Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zevní náboženství a církve

Příspěvky

O církevním majetku

12. 10. 2012

Jiří Vacek

Církev získávala majetek nejrůznějšími způsoby. Kněz, který zaopatřoval umírajícího, jej například přesvědčil, že když odkáže svůj majetek církvi, budou mu odpuštěny hříchy a církev bude za něho sloužit zádušní mše, aby netrpěl dlouho v očistci. Církev získávala také majetek lidí, kteří se ocitli ve spárech inkvizice. Nyní má reálnou šanci, že právě tento majetek upálených obětí v restitucích dostane zpět. Touto otázkou se zabývají parlamentní listy, viz dále.

 

Uvedený exorcismus je typické antikultovní hnutí

6. 10. 2012

Jiří Vacek

Katolická církev se pustila do boje proti všemu, co není v souladu s katolicismem, aby znovu uchvátila moc, kterou ztrácí. V tomto boji ji podporují i někteří konservativní evangelíci, kteří zapomněli, jak je katolíci pronásledovali a věznili, a že dodnes jsou z hlediska katolíků jen kacíři a nic víc. Dodnes mají katoličtí kněží přísně zakázáno sloužit společně s evangelíky mši právě proto, že jsou z hlediska katolíků méněcennými kacíři. To, co se vydává za společné mše, jsou v těchto případech pouze společné bohoslužby a nic víc. Chápat je jako nějaké uznání protestantů ze strany katolíků je naprosto mylné. Jsou určeny jen pro oklamání veřejnosti: hleďte, jak my, katolíci, jsme smířliví.

 

V Polsku vychází časopis Exorcista. Kněží ho podporují

26. 9. 2012

lidovky.cz

V Polsku začíná vycházet měsíčník Exorcista, který má silnou podporu některých římskokatolických kněžích. Podle nich jde o světově unikátní časopis, který je výhradně věnován vymýtání ďábla. Magazín tak navazuje na módní vlnu zájmu o zahánění démonů, která v Polsku v posledních letech nabyla velkých rozměrů. Podle démonologa, kněze Aleksandra Posackého se za posledních 15 let zvýšil počet exorcistů v zemi ze čtyř na 150. Zejména ve Varšavě je o ně zájem tak velký, že je zapotřebí čekat na seznamu žadatelů i tři měsíce. Informovala o tom agentura AFP.

 

Varování z Francie: Česká církev bude nejbohatší na světě. U nás je chudá

24. 9. 2012

parlamentnilisty.cz

Církve restituce jen poškodí, nepřinesou nic dobrého. Místo duchovní roviny se prý budou více zaměřovat na správu majetku. ParlamentnímListům.cz tuto obavu vyjádřil francouzský novinář působící v Praze a praktikující katolík Fabrice Martin Plichta. Ten zároveň vyzval kardinála Duku, aby si znovu přečetl Bibli.

 

Co můžeme čekat od pravověrných křesťanů?

2. 9. 2012

Jiří Vacek

...U nás jsme natolik pokrokoví, že pan Kalousek, ještě v řadách Lidové strany, pochopil, jak sám prohlásil, „marnost potratové politiky“. Zaměřil se na něco lepšího. Na církevní majetek. Založil proto s tímto cílem stranu, jejíž předseda má blízko ke všemu německému a stále lituje rozbití starého Rakouska. A povedlo se. Je na světě zákon, který vrací katolické církvi mnohamiliardový majetek...

 

Zdeněk Vojtíšek (kritický rozbor veřejného působení)

20. 8. 2012

Jiří Vacek

Pan Vojtíšek je aktivní příslušník církve Bratrské evangelické. Je jejím kazatelem i teologem...Na veřejnosti se pan Vojtíšek představuje výlučně jako vědec - religionista, a tím zastírá své pravé přesvědčení a snahy. Ve skutečnosti religionistou není a ani být nemůže, protože v rozporu se základním pravidlem religionistiky, na němž tato věda stojí, hodnotí jednotlivá duchovní hnutí...

 

Sme v zajatí Vatikánu? Šírenie strachu už nepomáha

5. 8. 2012

Richard Filipko

...Stále sa špekuluje o skutočných dôvodoch odvolania arcibiskupa – vy tušíte, prečo ho Vatikán odvolal?

