Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zevní náboženství a církve

Příspěvky

Tajné dějiny jezuitů

4. 11. 2010

Edmond Paris

secret-history-jesuits.jpgUkázka z českého překladu knihy Edmond Paris: Secret History of the Jesuits

Vatikánští představitelé nehovoří nikdy nebo téměř nikdy o svém majetku, přidržujíce se aforismu Pavla VI., který řekl, že církev by nejen měla být chudá, ale měla by tak i působit, nebo papež není tak bohatý, jak se obecně myslí. Ze solidního mezinárodního časopisu Europe Yearbook, vydávaného každoročně v Londýně, se dovídáme, že poprvé Vatikán zveřejnil rozpočet Svaté stolice v roce 1979, když deficit představoval 21,1 mil. dolarů. V roce 1981 tento deficit vzrostl na 28 mil. dolarů.

 

Celková zpráva o pedofilii v irské katolické církvi

25. 3. 2010

Jiří Vacek

... A to vše se děje v církvi, která se považuje za jedině vyvolenou od Boha, za neomylnou a naprosto svatou. Tak hrozné rozšíření pedofilie, které nejen nezabránili biskupové a arcibiskupové, dokazuje pravý opak: nejen omyly, ale i přímo zločiny nejvyšších špiček církve je usvědčují, ale naopak je zatajovali a pedofily – tedy těžké zločince – kryli a vypovídají o falešné vyvolenosti...

... Ke skutečnému duchovnímu životu není třeba církve ani kamenných kostelů ani velký majetek. Prvým křesťanům stačilo „modlení se po domech“. Jejich představitelé se živili prací vlastních rukou, jako například svatý apoštol Pavel. Jiní byli chudými poutníky jako indičtí sanjásinové nebo skromnými poustevníky. A přece jejich duchovní život vzkvétal, ač byli chudí...

 

Nic nového v české katolické církvi

22. 3. 2010

Jiří Vacek

... Moc a bohatství vždy kazí charakter jednotlivců i celých organizací. Právě proto před nimi i Ježíš varuje. Jeho varování se netýká pouze jednotlivců, ale i celých skupin. Pravá zbožnost nepotřebuje ani moc ani peníze a tam, kde se stanou hlavním cílem, se Bůh vytrácí. Dějiny křesťanství, islámu i židovství nám tuto pravdu jasně staví před oči. Věřit, že mocná bohatá církev – ať vyznává cokoliv – zabezpečí království na zemi, nemá nejmenší oprávnění ...

 

Opět pedofilie v katolické organizaci

9. 3. 2010

Jiří Vacek

... Strážcům „společenských zájmů“, bojovníkům proti „sektám“, rozuměj proti všemu, co není církevní křesťanství, zločiny pedofilů nevadí. To je plně charakterizuje. Jsou křesťanskými novodobými inkvizitory, kteří pronásledují pomocí nepoctivého ovlivňování sdělovacích prostředků vše, co není od Boha vyvoleným křesťanstvím. ...

 

Kardinál Vlk bilancuje

26. 1. 2010

Jiří Vacek

... Jak si pak může stěžovat na konzumní společnost, posedlou honbou po moci a majetku, když se sám do těchto snah zapojil? Jsou snad moc a majetek církve něco jiného? Neříká Ježíš jasně, že dvěma pánům - Bohu a majetku nelze sloužit?...

 

Opět zločinní pedofilové v katolické církvi

10. 12. 2009

Jiří Vacek

Ve čtvrtek večer 26. 11. jsem se díval na televizní zprávy. Přinášely výsledky šetření o pedofilních zločinech katolických duchovních a vychovatelích, ke kterým docházelo nerušeně od třicátých let minulého století do roku 1990, tedy 60 let nepřetržitě v Irské republice.

 

Papežova návštěva

18. 10. 2009

Jiří Vacek

Kolem svátku sv. Václava k nám zavítal papež, neomylná hlava katolické církve. Jeho obránci říkají, že jeho neomylnost platí jen ve věcech víry. Jenže součástí katolické víry je skoro vše: stvoření světa, sex se všemi svými problémy, otázky početí, ochrany před ním i jeho přerušení, otázky ryze vědecké jako biologický výzkum, ale i posouzení jógy a mnohé další. Takže v praxi všechno. Jde o vševědoucnost téměř neomezenou.

 

Papež Benedikt XVI: ‚Všechno zlo na zemi pochází od ateistů‘

12. 5. 2008

Jiří Vacek

Máme-li papeži věřit, chce nám říci, že církev, zejména katolická se nikdy žádného zla nedopustila. Ve světle zločinů páchaných přímo kněžstvem církve bychom naopak v souladu s papežem mohli tvrdit, že církev, její kněžstvo, tvoří převážně ateisté. Inkvizice, genocida národů, široce rozšířená pedofilie kněží a další zlo, promlouvá jasnou řečí...

 

Smutné prvenství katolické církve a sektologové

10. 4. 2008

Jiří Vacek

... Athanasa Seromba byl katolickým knězem v africkém státě Rwanda. V roce 1994 tam zuřila občanská válka mezi znepřátelenými etniky. Stoupenci obou stran se nemilosrdně vraždili mezi sebou včetně žen a dětí. Jedna taková pronásledovaná skupina v počtu asi 1500 lidí, převážně žen a dětí požádala, aby je tento kněz ukryl ve svém kostele. Souhlasil. Pak kostel zamkl, zavolal vojáky s buldozery. S nimi kostel s uvězněnými lidmi zbořil a zavraždil. Pak se sám chopil mačety a osobně přeživší oběti rozsekal...

