Jdi na obsah Jdi na menu
 


„My jsme Československo nechtěli“

30. 9. 2013

Jiří Vacek

To tvrdí „naši“ Němci, když říkají, že se ocitli ve státě, který nechtěli.

Samozřejmě, že Němci nechtěli stát, ve kterém by si jeho obyvatelé – Češi, přáli řídit své vlastní záležitosti a rozhodovat o nich, jak činí všechny národy a jak je i jejich samozřejmým právem.

Češi byli v Rakousku utlačováni Němci. Byli občany druhého řádu. Vládli jim Němci – rakouský císař, rakouská vláda, rakouská policie, soudy – vše německé a jen sledující německé zájmy. Nakonec nás Rakušáci nahnali do prvé světové války s cílem s Německem ovládnout Evropu. Jen v této válce padlo asi 200 tisíc Čechů a země byla hospodářsky zničena. Vzpamatovávali jsme se kolik let.

Může se někdo divit, že jsme nechtěli být poddanými – a to doslova Rakouských Němců a jejich císaři?

Němci nechtěli svobodný český stát, protože nám dál chtěli vládnout ve svůj prospěch. Jaký byl nejvýrazněji ukazuje právě prvá světová válka.

Jejich „ocitli jsme se ve státě, který jsme nechtěli“, nám říká: nepřáli jsme vám svobodu, jakou jsme sami v Rakousku měli a také zneužívali k vládě nad vámi.

Ale i to, že se ocitli ve státě, který nechtěli, je neomalená sudeťácká lež.

Němci nejsou původními obyvateli naší země. Těmi jsou Češi, kteří měli vždy svůj český, samostatný stát.

Čeští panovníci zvali Němce, aby se u nás usídlili a ti pozvání přijímali. Tím samozřejmě přestávali být poddanými německých států, panovníků a stávali se poddanými českých králů.

Řečí moderní: Němci jsou přistěhovalci v českém státě. Stěhovali se k nám dobrovolně a dobrovolně se stávali občany českého státu se všemi právy a povinnostmi.

Takže oni lžou, že se ocitli ve státě, který nechtěli. Oni naopak žít v Čechách chtěli. Na této pravdě nic nemění skutečnost, že český stát byl násilím začleněn do Rakouska a vlády nad Čechy se zmocnili Němci. Proto však český stát nezanikl a  ani práva Čechů na samostatnost. I rakouský císař byl českým králem neboli králem stále existujícího českého království. Nikdo snad nechce vážně tvrdit, že byl králem něčeho, co neexistovalo?

Proto demagogickým tvrzením „ocitli jsme se ve státě, který jsme nechtěli“, sudeťáci jen dokazují, co jsou zač: lžou a nepřejí Čechům vládu v jejich vlastní zemi.

Místo, aby byli slušnými a věrnými občany země, kterou si dobrovolně vybrali, tak jí zradili ve prospěch zločinné nacistické Říše a pomáhali ze všech sil včetně jako vojáci Wehrmachtu uskutečnit genocidu Čechů. Taková je pravda.

Pokud někteří Češi přistupují na tuto sudeťáckou demagogii, tak vyjadřují souhlas s tím, že náš národ nemá právo na rozdíl třeba od Němců či Rakušanů na svobodný stát ani na jeho územní celistvost. Vyjadřují názor, že přistěhovalci do cizího státu mají právo jej rozvracet a připojit jeho část ke státu, z něhož pocházejí.

Neudržitelnost takových názorů je naprosto zřejmá. Jsou jen nacistickou propagandou, jakou šířil Hitler a jeho Německo.

Co jsou sudetští Němci, jasně ukazuje jejich chování. V roce 1938 odmítli setrvat v demokratickém Československu, kde měli jako všichni jeho občané plná občanská práva. Přesně ta, která již byla v Hitlerovském Německu roky zrušena a vládl tam nacistický teror včetně koncentračních táborů. Přesto se rozhodli náš stát zradit, opustit a připojit se k Hitlerovi. Jasnější svědectví o své národní povaze již podat nemohli.

Takže se sudetští Němci ocitli ve státě, který chtěli: v nacistické Říši a bránili ji se zbraní v ruce až do poslední minuty. Československou demokracii nechtěli.