Vzhľadom na to, že nikde nevidno vieroučné rozdiely a spory, najpravdepodobnejší sa mi zdá majetkový motív. Ak niekomu zastavíte dlhoročné peňazovody alebo zasiahnete do oblasti, v ktorej si roky bez kontroly hospodáril, prirodzene to vyvoláva nevôľu...

 

Společnost pro studium sekt: religionisté, kteří neznají religionistiku

30. 7. 2012

Jiří Vacek, Josef Šťastný

Mezi našimi přáteli je mnoho vysokoškolsky vzdělaných přátel, a to dokonce i z religionistiky. Jedním z nich je i J. Šťastný. Co zjistil, píše níže.

 

Moje zkušenost s vedoucím představitelem Společnosti pro studium sekt

22. 7. 2012

Jiří Vacek

Osobně mám na představitele Společnosti pana Vojtíška nedobré vzpomínky. Na základě předstíraného přátelského zájmu o naší duchovní praxi získal pozvání k nám do bytu. Na jeho naléhání jsem pro jeho časopis Dingir napsal informaci o tom, oč se snažíme. Bez mého vědomí a svolení porušil bezohledně zákon o autorských právech a můj článek upravil bez mého souhlasu tak, že nás v očích čtenářů poškodil.

 

V republice je porušováno ústavou zaručené právo na náboženskou svobodu

20. 7. 2012

Jiří Vacek

Dnes jsem znovu obětí stejného systému tajných lživých, nepravdivých a nezákonně vyhotovených posudků. Vystavuje je „Společnost pro studium sekt“. Společnost je naprosto soukromý spolek, který tvoří skupina křesťanských kněží a teologů, kteří předstírají, že jsou objektivními vědci religionistiky. Nepoctivě před veřejností zatajují, že jsou činní ve svých církvích jako kněží a teologové a jsou i jejich zaměstnanci, a proto jednají souhlasně se svým vyznáním víry a nejsou a ani nemohou být z tohoto důvodu objektivními vědci. Jejich cílem je ve shodě se svým vyznáním víry, jejíž částí je papežův soud „jóga je blud a škodí duši“, kritizovat všechny nekřesťanské duchovní směry jako sekty nebezpečné pro společnost.

 

Katolická církev je schopná všeho

19. 5. 2012

Jiří Vacek

Před válkou vycházel obrazový týdeník, tuším, že se jmenoval „Letem světem“. Rád jsem si jej prohlížel. Jako dnes vidím obraz řady těžkých děl s italskými vojáky, kterým žehnají katoličtí kněží. Text pod obrázkem hlásal: katoličtí kněží světí děla, která střílí na bezbranné Habešany. Tak posvětili smrt desítek tisíc nejen habešských špatně vyzbrojených vojáků, ale i dětí a žen. Církví posvěcené kanóny rostřílely celé vesnice i města včetně všech obyvatelů. I toho jsou katolíci ve jménu šíření své víry a moci schopni.

 

Katolické jeptišky kradly maminkám novorozené děti

18. 4. 2012

Jiří Vacek

Po vítězství fašistického diktátora Franca, Hitlerova spojence, v roce 1939 ve Španělsku, se katolická církev s ním spojila a plně jej podporovala. Páchal ve Španělsku zločiny podobně jako Hitler. Církev jim nejen nebránila, ale některých se sama i dopouštěla. Spolupráce katolíků s Francem šla tak daleko, že katolíci byli jediným uznávaným náboženstvím. Jejich názory se staly státními zákony a byly pod tvrdými tresty vynucovány.

 

Katolická církev neuznává lidská práva

11. 4. 2012

Jiří Vacek

...Katolická církev doposud nepodepsala Evropskou deklaraci o lidských právech, hlavně proto, že neuznává právo na svobodu osobního přesvědčení a jeho svobodného vyjadřování. Také neuznává rovnost žen s muži a rovnost všech lidí. Stále je dělí na příslušníky své církve a pohany. Tvrdě také vynucuje násilím papežskou neomylnost. Odsuzuje církevními soudy ty věřící, kteří prosazují používání kondomu jako ochrany před AIDS...

