla je láska...

 

Většina úředníků německého poválečného ministerstva vnitra byli nacisté

7. 11. 2015

novinky.cz

Více než polovina úředníků poválečného západoněmeckého ministerstva vnitra byli bývalí členové nacistické strany (NSDAP). Vyplynulo to z předběžných závěrů studie, které ve středu v Berlíně zveřejnila komise historiků. Bývalí nacisté působili ale v letech 1949 až 1970 i ve službách ministerstva vnitra bývalé Německé demokratické republiky.

 

Němci o sobě

7. 11. 2015

Jiří Vacek

Velmi doporučuji zhlédnutí současného německého třídílného filmu „Válečná generace“. První díl vysílal 2. program České televize v sobotu 24.10. ve 20 hodin. Film líčí osudy skupiny mladých německých přátel, mužů i žen za války přesně takové, jací byli: plně pod vlivem Hitlerových názorů. Těm ze začátku dokonce podléhá i otec jednoho z nich, Žid. Věřil, že když věrně bojoval za Německo, nic zlého se mu nemůže stát. Teprve za dlouho pochopil, jak se mýlil.

 

Češi jako mlčící většina

23. 10. 2015

Jiří Vacek

V souvislosti se strašlivým plánem nacistického Německa na vyvraždění Židů, který němečtí okupanti uskutečňovali i u nás v Protektorátě, se začíná razit o Češích znevažující pojem „mlčící většina“. To je výmysl těch, kteří vedou v našich sdělovacích prostředcích kampaň s cílem udělat z českého národa, který byl po celou okupaci Němci systematicky vyvražďován s cílem jeho úplné genocidy po vyhrané válce, viníka za podobné zločiny, jakých se dopouštěli němečtí okupanti. K tomu patří i neustálé zdůrazňování české méněcennosti lhaním o tom, že Češi za vše vděčí výhradně Němcům. Není to nic jiného, než pokračování nacistické propagandy rasové nadřazenosti Němců a méněcennosti Čechů a Slovanů vůbec včetně Židů.

 

Ještě o imigrantech

3. 10. 2015

Jiří Vacek

... Zastánci neomezených práv imigrantů znají pouze povinnost poskytovat jim pomoc bez ohledu, zda tím neohrozíme naši vlastní bezpečnost. Vedeni slepým soucitem nebo neschopností správně myslet, chovají se zastánci imigrantů jak nerozumně, tak nezodpovědně. Tvrdí například, že mezi imigranty nejsou radikální islamisté. Jak to mohou vědět? Jsou vševědoucí?...

 

O právech a povinnostech

23. 9. 2015

Jiří Vacek

... Právo na věcnou a pravdivou informaci i kritiku toho, co se nám nelíbí, je základním lidským právem a jedním ze znaků demokratické společnosti. Je proto naprosto nepřípustné je jakkoliv omezovat a to i z hlediska údajně „spravedlivých“ cílů. I diskriminovaní a společensky nepřizpůsobiví jsou kritizovatelní. Potlačování této kritiky uvedené záporné výstřelky nejen nezmění, ale potlačování takové kritiky jen přispěje k větší nespokojenosti s těmi, kteří jsou takto nesmyslně hájeni. To, co opravdu vydatně šíří nespokojenost a nesnášenlivost, je nemožnost dovolat se svých práv proti těm, kteří je porušují. Rozdávat v takových případech nálepky rasismu nebo politické nekorektnosti je velké zlo, které každou společnost jen poškodí. Rozhodně nepřinese jakékoliv dobro...

 

Vše je možné zneužít, i lidský soucit

21. 9. 2015

Jiří Vacek

Proti všemu co existuje, je vždy možné použít jednu pravdivou námitku: lze to zneužít. To je pravda. Člověk dokáže zneužít vše. Není nic, naprosto nic, co by lidé nezneužili včetně víry v Boha, demokracie, automobilů nebo lékařské vědy a všeho ostatního. Možnost zneužít vše není proto důvodem cokoliv zakazovat. Již proto, že jakékoliv zákazy zneužívání čehokoliv nezabrání. Nejúčinnější zbraní proti jakémukoliv zneužívání je jedině osvěta, která šíří pochopení, že cokoliv zneužívat se nevyplácí a škodí všem včetně těch, kteří se zákazu domáhají.