 

Píše nám pan Vojtíšek

1. 3. 2008

Jiří Vacek, Josef Šťastný

... Když chceme o něčem podat objektivní názor, musíme vycházet z nejpůvodnějších zdrojů. Pokud chtěl pan Vojtíšek podat objektivní pohled na naše snažení, měl by vyjít v prvé řadě z mých prací a překladů a z toho, jakou provádíme praxi. On ani slečna Duchková ani při návštěvě u nás neprojevili o něco takového ani nejmenší zájem. Místo toho si chodili pro informace o nás do nakladatelství Avatar a výhradně se zajímali jen o náš spor jako by byl něčím zásadním. Zásadní je naopak denní osobní duchovní praxe každého žáka. To ví dobře i pan Štampach, viz jeho článek „Jóga, přípřah k absolutnu“ na www.sekty.cz. Jen pana Vojtíška něco takového nezajímá...

 

Ateisti, príčina najväčších krutostí a nespravodlivosti

21. 1. 2008

Juraj Mesík

Jozef Ratzinger, z vôle kardinálov biskup rímsky pôsobiaci pod menom Benedikt XVI, vyšiel pred pár dňami so zaujímavým opusom, encyklikou „Spe Salvi“. Niektorí veria, že ide priam o dielo Božie. Vo svojej druhej encyklike pán Ratzinger predkladá svoju víziu histórie a sveta.

 

Jóga – cesta k novému životu?

8. 11. 2007

Jiří Vacek

Když něco napíši, často se mně vzápětí jako „náhodou“ dostane do rukou potvrzení mých názorů. Jen jsem rozebral názory a skutky M. Tomáše a jemu věrných ve vztahu k církevnímu křesťanství, druhý den mně Petr Skružný přinesl výše uvedenou brožurku. Kdo ji vydal? Nikdo jiný, než Brněnská tisková misie, křesťanská ekumenická nezisková společnost. Autorka Irena Jírová. Co se v brožurce o józe dozvíme? Autorka prý 15 let cvičila jógu. Jelikož jí neposkytla radost, tak poslechla přítelkyni, že ji nalezne v křesťanském shromáždění. Co zjistila?...

 

Katolíci útočí

7. 10. 2007

Jiří Vacek

Nahlédnutím do slovenských novin zjišťuji, jak si vede katolická církev v zemích, kde má silnou podporu. Slovenští katoličtí biskupové požadují zákaz sexuelní výchovy na školách. Nejvyšší soud řeší otázku zákazu přerušení těhotenství a objevují se drastické bilbordy, namířené proti němu. Není to nic jiného než pustá demagogie, útočící na nevědomý soucit. Místo zárodků po interrupci by její stoupenci stejně dobře mohli vystavovat fotografie tělesně znetvořených dětí nebo psychicky postižené, které se narodily, jen aby prožily celý život v utrpení ze svého postižení. Nebo fotografie vdovců a sirotků, kterým při porodu zemřela manželka a matka jen proto, že se zařídila podle papežových pokynů...

 

Kdo jsi ty, když my jsme ti praví?

16. 9. 2007

ČTK, Jiří Vacek

Vatikán v červenci vydal dokument, v němž označil katolickou víru za „jedinou skutečnou Kristovou církev“. Tím de facto, byť nepřímo, upřel protestantům právo nazývat svá společenství církvemi a zavdal podnět k polemice s ostatními křesťanskými vyznáními. Dokument tvrdí, že křesťanská společenství, která neuznávají papeže, se nemohou odvolávat na to, že jejich církevní činitelé jsou následníky apoštolů...

 

Recenze – Jiří Chalupa: Inkvizice

17. 4. 2007

Jiří Vacek

Kniha má velmi přiléhavý podtitul: „Stručné dějiny hanebnosti“. V případě inkvizice jde opravdu o hanebnost přímo obludných rozměrů. Církev, která si přivlastnila Ježíše, zřídila tajnou policii -  něco jako nejhorší variantu gestapa či StB, aby si udržela svou naprostou moc. Výsledky působení inkvizice v celé Evropě, ale i v Americe, jsou děsivé. Jak uvádí autor: desetitisíce (myslím spíše statisíce) zavražděných, statisíce trýzněných a mučených, miliony vyděšených...

 

Hurá na scientology!

16. 2. 2007

Jiří Vacek

Pan Vojtíšek, evangelický farář a teolog, je zřejmě přesvědčen, že je pověřen posláním zachraňovat svět před vším, co pochází ze zdrojů mimo křesťanství. On neposuzuje věcně, ale odsuzuje a útočí na vše, co je v rozporu s jeho vírou, místo aby se držel Ježíšova: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Zrovna v době, kdy se media začala zabývat velmi současnou otázkou spolupracovníků StB, jak se cudně nazývají, ve skutečnosti udavačů v řadách církve, spustil se svými spolubojovníky kampaň proti scientologii ve světě a v Německu. Zřejmě si myslí, že tento námět je pro nás mnohem závažnější než udavači, kteří dodnes působí v církvích. Nebo se jen od nich snaží kampaní proti scientologii odpoutat pozornost?

 

Katolický „ekumenismus“ v denním životě

12. 5. 2006

Jiří Vacek

Mnoho lidí, jak jsem zjistil, si pod vlivem smířlivých, a dokonce omluvných projevů katolické hierarchie myslí, že se církev změnila k lepšímu. Pravda je jiná...

 

Základní fakta o katolické církvi

13. 2. 2006

Jiří Vacek

Z katolického katechismu o církvi katolické...