Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ploština

30. 8. 2011

Jiří Vacek

Zpravodaj Sdružení Čechů z Volyně, 6/2011

Byla i Ploština

Ne nebyly jen Lidice a Ležáky. Nebyl jen Český Malín – Lidice Volyně. Byla i moravská Ploština. Ploština, jedna z obcí, kterou za spolupráci s partyzány vypálili a vyvraždili nacističtí katani, byla před druhou světovou válkou pasekářskou osadou. Skromná stavení 51 obyvatel byla rozložena po valašských svazích. Nebýt druhé světové války, žili by zde poměrně klidně. Válka však krutě zamíchala s jejich osudy.

Do tragického 19. dubna 1945 žila osada, v rámci možnosti relativně poklidným životem. Pak už byl jen pláč a nářek. Plameny pohltily domy a výstřely zmařily životy.

Naštěstí se na události, které se odehrály před pětašedesáti lety, nezapomnělo. A to je pro paměť národa dobře! Moc dobře!

V neděli 17. dubna se na místě vypálené Ploštiny konala letošní pietní vzpomínka. Věnce a květinové dary k pomníku 24 zastřelených pasekářů položili také zástupci našeho parlamentu a vlády. Nechyběl ani věnec od Českého Svazu Bojovníků za Svobodu. Ten k památníku položil jeho místopředseda Jaroslav Vodička, který je i členem předsednictva celostátního výboru v našem Sdružení.

Roman Štér

 

Nezaznamenal jsem, že by se naše sdělovací prostředky touto masovou vraždou v den jejího výročí nebo vůbec zabývaly. Těžko by pak mohly psát o nevinných ubohých Němcích.

Nález hrobu asi sedmi zřejmě esesáků a organizovaných nacistů u Dobronína to je jiná. O tom dostáváme zprávy i dvakrát týdně. Tomu se říká objektivita.

Na počátku o této záležitosti nám bylo sdělováno s velkým humbukem: „Češi (patrně celý národ) se opili a rozsekali skupinu Němců.“

To, že pracovníci ústavu, který zkoumá sáhodlouze nalezené pozůstatky, žádné sečné rány na kostech nezjistili, se již nedozvíme. Šlo o obyčejné lhaní s cílem co nejvíc zostudit vlastní národ v zájmu Němců. To není přece v zájmu Němců.

Zabití Němci, esesáci a další pokračovali i po válce v odporu proti naší republice a byli zřejmě za to po zásluze potrestáni. Dnes se z toho dělá zločin, ač podle zákona jde o beztrestnou spravedlivou odplatu nebo dokonce o přímou protistátní činnost Němců v rámci Wehrwolfu.

To, že naše policie šetří tuto záležitost jako trestný čin, je dokonce podle tohoto zákona protiprávní.