 

Katolický biskup Malý: „Podělme se s uprchlíky o naše bohatství“

17. 9. 2015

Jiří Vacek

Lidové noviny, sobota 12. září

Biskup Malý vidí celou záležitost naprosto jasně: je naší povinností přijmout muslimské uprchlíky v neomezeném počtu a otázky si neklade a jiný pohled nepřipouští. Kdo je v nouzi, má bezpodmínečný nárok na pomoc. Je tomu tak však opravdu?

 

Zlaté staré Rakousko

6. 9. 2015

Jiří Vacek

Ano, ale jak pro koho! Pro Němce možná ano, pro Čechy ne. Jejich postavení plně charakterizuje příhoda zakladatele továrny na motocykly a automobily Václava Klementa (1868 – 1938). Vysílal ji rozhlas v Toulkách české minulosti v těchto dnech...

 

Jak žijí muslimští uprchlíci v Anglii

1. 9. 2015

Jiří Vacek

... Nedělejme si iluze, že soužití s muslimy v jednom státě bude bez nebezpečí a střetů. Za daného stavu jejich víry to prostě není možné. Jejich víra jim přímo ukládá měnit nás, nevěřící k obrazu svému. Je moudré těmto lidem tuto možnost přímo nabízet?

 

Jeden z mnoha příkladů, jak Němci vedli válku

27. 8. 2015

Jiří Vacek

V posledních dnech 2. světové války německá ponorka potopila u břehů Jižní Ameriky britskou loď Mount Kyle. Kapitán ponorky nechal topící se posádku britské lodi postřílet z kulometů. Zachránil se pouze jediný námořník jakoby zázrakem. Film o tomto zločinu vysílala ČT2 v sobotu 30. 5. 2015 večer.

 

Detlef Brandes: Germanizovat a vysídlit

25. 8. 2015

Jiří Vacek

brandes-germanizovat.jpgDetlef Brandes: Germanizovat a vysídlit. Nacistická národností politika v českých zemích. Překlad do češtiny Petr Dvořáček, 357 stran, 400 Kč.

Dílo německého historika se zabývá válečnými léty v Protektorátu a způsobem vlády nad Čechy a stanoveným cílem. Tím je v podání autora germanizace českého národa, který měl být poněmčen a část vysídlena z Čech a Moravy. Naše země měly být osídleny výhradně Němci a Češi měli jako národ přestat existovat. To bylo Hitlerovým cílem ještě před válkou a veškeré jeho kroky směřovaly již tehdy ke genocidě Čechů. K tomuto cíli mu vydatně pomáhala lživá nacistická propaganda, která líčila Němce sídlící v českém státě jako nevinné oběti Čechů.

 

Zač se omlouváme?

8. 8. 2015

Jiří Vacek

Po přečtení velkého popisu zločinů, spáchaných Němci za války na Češích, jako je například článek o Pankrácké sekyrárně, se musíme oprávněně ptát, za co se vlastně omlouváme jejich pachatelům a proč. Jaký je za tím záměr a cíl? Komu to prospívá?

 

Oběti se omlouvají svým vrahům

4. 8. 2015

Jiří Vacek

... Právě v těchto dnech se ministr české vlády za lidovce omlouvá v Německu sudeťákům za příkoří, které údajně od Čechů utrpěli. Těm sudeťákům, kteří se dopustili proti naší republice, která jim poskytovala stejná občanská práva jako Čechům, zločinu velezrady a všichni věrně Hitlera podporovali až do konce války. Osvědčená pronacistická propaganda o nevinných, trpících Němcích opět slaví úspěch, jako již tomu bylo v minulosti mnohokrát. Užiteční idioti jsou nepoučitelní a vyskytují se ve všech dobách. Německý ministr propagandy může být spokojen. Jeho „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“, se stále osvědčuje...

 

Pankrácká sekyrárna

4. 8. 2015

PK

V roce 1997 jsem se zúčastnil exkurze do Památníku Pankrác v areálu pankrácké věznice. Jeho součástí je i Pankrácká sekyrárna, kde nacisté od dubna 1943 do dubna 1945 prováděli popravy gilotinou osob obviněných z tzv. protiříšské činnosti. Památníkem nás prováděl jeho tehdejší vedoucí PhDr. Aleš Kýr, který zároveň poskytl velice poutavý a zajímavý výklad o tom, co se tam v té době dělo. Jelikož uběhlo už hodně let, nejsem ji jistý, zda si všechna podstatná fakta pamatuji správně, takže tento článek je kombinací mých vzpomínek a údajů publikovaných v české Wikipedii (https://cs.wikipedia.org/wiki/Pankrácká_sekyrárna), ze kterých částečně čerpám.

