Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hurá na scientology!

16. 2. 2007

Jiří Vacek

Pan Vojtíšek, evangelický farář a teolog, je zřejmě přesvědčen, že je pověřen posláním zachraňovat svět před vším, co pochází ze zdrojů mimo křesťanství. On neposuzuje věcně, ale odsuzuje a útočí na vše, co je v rozporu s jeho vírou, místo aby se držel Ježíšova: „Nesuď, abys nebyl souzen“. Zrovna v době, kdy se media začala zabývat velmi současnou otázkou spolupracovníků StB, jak se cudně nazývají, ve skutečnosti udavačů v řadách církve, spustil se svými spolubojovníky kampaň proti scientologii ve světě a v Německu. Zřejmě si myslí, že tento námět je pro nás mnohem závažnější než udavači, kteří dodnes působí v církvích. Nebo se jen od nich snaží kampaní proti scientologii odpoutat pozornost?

Jen se tak opakuje situace, ve které se před časem media velmi zajímala o pedofilii v církvi. Kardinál Vlk tehdy napsal článek, ve kterém zaútočil ostře na stát – což jsme my – ve věci vydání církevního majetku a zájem medií se rázem otočil tímto směrem. Pan kardinál se vyzná.

Proto jsem pro Lidové noviny napsal následující příspěvek.

Ad scientologie – Lidové noviny

Nejsem scientolog ani přítel této skupiny, ale tažení, které proti ní vede evangelický farář a teolog pan Vojtíšek, považuji za zaujaté a jeho důvody za nepravdivé.

Pro víru pana Vojtíška je jedině pravé a jedinečné jen křesťanství a vše mimokřesťanské nespásné, a proto i škodlivé. Proto všechny mimokřesťanské směry v tomto smyslu odsuzuje. Dokonce vede „Společnost pro studium sekt“. Jejím cílem je údajně chránit společnost před jejich neblahým vlivem. Ve skutečnosti její členové průnikem do medií záměrně vyvolávají přesvědčení, že každá duchovní mimokřesťanská aktivita je společensky nebezpečná sekta.

Negativní jevy v křesťanských církvích pana Vojtíška nezajímají. Ty kritizovat není třeba, tam je samozřejmě vše v pořádku. Křesťané prostě nehřeší. Takže pedofilie, spolupracovníci StB v církvi, podivné obchody olomouckého arcibiskupství, které odsoudil soud, krádeže církevních památek kněžími, to vše není potřeba kritizovat.

Pan Vojtíšek obecně vytýká scientologům, že prý se dopouštěli i zločinů, ale bez důkazů. Tedy zločiny, kterých se prokázaně dopouštějí i představitelé křesťanských církví. Velmi jej trápí, že podnikají. Zamlčuje záměrně, že scientologové si musí své činnosti a provoz hradit sami. Od státu nedostanou ani korunu na rozdíl od pana Vojtíška, který je placen z našich daní včetně těch, kteří nechtějí a nevěří. A křesťanské církve nepodnikají? Co třeba zmíněné olomoucké arcibiskupství? Je placeno státem a ještě podniká. To nevadí. A co Vatikánská banka, jedna z největších na světě? Proti jejím obchodním praktikám oficielně protestovala dokonce vláda USA. Není možné kritizovat jehovisty, že odmítají transfuzi krve a současně mlčet k papežským příkazům, že žena nesmí přerušit těhotenství, i když je předem jasné, že při porodu zemře. O nabádání Afričanů, kde miliony lidí trpí AIDS, aby nepoužívali při sexuelním spojení ochranu ani nemluvě.

Takže co takhle, pane Vojtíšku, zaměřit svou kritiku do řad křesťanů? Nebo si myslíte, že není co kritizovat?

Ing. Jiří Vacek, překladatel a spisovatel, Praha


Proti postupu v kritice scientologie Lidovými novinami, kde hlavní slovo má pan Vojtíšek, se v deníku Metro 22.1.2007 ohradil v článku „Cenzura“ Petr Žantovský. Diskusi považuje za vedenou nepřípustným způsobem a označuje ji za druh cenzury. Je zajímavé, že se s ní, s jejím uplatňováním, setkáváme často právě tehdy, kde jde o tažení pana Vojtíška, dobrého spojence pana Paříka a spol. proti všemu, co nepochází z křesťanství. Nevím, co si pan Pařík a spol. od takového spojence slibují.