Jdi na obsah Jdi na menu
 


K 2. kolu volby prezidenta

14. 1. 2013

Jiří Vacek

 

Češi měli dlouhé nepříznivé zkušenosti z německého mocného souseda. V minulosti téměř nepřetržitě čelili jeho válečným výbojům, za kterými zůstávala spálená země a hory povražděných. Naposled v letech 1938-1945.

Přesto si zvolili za krále, ač značná část byla protestanty a husity, Němce, Habsburka a katolíka a to i vzdor tomu, že věděli dobře o katolické nesmiřitelnosti k ostatním vyznáním a jak je mocí pronásledují.

Habsburk nasliboval Čechům hory doly, ale nic neplnil. Když byl zvolen, při prvé příležitosti se, svůj rod, prohlásil za krále dědičného, ač byl zvolen jen pro svou osobu.

V dobách své vlády nekatolíky Habsburkové neustále pronásledovali, a ti museli  trvale bojovat o svou svobodu.

Habsburkové také neustále soustřeďovali v rukách veškerou moc na úkor práv Českého království a potlačovali i český jazyk.

Jejich útlak náboženský i mocenský vyvolal odboj českých stavů. Když byl mocí potlačen, jiná vyznání než katolická byla zakázána.                          

Svobodní měšťané byli ze země vyhnáni, představitelé národa brutálně popraveni a prostý lid násilím rekatolizován. Dvě třetiny země byly zabaveny české šlechtě a předány cizincům.

Český národ ztratil plně svou samostatnost na 300 let a málem vlivem trvalé germanizace vymřel.

To je poučení z našich dějin o Němcích.

V dnešních dnech se historie opakuje. O úřad prezidenta se hlásí sice údajně Čech, ale s německým jménem Schwarzenberg (= černá hora neboli nová Bílá hora, místo, kde jsme ztratili samostatnost). Je katolík, jeden z těch, co připravili církevní restituce, co stojí náš stát nejméně 100 miliard. Člověk, který jezdí na pohřby Habsburků, kterého Rakušáci považují za svého a jehož manželka neumí slovo česky.

V dnešních televizních novinách se otevřeně vyjádřil, že až bude zvolen, nastane v Čechách zásadní obrat, ač prezident na nic takového vůbec nemá právo provést.

Co nás pod jeho prezidenstvím čeká? Opět spojení státu s katolickou církví, spojování se sudeťáky a poddanství všemu německému.

Opravdu chceme prezidenta, který o sobě prohlašuje, že sice není dobrý křesťan, ale dobrý katolík, a proto s papežem povinně věří: „Jóga je blud a škodí duši“ a bude tento názor všude prosazovat?

Bude se přes poučení dějinami opakovat historie volby Habsburka nebo se necháme poučit dějinami?