Jdi na obsah Jdi na menu
 


Choďme k volbám

22. 12. 2012

Jiří Vacek

Ramana Maháriši nám důrazně radí: „Do záležitostí světa zasahujme, jak nejméně je možné“ a má plnou pravdu. Současně tím, že říká: „Jak nejméně je možné“, uznává případy, že někdy do záležitostí světa zasahovat máme. Činil tak i on sám, když zasahoval do řízení ášramu.

Jóga a mystika, jejich provádění jsou závislé na dobré vládě státu. Zlá vláda vždy žáky stezky pronásleduje a duchovní život potlačuje.

Proto jsem radil: „Choďme k volbám nebo nás ukáznění komunisté počnou opět ovládat a to dokonce na základě demokratických voleb.“

A to se právě stalo v posledních komunálních volbách. Výsledkem jsou krajské vlády se silným zastoupením komunistů a dokonce komunistický hejtman. Komunističtí zastupitelé dokonce dostávají na starost školství, aby mohli po svém vychovávat naši mládež.

Studenti se proti tomuto stavu oprávněně, ale pozdě bouří. Volby proběhly bez účasti mnoha slušných lidí a toto je výsledek.

Proto znovu radím: „Pojďme k presidentským volbám.“ Koho volit? Začněme s tím, koho nevolit.

Každý kandidát, pokud byl v komunistické straně, byl členem zločinecké organizace a vstoupil do ní ze zištných důvodů. Volit takové lidi znamená volit špatné charaktery za našeho nejvyššího představitele.

Totéž platí o všech kandidátech, kteří chtějí vládnout s podporou komunistů. Právě poválečné spojenectví sociálních demokratů bylo jedním z více důvodů, proč se komunistům podařilo zmocnit se v roce 1948 vlády. Když se jim převrat povedl, část sociálních demokratů pozavírali a jejich stranu zrušili. Ti se z toho nepoučili a opět se s komunisty spolčují. Prostě nepoučitelní.

Knížecí kandidát je obdivovatelem Habsburků, kteří Čechy neuznávali za rovnocenné občany své říše a odpírali jim právo nejen na sebeurčení, ale i rodnou řeč. Stále nám vytýká, že jsme rozbili Rakousko a zřídili si vlastní, samostatnou republiku. Jeho manželka neumí ani slovo česky, takže se na českém Hradě bude opět mluvit německy, pokud bude zvolen.

Navíc je katolík a ti vždy, jakmile mají moc, berou právo nekatolíkům na život v souladu s vlastním přesvědčením. Má i kladný vztah k sudeťákům, kteří usilují o obnovu Mnichova.

Jediný kandidát, který nebyl komunista, nechce s komunisty vládnout a nemá velký majetek nejasného původu a je znám jako slušný a zodpovědný politik, je senátor Přemysl Sobotka. Na rozdíl od ostatních kandidátů neslibuje hory doly a co vše změní i když je zřejmé, že rozsah presidentských pravomocí něco takového nejen neumožňuje, ale dokonce přímo vylučuje. Prováděním toho, co slibují, by porušovali vážně naše demokratické zřízení.

Volbou senátora Přemysla Sobotky se stane naším presidentem slušný, čestný a rozumný člověk. A to je hodně. Ne každý president může a musí být výjimečný jako například T.G. Masaryk. Ani doba to nevyžaduje. Slušnost, čestnost a dobrý rozum ano.

Volby probíhají v době, kdy se koná seminář ve Zlenicích – 11. a 12. ledna. Účastníci semináře mohou volit přímo ve Zlenicích. Musí si opatřit voličský průkaz. Ten jim vystaví příslušný obecní úřad v místě trvalého pobytu.