 

Křesťan plný lásky

28. 2. 2012

Jiří Vacek

Sdělovací prostředky (10.2.2012) přinesly zprávu o pozoruhodném výroku zaručeně pravého křesťana jinak význačného uchazeče na prezidentskou kandidaturu USA. V rámci boje proti potratům pronesl památnou větu: „Žena, která byla znásilněna a v důsledku znásilnění porodila dítě, by za to měla být vděčná. Je to dítě od Boha“. Skutečně, takový Bůh je pravým Bohem lásky. Dává dárky v podobě dětí prostřednictvím zločinců, kteří znásilňují ženy...

 

Křesťanské paradoxy

17. 1. 2012

Jiří Vacek

Většina křesťanů, zejména katolíků, trpí selektivní slepotou: kněží jejich církví i jejich celý provoz jsou placeni státem a dokonce z peněz nečlenů i nevěřících. Dokonce se domáhají na státu miliardových částek jako restitucí. Když naproti tomu mistr jiného než křesťanského vyznání, který nemá zaměstnání a věnuje se plně vedení svých žáků, přijímá jejich podporu, ihned křičí o nemravnosti a není ani světcem ani mudrcem.

 

Dalajlama je marxista

29. 12. 2011

Jiří Vacek

Se světem je to velmi špatné, když i hlava tibetských buddhistů se hlásí k marxismu. Prohlásil to v Praze 11. prosince na setkání ve filosofické fakultě. V souladu s tím požaduje spravedlivější rozdělení bohatství.

 

Církevní majetek

27. 12. 2011

Jiří Vacek

Otázce církevního majetku se věnují Literární noviny z 10. listopadu 2011 v článku „Církev nemá na restituce právní nárok“, autorka Lenka Procházková. Z článku vyplývá, že církevní majetek, jehož vrácení církev požaduje, církvi již nepatří od dob rakouského císaře Josefa II., ale má jej pouze propůjčen k užívání.

 

Irští duchovní mučili děti, tvrdí Amnesty International

23. 10. 2011

novinky.cz

Sexuální a jiné zneužívání dětí katolickými duchovními v Irsku doprovázelo nelidské zacházení i vyslovené mučení. Podle televize BBC to uvedla tamní pobočka Amnesty International (AI) s odvoláním na zprávy z vyšetřování.

 

Vatikán: Pedofilní kněze jsme nekryli

21. 9. 2011

Jiří Vacek

Vatikán v sobotu odmítl usnesení irského parlamentu, podle kterého představitelé irské římskokatolické církve v ostrovní zemi zatajovali případy sexuálního zneužívání dětí kněžími.

 

O karmě a znovuvtělování

26. 7. 2011

Jiří Vacek

O letošních Velikonocích 2011 vystoupil jako vůbec poprvé papež Benedikt XV. v televizním programu, ve kterém odpovídal na dotazy věřících z celého světa. Pořad nebyl naživo, ale předtočen. Proto nepadaly nepříjemné otázky, jak je ve svaté církvi možná tak velké rozšíření pedofilie a jim podobné. Část pořadu vysílala i naše televize. Jedna japonská holčička se papeže ptala: „Proč existuje utrpení, jaký je jeho smysl?“ Papežova odpověď zněla: „To nikdo neví.“ Papež, jinak ve věcech víry neomylný, nezná odpověď na tuto základní otázku.

 

Proč se křesťanství v Čechách nedaří?

24. 7. 2011

Jaroslav Macháček

... V poslední době poukazujete na nedobrý stav současných církví a jejich nemravnou minulost. Shodou okolností jsem narazil na stránky bývalého kněze a tam jsem našel některé články, které mne zaujaly. Napsal jsem autorovi, zda bych mohl jeho články použít na vaše stránky a po souhlasu autora tedy takto činím. Nestranný pozorovatel si může udělat úsudek sám...

 

Smrt Hypatie

4. 7. 2011

Jiří Vacek

... Pohanská filosofka Hypatie se narodila okolo roku 355 po Kristu. Patřila k největším učencům své doby. Jejím působištěm byla Alexandrie. Občané města ji znali jako ženu cudných mravů a těšila se všeobecné úctě a vážnosti. Vysvětlovala učení Platona, Aristotela a dalších tehdejších filosofů. To se nelíbilo tamějším nesnášenlivým křesťanům a začali proti ní štvát nevzdělané davy...

