Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odezvy "Vraždění po německu"

3. 2. 2012

Jiří Vacek

K dnešnímu dni jsme obdrželi dvě písemné odezvy na naši knihu "Vraždění po německu", které uvádím.

19.1.2012

Vážení pánové!

Jménem svým, své rodiny i jménem odbojářů Boskovicka Vám děkuji za Vaše vynikající literární díla o „vraždění po německu“, jež jsou opakem mýtů a lží o takzvaném „vraždění po česku“.

Vaše práce historicky věrně, bez falše skutečností, rozkrývají niterné příčiny toho, co dávno již Palacký a po něm Masaryk nazývali česko německým „stýkáním a potýkáním“.

Za I. války - a zvláště za II. světové války - toto „potýkání“ nabralo rozměry české genocidy, plánovaného doslova cynického zločineckého vědeckého vyvražďování, s konečným cílem českého vyhlazení - jak to poprvé předvedli v Lidicích.

Kdo se odvrací od vašich knih, nic z našich dějin nepochopil - nebo chápat nechce!

Po pyramidách lží o „českých zločinech na tzv. sudeťácích“ jsou Vaše knihy nejen vědeckou obranou českého národa - jsou též balzámem na zraněné duše Čechů. Znamenají též – řečeno s Churchillem - počátek konce oblbování mladší české generace sudetskou lží.

Češi jsou dennodenně ponižování, uráženi a zneuctíváni záměrným hanobením českého národa, českých dějin, Československé republiky a jejich zakladatelů. Činí tak jak vnější nepřátelé, tak i jejich domácí pomahači. Tyto kolaboranty dobře známe - neustále se zviditelňují. Je třeba nazývat věci veřejné pravým jménem. Zradu zradou, kolaboraci kolaborací. Pro ně zvláště budou platit prorocká slova prezidenta Budovatele, přestože dnes na nás plijí z obrazovky i z novin, jak to činil národní zločinec Moravec za protektorátu. Protože opět po dvacetiletí jsou tu „oni a my“. Právě proto je Vaše dílo tak důležité. Je nejen pro dnešek. Je pro budoucnost. Jsem přesvědčen s Komenským, že po přejití vichřic hněvu se vláda věcí vrátí tentokrát už do rukou českého národa.

Děkuji a zdravím.

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli

předseda OV ČSBS Boskovice, Brno

* * *

Vážení panové,

z pověření pana ministra odpovídám na Váš dopis ze dne 11. 12. 2011, ve kterém píšete o vlastenecké výchově a informujete o knihách, zaměřených na historii německé národnostní menšiny.

Vážení pánové, děkujeme Vám za publikace Němci a Vraždění po německu, jejichž jste autoři, a které vydáváte vlastním nákladem. Velmi si Vašich aktivit vážíme, neboť Vaše knihy napomáhají zpřístupnit pravdivé historické události veřejnosti a jsou zejména pro současnou mladou generaci velmi potřebné. Vzhledem k tomu, že výše uvedené knihy jsou využitelné zejména ve výuce dějepisu, doporučujeme Vám kontaktovat profesní občanské sdružení - Asociaci učitelů dějepisu, které organizuje vzdělávací semináře pro učitele zaměřené na historii dějin 20. století. Kontakty na ASUD uvádíme v příloze.

Výchova k vlastenectví je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti vzdělávání žáků základních a středních škol. V této souvislosti uvádíme, že v současné době probíhá na MŠMT diskuse o posílení tématu vlastenectví v rámci revize učebních osnov (rámcové vzdělávací programy). Výchova k vlastenectví - k národnímu sebevědomí - by měla přispět k profilu žáka, který bude umět respektovat, chránit a ocenit naše tradice, kulturní a historické dědictví, který bude hrdý na svou zem a dovede rozlišit projevy vlastenectví od projevů nacionalismu.

S pozdravem

Mgr. Jakub Stárek

vrchní ředitel sekce vzdělávání

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Praze dne 30. prosince 2011

 

* * *

Snad něco tato vyjádření napoví těm asi dvěma odběratelům, kterým se tyto knihy nezdály "duchovní". Ale ony duchovní jsou. Ukazují svět, ve kterém žijeme, v plné pravdě. Tím odhalují faleš těch, kteří neustále šíří lži, že tento svět je božský a máme se jím nechat znesvobodnit a zanechat stezku a věnovat se jeho záchraně.