Jdi na obsah Jdi na menu
 


Komu vadí připomínka legií?

7. 7. 2011

Jiří Vacek

Ministerstvo obrany chce připomenout legie. Lidové noviny 17. 3. 2011, D.Kaiser je proti. Je na to pozdě a vůbec na paměť legionářů je škoda peněz.

Kdo byli legionáři? Občané Rakouska, kteří museli pod trestem smrti a proti své vůli obléci rakouskou uniformu a jít bojovat za choutky císaře pána. Jenže jim se to nelíbilo a přešli ke spojencům, dali se do legií a bojovali za svobodu země proti svému „dobrotivému“ císaři. Měl přece plné právo po nich chtít, aby se dali pro něho zabíjet nebo mrzačit.

Vžijme se do jejich života: riskují zastřelení při přechodu k nepříteli, riskují oběšení při zajetí Rakušáky, riskují životy v boji proti nim a Němcům. Ruští legionáři dokonce ještě v boji proti bolševikům.

To vše jen aby osvobodili svou vlast. Opouštějí své rodiny – manželky, děti, rodiče, své milé a nevědí, zda je někdy opět vůbec uvidí. V případě vítězství Němců a Rakušanů by návrat byl jednou pro vždy nemožný nebo by se vrátili v poutech jako zločinci.

Toto vše obětovali pro vidinu národní svobody, o kterou se podstatně zasloužili. Jejich bojové vystoupení bylo jedním z argumentů, aby vítězní spojenci uznali Československou samostatnost.

A teď se dozvídáme z Lidových novin, že je zbytečné legionáře připomínat a na tento účel je škoda peněz.

Pro Lidové noviny, které nám neustále sugerují „Češi nebojovali, Češi jsou zbabělci, za Habsburků nám bylo dobře“ a podobné lži, je samozřejmě připomínka legionářů nepříjemná. Ukazuje totiž pravdu, jaká je a jak L.N. lžou.

Když Lidové noviny mají tolik starostí o naše finance, proč se nestarají o to, kdo platí televizní pořady a filmy typu „zabíjení po česku či o mlynářích,“ které jsou plné lží a jejich jediným úkolem je špinit český národ a dělat z plánovitě vyvražďovaných Čechů viníky a zastírat sadistické zločiny Němců?

Bylo by skutečně záslužné, abychom se dozvěděli čí peníze a které osoby jsou za touto protičeskou kampaní. Většina producentů a režisérů si neustále naříkají na nedostatek peněz na české filmy. Jiní, kteří točí filmy a televizní pořad, které nás jen pomlouvají, mají peněz dostatek. To je velmi znepokojující zjištění.

Pro miliony vězňů zavražděných Němci na samém konci války včetně desítek tisíc Čechů, není v novinách, v televizi, ve filmech místo. Když se objeví hrob s pozůstatky asi 7 lidí, navíc nedostatečně identifikovaných, Česká televize ve hlavních zprávách od pondělka do pátku uvádí bez ustání nepřetržitě o „masovém hrobě nevinných Němců.“ Ti navíc silně pravděpodobně pocházejí z německé vesnice, která přímo od Hitlera dostala jako zvláštní ocenění svých zásluh titul „vzorná vesnice SS.“ Česky: vzorná vesnice esesáckých hrdlořezů. Jak je něco takového vůbec možné? To mají protičeské síly v našem státě takovou moc, aby své plány prosadily? Dozvíme se někdy pravdu, kdo a co je v pozadí této protičeské kampaně?

Němci na legionáře nezapomněli. Věděli dobře, jak nebezpečnými protivníky jsou. Proto vedli jejich seznamy a hned po okupaci je začali zatýkat, věznit a popravovat.

Kdykoliv vyhlásili stanné právo, sáhli po těchto seznamech předem k smrti odsouzených a popravovali je. Tak byl popraven i můj strýc Václav Holý z Hradce Králové, ruský legionář. Mimochodem: republika mu a mnoha dalším umožnila návrat z Ruska až někdy v roce 1920, téměř 2 roky po skončení války.

Komunisté legionáře také nemilovali. Naše svoboda byla přece výsledkem Velké říjnové revoluce a nikoliv legionářského hrdinství. Navíc v Rusku bojovali proti bolševikům a pak opět i v republice na Slovensku, kde komunisté chtěli ustavit svou republiku.

Zastírači vyvražďování našeho národa němci ani komunisté nemají proto vzpomínání na legionáře rádi. Prostě se jim do jejich lživé propagandy nehodí.

Proto nám radí: zapomeňte. Na památku legionářů je škoda peněz.

Neposlouchejme tyto pisálky. Jsou v cizích službách. Dobře vědí, jaký význam mají legionáři pro výchovu dětí národa. Jaké vzory nezištného vlastenectví, opravdové lásky k vlasti jim chceme dát, když ne právě legionáře? Příklad, že stojí za to pro národ a zem něco udělat. Smazáním jejich paměti bychom smazali část paměti národa o tom, kdo se zasloužil o obnovu naší samostatnosti a kdo proti ní nepřátelsky vystupoval. Tím bychom přispěli k posílení nechutného křiku těch, kteří na nás jen nepřátelsky útočí, aby nás cizí, nepřátelské vlivy ovládly.

Prohlédněme je ve vlastním zájmu dobře. Jejich chování vypovídá o jejich úmyslech jasně. Jsou vše, jen ne dobré. Kdo nám může radit, abychom vymazali paměť na legionáře, je zřejmé. Přece právě ti, proti kterým bojovali. To nebyly jen Němci a Rakušáci, ale i zrádci vlastního národa.