 

Vzpoura proti Bohu

8. 6. 2011

Jiří Vacek

W. Stinissen je určitě upřímný hledající a snaží se být i katolíkem, jak jen je možné. Přesto i on má potíže s určitými církevními názory. Tyto potíže jsou o to větší, že je bez bližšího zkoumání - to se u katolíků nesmí - považuje za vůli boží. Takový způsob myšlení je vždy nebezpečný. Ne vše, co lidé tvrdí, že je od Boha, je opravdu od něho.

 

Arcibiskup Jaroslav Dominik Duka požehnal vedoucímu sudetoněmecké kanceláře

14. 5. 2011

Jiří Krutina, Jiří Vacek

Vedoucí sudetoněmecké kanceláře v Praze Barton se svou asistentkou Janou Heinovou navštívil 12. ledna 2011 primase katolické církve, který pravidelně čte Sudetoněmecké noviny (Sudetendeutsche Zeitung). SdZ, 21.1.2011, str. 2

Převzato z www.ceskenarodnilisty.cz

 

Katolická demagogie

8. 5. 2011

Jiří Vacek

Ad Lidové noviny 26. 4. 2011 „Klišé už bylo dost“, Magdaléna Nováková, Praha.

Autorka tvrdí, že katolická církev neměla s čarodějnickými procesy ve Velkých Losinách nic společného. Protože jejich obětí byl kněz Lautner a inkvizitor byl světský člověk. Tak za prvé: inkvizici zřídila sama církev a byl jí pověřen dominikánský řád se svatým Dominikem, který se upalování kacířů činně zúčastňoval. I světský inkvizitor byl katolík...

 

Katolíci

6. 5. 2011

hledající

... Před mnoha mnoha mnoha lety jsem také byla katolička. Bez jakýchkoli pochybností jsem tehdy věřila, že všichni ateisté a vyznavači jiných náboženství pochopitelně půjdou do pekla, protože všechna jiná náboženství jsou přeci od ďábla, to se rozumí. A jóga, ta už vůbec, ta je od ďábla úplně nejvíc...

 

Pedofilie ve svaté církvi

3. 5. 2011

Jiří Vacek

Jak je možné tak velké rozšíření pedofilů a jejich zločinného počínání, když si tatáž církev nárokuje svatost a považuje se za jedinou vyvolenou od Boha? Odpověď poskytuje sám jeden z pedofilních biskupů: nepovažuje pedofilii za zlo, tím méně za zločin. Mnoho jeho kolegů, soudě podle jejich počínání a vyjadřování, si zřejmě více či méně myslí totéž. Uvedenou zprávu z Novinky.cz cituji celou a beze změny.

 

Nepokřtění mají černé srdíčko

20. 4. 2011

Jiří Vacek

Vyprávěli mně přátelé. Chodí v neděli do evangelického kostela a své malé děti nechávají dobrovolníkům z církve, kteří je hlídají po dobu bohoslužeb. Jednou se vyptávali dětí, co tam dělají. Co se dozvěděli, je ohromilo: „Děti, které nejsou pokřtěné, mají černé, ošklivé srdíčko. Když se dají pokřtít, srdíčko jim zrůžoví a zkrásní.“ Někteří křesťané učí náboženské povýšenosti a nesnášenlivosti k „nepokřtěným“ již malé děti...

 

Toto jsou katolíci?

14. 4. 2011

Jiří Vacek

Níže uvedená SMS přišla jednomu z našich přátel.

Drahý synu, s tebou se už bavit nebudu, ale dojedu za Krutinou a Vackem. Víš, co je to brainwashing? Oni patří do kriminálu. Máma

To je názorný příklad, jak si katolíci představují soužití s jinověrci: Poslat je do kriminálu. Právě toto katolíci všude, kde měli i moc, praktikovali. Některým se po tom ještě stýská. Takto vypadá láska k bližním v podání pravověrné katoličky. Je utvrzovaná samotným vševědoucím papežem: „Jóga je blud a škodí duši“.

 

Nač církve potřebují majetek

30. 3. 2011

Jiří Vacek

Církve nás přesvědčují, že potřebují majetek, aby mohly provádět charitu. Již tento důvod je pochybný sám o sobě. Posláním církví není charita, ale přivádění lidí k Bohu. A charita, založená na penězích získaných od státu, není charita. Rozdávat peníze druhých není dobročinnost. Jak používají církve svůj majetek, odkrývá T. Šupová z Lidových novin, březen 2011.