Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obrana svobody je věcí všech

7. 5. 2007

Jiří Vacek

Nežijeme v bezpečném světě. Existenci naší svobodné společnosti s jejím důrazem na svobodu přesvědčení, podnikání, osobní práva a další vymoženosti, ohrožuje mnoho vlivů: komunismus – například komunistická velmoc Čína, muslimský terorismus a fundamentalismus, ale i mocenské choutky Putinova Ruska. To nejsou plané, ale skutečné hrozby.

Jedinou účinnou mocí, která může tyto hrozby zneškodnit, jsou USA. Můžeme mít větší či menší výhrady k jejich politice, ale zásadní pravda je tato: jedině moc USA nás a celou Evropu může ochránit před výše jmenovanou hrozbou. Je proto v našem výsostném zájmu, abychom v této snaze byli Americe spojenci a podporovali ji v její snaze o udržení západní civilizace s jejím důrazem na občanská práva.

Nikdo jiný – komunisté ani muslimové o ně nestojí a jak dokazuje dnešní Polsko ani katolíci, ale pouze prosazují své totalitní přesvědčení, že jedinec je povinen se jim podvolit nebo být zničen jako nepřítel.

Je znepokojující, jak mnoho lidí tuto základní pravdu a skutečnost nechápe a propadá nesmyslnému antiamerikanismu. Podkopávají tím vlastní svobodnou existenci. Ta neexistuje ani v Putinově Rusku, ani ve státech, kde vládnou komunisté ani v muslimském světě. Nevidět tuto pravdu, je stejně tragickým omylem, jako bylo omylem nevidět před 2. světovou válkou hitlerovskou hrozbu.

Představy, že když nebudeme s USA spolupracovat na společné obraně, tak nás nepřátelé svobodné společnosti ušetří, jsou zcela nesmyslné. Co vadí totalitním režimům ať politickým či náboženským, je právě samotná existence jakékoliv demokratické společnosti. Nevidět tuto pravdu je obrovská nevědomost i nezodpovědnost za vlastní osud. Byla to právě tato slepota, ale i sobectví, které umožnily Hitlerovi se postupně a bez odporu zmocnit Rakouska, Polska, Holandska, Dánska a dalších zemí. Všem a mnoha dalším se vymstila neochota starat se včas o vlastní obranu a nečinné přihlížení k rozpínání moci Německa. Jedině Československo bylo připraveno k odporu, ale bylo zrazeno. Tato zrada přišla západ velmi draho. Nesnažme se proto o totéž a nemysleme si, že obrana USA je pouze jejich věcí.

To je i smyslem dopisu paní, která „nemá ráda presidenta Bushe“, jak mně napsala. Dopis je určen i všem, kteří mají k USA výhrady, které v nich vyvolává cílená prokomunistická propaganda. Komunistům vadí USA právě proto, že jsou zárukou demokracie. Poddanství SSSR nebo dnes Putinovu Rusku jim nevadí.


20-04-07

Moc milá paní…

Děkujeme za dopis, máme vždy velkou radost, když napíšete.

Jednu věc vám však dávám ke zvážení. Když milujete všechny lidi, milujete i vrahy, lupiče, zloděje, podvodníky a další. Milujete i teroristy, kteří nechali v New Yorku uhořet za živa 3000 lidí naráz. Proč z této lásky vyjímáte presidenta Bushe? Je horší než oni teroristé?

Americe a jejím presidentům vděčíme za to, že Němci nevyhráli 1. světovou válku a za vznik svobodného Československa. Vděčíme jim i za porážku Hitlera v 2. světové válce. Kdyby vyhrál, Češi ani Slováci by dnes již neexistovali. USA uzbrojili SSSR. Za osvobození od komunistů vděčíme tomu, že působením USA se SSSR hospodářsky zhroutil. Nebýt toho, dodnes by nám vládli komunisté a vy byste se možná o Pánovi ani nedozvěděla. I kdyby, tak by vás StB za váš zájem tahala po výsleších a hrozila kriminálem. USA vděčíme i za mnohé jiné. Například za to, že vlivem její pomoci u nás po válce díky UNRA nevypukl hladomor. Dodala nám nutné potraviny.

Američané ani její presidenti nejsou světci, ale rozhodně jsou mnohem lepší než nacisté, komunisté, teroristé a islámští fundamentalisté i dnešní Rusové s Putinem. Kdo ví, kdyby nebylo USA, jestli by nám dnes pro změnu nevládli čínští komunisté. Byli to právě Američané, kteří na východě omezili šíření čínské komunistické moci.

Ti, kdo nás štvou proti USA a Bushovi, jsou buď komunisté a přátelé jejich socialismu nebo velcí nevědomci. Nepodporujte je svým způsobem myšlení.

Mimochodem: víte, že to byli USA, které pomohly Indii odrazit útok komunistické Číny? Američané také pomohli Indii dodávkami milionů tun obilí, když v Indii hrozil hlad. Nikdo jiný Indii nepomohl.

Američané na rozdíl od jiných, komunistů, islámských fundamentalistů, ale i některých křesťanů také nikomu neberou jeho víru a svobodu přesvědčení, takže i pod jejich vládou je možno v tomto smyslu žít zcela svobodně, což je nesmírně důležité pro praxi naší stezky.

Zdraví Jirka Vacek