Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak jsme se měli dobře za Rakouska

13. 4. 2014

Jiří Vacek

Někteří naši přední politici myslí spíš jako Rakušáci nebo sudeťáci. Neustále nám například lžou, jak jsme se měli za Rakouska dobře.

Jaká je pravda, věrně líčí kronikář Stodůlek pan Vlasák. Článek „Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka“ otiskuji celý z časopisu Prahy 13 „Stop“, duben 2014. Líčí, co se dělo 2. roku 1. světové války 1916.  

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Různá nařízení a události (1916)

Od polovice března 1916 byly zavedeny cukerní lístky. Na osobu bylo vyměřeno měsíčně nejvýše 1 ¼ cukru. Sedmnáctiletí byli přijímáni ku dráze. Také invalidé se museli hlásit k odvodům. 10. dubna 1916 byl zaveden letní čas. Zabavené byly pohlednice Ústřední matice školské s vyobrazením Řípu, před nímž stojí jezdec na koni s praporem tříbarevným. Dále pohlednice s vyobrazením zápasníka bodajícího saň. Od 10. ledna byly v platnosti chlebenky, dle kterých smělo býti spotřebováno denně na hlavu 240g pšeničné, žitné, nebo ječné mouky. Ti, kdož těžce pracovali, směli spotřebovat 300 gramů, přičemž 5g mouky odpovídal 7 gramům chleba. Byla ohlášena konfiskace románu Aloise Jiráska „Temno“. Počátkem srpna byly vydány železné 20-ti haléře a staženy niklové. Byla rozpuštěna Česká obec sokolská a Svaz slovanského sokolstva pro nepřátelskou tendenci proti monarchii a dynastii. 20. srpna vešlo v platnost nařízení o výměně mosazných klik a dveřního kování.

Vybral Dan Novotný

* * *

Vše, co bylo české a ve prospěch českého národa, Rakušákům vadilo: české vlastenecké spolky, české dějiny v pravdivém podání A. Jiráska, prostě vše české.

Stejně protičesky smýšlející lidé tehdy jako dnes bojují, jak mohou, proti opravdu českým zájmům. Když dnes nemohou zakázat Jiráska – ač by tak rádi udělali, alespoň jej znevažují. Zastírají pravdu statisíců padlých českých mužů, zničené hospodářství a bídu celého národa, kterou Rakušáci zavinili rozpoutáním války tím, že tvrdí: „Neví se, proč válka vlastně vypukla“.

Bylo to přece Rakousko spolu s Německem, kterou ji po vzájemné dohodě vyhlásili a čtyři roky vedli. Ten, kdo válku vyhlásil a začal, ten ji přece také chtěl. Kdyby Němci a Rakušáci nechtěli válčit, tak by neválčili, ale snažili by se jí zabránit. Místo toho kladli svým protivníkům podmínky, které je ponižovali a věděli předem, že jsou pro ně nepřijatelné.

V roce 1916 již několik set tisíc českých rodin – dětí, vdov a rodičů oplakávalo své otce, děti, manžele a živitele, kteří padli na frontě jen proto, že se dvěma císařům – rakouskému Franci Josefovi a německému Wilhelmovi – zachtělo dobýt Evropu. Tak dobře nám Habsburkové vládli.

Taková je pravda. I to se příznivci militantních Němců a Rakušanů pokoušejí zastřít, když dnes tvrdí: „Nikdo neví, proč 1. světová válka vypukla“.

Ví se to velmi dobře: oba císařové se setkali a domluvili se, že dobudou Evropu. Proto jejich příznivci neustále opravují a upravují dějiny, aby nás ohlupovali ve svůj prospěch, který není prospěchem našeho národa ani státu, ale sudeťáků a Rakušáků.