Jdi na obsah Jdi na menu
 


Smrt Hypatie

4. 7. 2011

Jiří Vacek

Představitelé křesťanství se nám snaží pravé křesťany představit téměř jako světce, plné Ježíšovy lásky, kteří byli ze všech stran utlačováni a pronásledováni, ač své učení šířili nenásilím.

Dějiny mluví řečí zcela odlišnou.

Pohanská filosofka Hypatie se narodila okolo roku 355 po Kristu. Patřila k největším učencům své doby. Jejím působištěm byla Alexandrie. Občané města ji znali jako ženu cudných mravů a těšila se všeobecné úctě a vážnosti. Vysvětlovala učení Platona, Aristotela a dalších tehdejších filosofů.

To se nelíbilo tamějším nesnášenlivým křesťanům a začali proti ní štvát nevzdělané davy.

Dav lůzy, zfanatizovaný představiteli křesťanů, vedený Petrem, předčitatelem při křesťanských bohoslužbách, si počíhal na filosofku. Vyvlekl ji z jejího vozu a zavlekl do kostela Kaisarion. V kostele samozvaní kati svlékli filosofku do naha a roztrhali její tělo za živa doslova na kusy. Potom jí uťali nohy a ruce a roztrhané tělo spálili na místě zvaném Kinaron.

Případ Hypatie nebyl zdaleka ojedinělý. Tímto způsobem pomocí zfanatizované lůzy křesťané zničili v Alexandrii pohanské svatyně i tamější světoznámou filosofickou akademii.

Takto – ničením antických chrámů a násilným zavíráním filosofických škol, se šířilo křesťanství v celém antickém světě v uvedených letech. Nikoliv přesvědčováním, ale hrubým násilím.

Když čteme dějiny církve z pera křesťanů, tak si toto řádění lůzy pochvalují: šířila jedinou pravou víru a v jejím jméně je vše dovoleno.

Římskému státu stačilo často formální vyjádření úcty k římským bohům. Bylo považováno za druh přihlášení se k římskému státu, za jakýsi slib věrnosti. Po jeho složení si mohl každý svobodně vykonávat své náboženství. V Říme v tomto směru panovala značná náboženská svoboda, ke které se křesťanský svět dopracoval až v nedávných letech a ještě ne všude a v plné míře. Viz Irsko a další země.

V antickém světě církevní, zevní křesťanství rozhodně nešířilo kulturu a vzdělanost, ale naopak ji ničilo.

Nevidět, jak se zevní, církevní křesťanství tímto zcela odcizilo duchu Ježíšova učení, je nemožné.

Tak to je skutečná křesťanská historie a kultura. Přesně takto se šířilo křesťanství. Ti, co je odmítali, dopadali po tisících jako Hypatie. Tak byly vyhlazeny celé národy nejen v obou Amerikách ale i v Evropě, například Polabští Slované.

Pramen: Historická revue, 4/2011, E.Jirkal.