Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odsun Němců

3. 8. 2011

Jiří Vacek

Odsun Němců nebyl pouze spravedlivou, i když malou odvetou za šest let zločinů, kterých se na nás dopouštěli. Byl i něčím daleko víc. Byl opatřením, které mělo v předvídatelné době zabránit tomu, co se stalo po prvé světové válce. Měl alespoň v naší zemi zabránit vzniku německého revanšismu, touhy po odvetě za prohranou válku, který přímo vedl k ještě strašlivější válce druhé.

Odsun Němců z Čech měl zamezit zneužití našich německých občanů nějakým novým Hitlerem k opětnému rozbití Československa. Také byl v tomto duchu přijat souhlasně všemi válečnými mocnostmi jako opatření, které odstraňovalo možnou příčinu vzniku dalšího válečného střetu. Proto byl a je obsažen ve všech poválečných mírových ujednáních jako pojistka míru a proti nové německé agresi.

Odsun se nekonal pouze u nás, ale proběhl v ještě větším rozsahu v Polsku a také v dalších evropských státech. Nebyl a není českým nebo dokonce Benešovým výmyslem, jak se nám vytrvale lže, ale souhlasným ujednáním spojenecké koalice vítězů nad zločinným Německem.

Němci se bezpodmínečnou kapitulací nezměnili. Nenávidí nás dál, považují nás dál za podřadné tvory a dávají nám stále svou nadřazenost a „vyšší kulturnost“ znát. Jsou dál našimi nepřáteli, dál se nás snaží ovládat. Důkazem je právě jejich roky trvající lživá protičeská kampaň. Ta je i potvrzením správnosti odsunu z hlediska naší národní a státní bezpečnosti.

Kdybychom Němce neodsunuli, museli bychom této rozvracečské činnosti Němců čelit přímo. Naše situace by byla daleko horší než Slováků s Maďary, kteří dnes bezostyšně propagují myšlenku Velkého Maďarska, které by pohltilo i Slovensko. Myšlenka „Heim ins Reich“ (připojení k Říši) by se prosazovala naprosto veřejně a hrubě.

Odpůrci odsunu opírají své důvody o předpoklad neviny Němců, což je v naprostém rozporu s jejich zločiny, které jsem dokázal. Odsunutí Němci buď byli obyvateli pohraničí nebo přišli s Hitlerem vládnout nad méněcennými Čechy a pomáhat mu v uskutečňování jeho cílů.

Jedním bylo i vyvraždění českého národa. Posledních bylo několik desítek tisíc.

Obě skupiny Němců se dopustily těžkých zločinů proti Československu a jeho obyvatelům.

Sudetští Němci to nebyli jen usedlíci, rodiny v pohraničí, ale vlastizrádci státu, jehož plnoprávnými občany byli. Statisíce z nich dokonce bojovali v řadách Wehrmachtu, SS, sloužili v gestapu.

Na konci války se ocitli v zajateckých táborech.

Koncem války se Němci nezměnili ani v nejmenším. Jediné, co měli proti Hitlerovi, bylo, že nevyhrál válku. Nenáviděli nás a opovrhovali námi beze změny dál. Pokud by dostali příležitost, opět by usilovali o rozbití našeho státu a o připojení pohraničí k Říši.

Jak by se chovali, kdyby nebyli odsunuti, je jasně vidět na postojích i dnešního Německa k sudeťáckým organizacím, které mají trvalou státní podporu. O jejich členech ani nemluvě.

Jak vyřešit jejich zločiny velezrady v případě, že by se odsun nekonal? O této otázce se vůbec nemluví. Jak soudit asi 3 miliony lidí, kteří se jí dopustili? Koncentráky, popravami, jako jsme popravovali české zrádce?

A co se statisícovou armádou německých zajatců, často invalidů, kteří až do poslední chvíle zabíjeli a vraždili nejen naše vojáky v řadách spojenců, ale i ženy a děti a vypalovali celé vesnice?

Představa, že by žili jako rovnoprávní občané s Čechy, které mučili, věznili a vraždili, je zcela zvrácená. Český občan, roky vězněný v koncentráku, ve vězení nebo držený na otrockých pracích jako rovný s rovným v jednom státě? Čeští občané platící invalidní nebo starobní důchody těm, kteří je vraždili a chtěli nakonec zcela vyhubit?

A co pozůstalí po oněch 360 tisících povražděných? Jak ti by se asi cítili uprostřed těch, kteří mučili, věznili, drželi na otrockých pracích jejich milé, na kterých navíc existenčně záviseli?

Co by si asi mysleli, kdyby se odsun nekonal?

Odsun nebyl pouze spravedlivou, ale nedostatečnou odvetou, ale i zabezpečením holé existence našeho svobodného státu a národa, který se Němci snaží opakovaně si podmanit a přivlastnit si jeho území s konečným cílem našeho vyhubení a zabrání naší země jednou pro vždy.

Jen ten, komu jsou zájmy Němců navíc zločinné dražší než zájmy vlastního národa může něco takového tvrdit. A nebo ti, kteří jsou za peníze schopni všeho.