Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dalajlama je marxista

29. 12. 2011

Jiří Vacek

Se světem je to velmi špatné, když i hlava tibetských buddhistů se hlásí k marxismu. Prohlásil to v Praze 11. prosince na setkání ve filosofické fakultě. V souladu s tím požaduje spravedlivější rozdělení bohatství.

Je zajímavé, že tuto filosofii hlásá až teď. Dokud vládl v Tibetu, tak mu nespravedlivé rozdělení majetku, který ve svých rukou držel on a církevní šlechta, nevadilo. Ani skutečné nevolnictví až otroctví, v jakém Tibeťané za jeho vlády žili.

Podle Buddhy platí zákon karmy, a proto má každý přesně to, co si zaslouží. Tento zákon vylučuje jakoukoliv nespravedlnost. Až do dnešních dnů proto žádný mocenský systém, který „bohatým bral a chudým dával“, lepší život lidem nepřinesl. Jak ze zákona karmy vyplývá ani přinést nemůže. To, co v praxi přináší, jsou jen miliony zavražděných v SSSR, Kambodži a jinde. Zde se ukazuje pravda: „Strom poznáte podle ovoce“.

Pokud sami buddhisté věří v marxismus a učí jej místo buddhismu, je to skutečná tragedie. Pak platí Ježíšovo: „Slepí vedou slepé“. Konce takového vedení známe.

Je smutné, že se právě komunisté a jim podobni, se kterými máme tak dlouholeté, tragické zkušenosti, mohou odvolávat právě na význačného – teď nevím? – marxistu nebo buddhistu, jakým Dalajlama je.

Nezastává se tím jen komunistů, ale například i všech těch „nepřizpůsobivých“, kteří tak hlasitě křičí, že jsme povinni je živit a oni beztrestně ničit celá velká sídliště s byty prvé kategorie.

Prohlášením, že je marxistou, ale nikoliv leninistou, Dalajlama se za pomoc zlu, kterou svým přihlášením k marxismu mu poskytl, zodpovědnosti nezbavuje.

Komunisté dobře vědí, jak je taková pomoc od slavných tohoto světa cenná. Oceňují je oni jako „užitečné idioty“.

Vyvolávat dojem, že marxismus je dobrem a Lenin jej pouze „zkazil“, je scestné. Svou prvou krvavou revoluci marxisté provedli již v roce asi 1870 v Paříži. Když se Francie bránila německému útoku, komunisté pro své zájmy Francii zradili a vrazili jí nůž do zad. Totéž ruští komunisté zopakovali v roce 1917, když bylo Rusko napadeno Němci a Rakušáky. Využili obrany Ruska k získání moci i za cenu potupného míru s Němci.

Marxismus jen plodí zlo a nic jiného. Je základem leninského komunismu a ten je jeho plodem. Zlo plodí opět jen zlo.

Buddha nás vedl ze samsára do nirvány. Svůdci jako je Dalajlama, nás vedou do nesvobody samsára, které se neřídí buddhismem ani křesťanstvím, ale jen a jen Marxem. V souladu s tím je i stav světa, který Lenin, jeho dědici s pomocí užitečných idiotů buduje.

Někteří buddhisté jdou dokonce dále než Dalajlama, přijímají i Lenina a rovnou vstupují do zločinecké organizace, jakou je komunistická strana kdekoliv na světě. Jiní vstupují do marxistických teroristických bojůvek, které násilím svrhávají vlády. Jiní marxističtí buddhisté se „vyznamenali“ ve Vietnamu, kde podporovali komunisty, kteří s pomocí rudé Číny bojovali proti legitimní vládě. Odměny se dočkali po vítězství komunistů: byli zakázáni a pronásledováni. Mnozí nalezli exil v „prohnilých“ kapitalistických státech, ve kterých svými moudry otravují mysli pošetilých lidí dál. Ani jejich vlastní zkušenost je nepoučila.

Příkladem takového marxisty je sám Dalajlama. Když se mu tak marxismus a vláda marxistů líbí, proč vlastně z Tibetu utekl do špatné nemarxistické Indie místo, aby v Tibetu spolu s komunisty „bohatým bral a chudým dával“?