Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oběti se omlouvají svým vrahům

4. 8. 2015

Jiří Vacek

Válka je prohraná, ale Němci se nevzdávají. Chtějí bojovat dál. Proto zakládají teroristickou podzemní organizaci werwolf, která má po kapitulaci bojovat dál. Ta má v českém pohraničí bránit nastolení české správy všemi prostředky včetně vraždění Čechů.

Sami sudetští Němci se s koncem války nezměnili. Po celou válku jich věrně statisíce bojovaly ve wehrmachtu za Hitlera, za jeho plán na vyvraždění Židů, Čechů, Poláků, Rusů a dalších národů. Zabíjeli spojenecké vojáky včetně našich až do poslední minuty kapitulace.

Vůči Čechům neprojevili po prohrané válce jakoukoliv lítost a přiznání viny za zločiny, kterých se dopustili. Kladli pasivní odpor proti obnově demokratické správy, který přerůstal mnohdy do odporu aktivního. Situace se v některých pohraničních okresech tak vyhrotila, že bylo nutné vyhlásit stanné právo. Němci stále ve svých obydlích přechovávali mnoho zbraní. Bylo proto nutné vyhlásit trest smrti za jejich přechovávání.

Nepřátelský postoj sudetských Němců usnadňoval a umožňoval teroristické akce werwolfu. Ty vyvrcholily v létě 1945 výbuchem v jedné továrně v Ústí nad Labem. Bylo mnoho zraněných a 27 mrtvých Čechů. Desítky poškozených domů v širokém okolí. Ústečtí Němci neprojevili nad obětmi výbuchu nejmenší lítost. Nejen se od útoku neodtáhli, ale neskrývali z něho škodolibou radost.

Není divu, že za těchto vypjatých vztahů a zjevného trvalého nepřátelství Němců, Češi provedli neorganizovanou odvetu. Při honu na Němce jich bylo několik shozeno z mostu do Labe. To, že k odvetě došlo, byla výhradně vina Němců: oni provedli výbuch, oni se z něho radovali. Odveta byla výsledkem 6 let okupace a nemilosrdného vyvražďování Čechů. Výbuch, který provedl werwolf byl poslední kapkou, která odvetu spustila.

Dnes po sedmdesáti letech Česká televize oznámila, že se v Ústí chystá vzpomínka obětí ústecké tragédie. Nebude se však vzpomínat na české oběti výbuchu, ale na Němce, kteří za výbuchem stáli a byli postiženi odvetou.

To je typický projev nacistického rasismu, který vychází z představy nadřazenosti Němců nad Čechy a dalšími národy. Oběti Němců není třeba vzpomínat, protože jsou méněcenné. Vzpomínat se musí na Němce, kteří jediní jsou hodnotným národem.

Přesně toto přesvědčení se nám snaží vnutit pronacistická propaganda, která obrací pravdu na ruby a dělá z německých agresorů a zločinců oběti a z nás, obětí, zločince. V tomto rasistickém pohledu 360 tisíc zavražděných Čechů Němci nic neznamená. Nemá se o nich mluvit, vzpomínat na to, co se stalo, protože jde přece o podřadný národ. O čem je třeba do nekonečna mluvit a omlouvat se, je oněch údajně 30 tisíc mrtvých Němců v rámci samovolné odvety. I když tito oběti byli často gestapáci, esesáci, udavači a všichni přáli Hitlerovi vítězství a poslouchali jej až do poslední minuty války.

To, že mnozí z nich byli odporní vrazi – gestapáci, esesáci, udavači a také sebevrazi, se pečlivě tají.

Tato nacistická propaganda, která zastírá nacistické zločiny a z jejich obětí dělá provinilce, slaví své četné úspěchy. V Brně, v Kounicových kolejích Němci po celou válku, celých 6 let téměř denně popravovali české vlastence. Brněnští Němci neváhali platit vstupné 3 marky, aby se tímto vražděním Čechů mohli kochat.

Dnes brněnští radní nevzdávají úctu a čest popraveným českým vlastencům, ale údajným obětem z řad brněnských Němců, kteří byli právem z Brna vyhnáni. Jejich pochod demagogicky staví na roveň pochodům smrti, na kterých Němci ke konci války zavraždili 700 tisíc nevinných vězňů. Raději je zavraždili, ač válka byla prohraná, než by je propustili na svobodu. Samo toto vraždění nevinných obětí, které bylo naprosto nesmyslné, dokazuje, jakým způsobem ti, co poslušně prováděli Hitlerovy rozkazy, mysleli.

Jakoby to nestačilo, tak se právě v těchto dnech ministr české vlády za lidovce omlouvá v Německu sudeťákům za příkoří, které údajně od Čechů utrpěli. Těm sudeťákům, kteří se dopustili proti naší republice, která jim poskytovala stejná občanská práva jako Čechům, zločinu velezrady a všichni věrně Hitlera podporovali až do konce války. Osvědčená pronacistická propaganda o nevinných, trpících Němcích opět slaví úspěch, jako již tomu bylo v minulosti mnohokrát. Užiteční idioti jsou nepoučitelní a vyskytují se ve všech dobách. Německý ministr propagandy může být spokojen. Jeho „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“, se stále osvědčuje.

Lhaní pomohlo Hitlerovi zahájit 2. světovou válku a dlouho pak vítězit. Ti lehkomyslní, kteří Hitlerovi uvěřili, mají na svědomí miliony zbytečně padlých. Dnes titíž lidé nebo stejný typ lidí pomáhá svět i nás opět přesvědčovat, že vina není na Němcích, ale na těch, které Němci 6 dlouhých let tyranizovali a vraždili.