 

Gábinka

25. 7. 2015

Jiří Vacek

... Děti mohou být zdrojem radosti a potěšení, ale jedině tehdy, když jsou splněny určité předpoklady. Silné existenční starosti i nepěkné vztahy mohou zabránit užívání si dětské přítomnosti. Proto „mít děti“ samo o sobě nic neřeší ani nevyřeší, nejsou-li splněny podmínky k tomu, abychom se jim mohli správně věnovat a užívat si pohody, ve které žijí.

 

A bylo po válce!

1. 7. 2015

Jiří Vacek

... Zdůvodnění „bylo to po válce“, má vyvolat dojem, že se ve válce vlastně nic zločinného nestalo a že uzavření příměří za průběhem války je tlustou čarou, za kterou se vše počítá znovu a od nuly. Proto je stále nezbytné jasně říkat: Němci i ti naši si zcela svobodně zvolili Hitlera za svého diktátora. Souhlasili s tím, že začal nevyprovokovanou útočnou válku, ve které bylo jedním z cílů vyvraždění našeho národa a trvalé osídlení Čech a Moravy Němci. Za tento zločin a další v jeho souvislostech spáchané, jsou zodpovědní všichni Němci, protože nejen se proti tomu nikdo z nich až na bezvýznamné výjimky účinně nepostavil, ale všichni bojovali za Hitlera a jeho cíle až do poslední hodiny války a mnozí ještě i pak. To, co se událo po válce, je nezbytné chápat v této souvislosti. Vytrhovat jednotlivé případy násilí – a často velmi sporné, je nepřípustné úmyslné zatajování a zkreslování dějin, ve kterém se nerozlišují viníci od jejich obětí...

 

Nacistická propaganda působí: zastupitelé města Brna se omlouvají vrahům brněnských občanů

23. 6. 2015

Jiří Vacek

... S podporou pseudohumanistů, kteří vždy více podporují zločince než jejich oběti a masivní mediální kampaní, docilují svého. Jejich osvědčená taktika 100x opakovaná lež, která se stává pravdou, stále zabírá. Potomci zavražděných se omlouvají jejich vrahům. Co by asi těmto lidem řeklo těch 360 tisíc Němci zavražděných Čechů? Pokládali své životy právě za toto?

 

Česká odveta: příčiny a následky

31. 5. 2015

Jiří Vacek

... Nejméně od roku 1938 bylo demokratické Československo cílem strašlivé agrese nedemokratického, nacistického Německa, jejímž konečným cílem bylo vyvraždění všech Čechů a trvalé obsazení Čech a Moravy Němci. Tato agrese byla nevyvolaná a plánovaná. Byla součástí plánu na vybudování tisícileté Velkoněmecké Říše...

... Marně se ptám, jak je možné rozpoutat světovou válku s cílem rozšíření Německa až k Uralu, pozabíjet miliony lidí v okupovaných územích a ještě si stěžovat, jak moc při tom trpěli a co vše zlého od národů, které bojovaly často o holé bytí, museli vytrpět. Skutečně tomu věří nebo je to staré oblíbené Goebbelsovo: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“?...

 

Kolektivní vina

30. 5. 2015

Jiří Vacek

... Občané státu, který je agresorem, nejsou nikdy nevinní, ale vždy jsou spoluviníky této agrese a vždy se na ní podílejí tím či oním způsobem. Například již tím, že proti takové válce neprotestují. Nečinnost a mlčení není v tomto případě naprosto nevinnost. To platí mnohem víc, pokud je cílem útočníka genocida napadeného národa. V tomto případě upírat oběti využití všech prostředků, aby odvrátila své vyhubení, není nic jiného než napomáhání agresorovi k vítězství...

 

A bylo to již po válce!

15. 5. 2015

Jiří Vacek

Uvedené tvrzení si velmi oblíbili omlouvači německých zločinů. Své přátelství k jejich pachatelům ukrývají za humanismus, který je ve své podstatě nehumánní. Staví vrahy a zločince na roveň jejich obětí. Přiznává nárok zločinců na rozsáhlá práva, která právě oni svým obětem veřejně upírali včetně základního práva na život.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

následující »