Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návody katolického kněze pana Halíka jak zachránit svět

3. 11. 2015

Jiří Vacek

Pan Halík ve své široké prokatolické kampani vidí nápravu světa v obnově vlády církevních představitelů ve spojenectví s vládami světskými.

Dějiny nás ovšem učí o pravém opaku. Takové vlády vždy přinášely jen zlo a brzdily veškerý pokrok, dusily svobodné myšlení a nakonec i osobní svobodu pohybu a života. Vždy se zvrhly v totalitu nepřátelskou všemu jinému, co stálo v cestě jejich moci.

V začátcích křesťanství to byl právě cézaropapismus, vláda římských císařů a papežů, který přímo zločinným způsobem ovlivnil prvotní církev.

I ve „starém, dobrém Rakousku“ vládli osvícení Habsburkové v těsném spojení s katolickou církví. V tak těsném, že čeští představitelé katolické církve ještě v roce 1918 psali o Masarykovi a legionářích, kteří bojovali za naši svobodu, jako o zrádcích.

Papež uzavřel s Hitlerem konkordát, který přímo katolíkům nařizoval podporovat nacistickou vládu. Proto, aby umožnili Hitlerovi plně vládnout, katolíci rozpustili za Hitlera dobrovolně všechny své politické a společenské organizace. Vědomě mu umožňovali volné působení.

Tisíce pedofilních kněží, které čelní představitelé církve pečlivě chrání před odhalením a tak jim umožňují nejen unikat trestnímu postihu, ale dokonce nerušeně hovět dál své vášni, také ukazuje, co lze od této církve očekávat, kdyby se podílela všude na vládě. To není jen minulost, ale i naše současnost. Irsko je stát, který je plně v moci katolíků. Právě nedávno jsem viděl v České televizi film, který natočil nějaký orgán Evropské Unie o postavení žen v Irsku.

V katolickém Irsku je nejen jakékoliv přerušení těhotenství zakázáno, ale je včetně napomáhání k němu zločinem, který se trestá vězením na 14 let. Když znásilněná žena podstoupí v Irsku tento zákrok, ještě jde na 14 let do vězení. Jak křesťanské a humánní. Horliví katolíci vytvořili v Irsku společnost, která doslova slídí po těch, kteří jen radí například znásilněným ženám a obratem je udává s obviněním z přípravy zločinu přerušení těhotenství. Mít v kapse jeden preservativ je v Irsku již také trestné. Tak dnes vládnou katolíci všude, kde se dostanou k moci.

Jaké hrůzy a zločinů jsou schopni irští katolíci, je zřejmé z následujícího článku o Magdaleniných prádelnách v Irsku. Opravdu chceme to, co by i u nás pan Halík rád nastolil? Z toho, co v dnešních dnech publikuje v Lidových novinách, je cítit neskrývaná touha po světské moci a vládě. On sám by se rád stal naším prezidentem. To rozhodně není pravým posláním církve ani jejich kněží. Tím je výhradně vést věřící k Bohu nejen nabádáním, ale hlavně vlastním příkladem a radou. Postačí si připomenout katolického kněze, věrného spojence nacistů a prezidenta fašistického Slovenska, Tisa, abychom viděli, čeho je stát vedený katolickým knězem, schopen. Slovensko pod jeho vedením dokonce platilo Němcům za holocaust slovenských Židů. Právě uzákonění církevních restitucí, které naši zadluženou společnost ještě více zadluží ve prospěch katolické církve na dlouhá desetiletí, jasně dokazuje, oč představitelům českých katolíků hlavně jde: o peníze a o moc. O oboje se hlásí velmi hlasitě a neskrývavě.

Takové snahy by mohly nakonec vést k tomu, že i u nás by se mohlo odehrávat přesně to, co v dnešním katolickém Irsku, jak líčí následující článek.

Když zvážíme všechny informace, které o katolické církvi máme, včetně těch nejaktuálnějších – pedofilie kněží, nezákonné transakce Vatikánské banky, postavení žen v církvi včetně Irska a některých dalších zemí, myslím, že by bylo lépe, kdyby církev na prvém místě zachraňovala sebe, své členy. Nevidím jediný důvod, který by ji opravňoval k nějaké vládě, ale je více důvodů, které svědčí proti tomu.

V každém případě způsob vlády, který pan Halík navrhuje, je nedemokratický. Je vládou vybraných elit, které však nikdo svolením vládnout nepověřil. V tom je jeho obrovská slabina a možnost zneužití. Něco podobného nalezneme již v původní fašistické ideologii, kterou uskutečnila Itálie a Španělsko, navíc s podporou právě katolické církve. Bylo by tragédií tento model vlády opakovat, když nás dějiny jasně učí, k čemu vede.