Jdi na obsah Jdi na menu
 


Katolická církev neuznává lidská práva

11. 4. 2012

Jiří Vacek

Pramen: ČT 2, 10.3.2012, 20 hod.: Mýty a fakta historie: „Tajná inkvizice“.

Katolická církev doposud nepodepsala Evropskou deklaraci o lidských právech, hlavně proto, že neuznává právo na svobodu osobního přesvědčení a jeho svobodného vyjadřování. Také neuznává rovnost žen s muži a rovnost všech lidí. Stále je dělí na příslušníky své církve a pohany.

Tvrdě také vynucuje násilím papežskou neomylnost. Odsuzuje církevními soudy ty věřící, kteří prosazují používání kondomu jako ochrany před AIDS.

V jižní Americe i v Africe zakazuje církev použití kondomů dokonce i v případě manželů, když jeden je již nakažen.

V důsledku zákazu používání kondomu umírá jen v Brazílii 100 000 lidí na AIDS ročně a rodí se tisíce dětí, které jsou touto nemocí nakaženy od samého začátku jejich života. A tak předem odsouzeny k smrti. Jejich celý život je jen pomalé umírání bez naděje na záchranu. Na celém světě v důsledku dodržování tohoto zákazu umírá ročně několik milionů lidí a rodí se statisíce dětí již s nemocí AIDS. V důsledku tohoto stavu se celé africké státy ocitají v neřešitelné ekonomické situaci. Nejen nejsou schopny zajistit potřebnou péči o nemocné, ale tímto obrovským břemenem je zamezen i veškerý jejich ekonomický růst.

Podle Ježíše platí: „Podle skutků je poznáte“ i „Strom poznáte podle ovoce“.

Inkvizice již nevraždí, protože ztratila moc, která jí vraždění umožňovala.

Dnes vraždí papež svým zákazem kondomů. Tím jsou strašlivě postihnuty zejména jižní Amerika a Afrika. Tyto kontinenty prožívají v důsledku jeho zákazu strašlivou katastrofu, jejíž rozsah si neumíme vůbec představit.

A západní svět mlčí a nikdo se tomuto zločinu nedokáže rázně postavit. Papeži, který se tak proviňuje na těch, kteří mu věří, se staví slavobrány a je vítán jako duchovní autorita. Výdaje na jeho návštěvy jdou v každém navštíveném státě do desítek milionů. Jinde současně bez pomoci a v důsledků názorů tohoto muže, který je přijímán jako zastánce mravnosti, pro nedostatek peněz umírá tisíce dětí.

Opravdu by Ježíš, za jehož zástupce se papež prohlašuje, něco takového chtěl a dopustil?

Ve skutečnosti je hlavou totalitní organizace, která si osobuje právo neomylně rozhodovat. Na jedné straně učí: „Jóga je blud a škodí duši“, na straně druhé odsuzuje miliony lidí k pomalému umírání na nevyléčitelnou nemoc AIDS. Zdůvodnění: Bůh mu řekl, že to tak chce.

Nic z toho dogmatickým přívržencům katolické církve nevadí. Nevadí jim neuznávání lidských práv a nepřipojení se k jejich deklaraci.

Nevadí jim katastrofické rozšíření v důsledku zákazu používání kondomu.

Nevadí jim náboženská nesnášenlivost nejen k józe, ale i k pravoslaví. Za druhé světové války chorvatští katolíci za ochrany Němců zřídili koncentrační tábor, ve kterém zavraždili mnoho tisíc pravoslavných jen proto, že nechtěli přistoupit na katolictví, to byla skutečná genocida pravoslavných. Ale vadí jim, že nemáme smlouvu s organizací, která má toto vše na svědomí.

Dokonce nás ohlupují, že je „hanba“, že takovou smlouvu nemáme, když ji všichni ostatní mají. Poslední je lež. Naopak mnoho států, například USA takovou smlouvu rovněž nemají, protože tam jsou důsledně náboženství oddělována od státu, což je plně správné.

Není jediný důvod, proč by katolická církev smluvním partnerem našeho státu. Ostatní církve, které rovněž mají svá ústředí v zahraničí, rovněž takové smlouvy nemají.

Nepotřebujeme smlouvu s katolickou církví stejně jako s církví pravoslavnou, unitáři, metodisty, luterány a s dalšími.

Není jediný důvod, proč katolickou církev nějak zvýhodňovat zejména proto, že někteří z jejich stoupenců i dnes otevřeně kritizují vznik společného státu Čechů a Slováků jako omyl a časy, kdy u nás vládly Habsburkové s pomocí katolického kněžstva, vydávají za idylické zlaté časy.

Nejsou Čechy, nemají vztah ke svému národu, ale výhradně ke katolické církvi. V tom se neliší od skalních komunistů. I pro ně byla strana a jejich papež sídlící v Moskvě víc a důležitější, než vlastní národ a jeho skutečné zájmy.