Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajné dějiny jezuitů

4. 11. 2010

Edmond Paris

secret-history-jesuits.jpgUkázka z českého překladu knihy Edmond Paris: Secret History of the Jesuits

Vatikánští představitelé nehovoří nikdy nebo téměř nikdy o svém majetku, přidržujíce se aforismu Pavla VI., který řekl, že církev by nejen měla být chudá, ale měla by tak i působit, nebo papež není tak bohatý, jak se obecně myslí. Ze solidního mezinárodního časopisu Europe Yearbook, vydávaného každoročně v Londýně, se dovídáme, že poprvé Vatikán zveřejnil rozpočet Svaté stolice v roce 1979, když deficit představoval 21,1 mil. dolarů. V roce 1981 tento deficit vzrostl na 28 mil. dolarů.

Jako každý velký podnikatel, ani Vatikán se nemůže obejít bez vlastních bank. Institut církevních záležitostí (IOR) čili vatikánská banka je nejen velice vlivný peněžní ústav, ale má i mimořádné postavení. Od mnoha jiných bank se liší tím, že má přísně vybranou klientelu. V ní si může otevřít účet pouze ten, kdo žije nebo pracuje ve Vatikánu, členové římské kurie, představení církevních řádů, vysocí církevní hodnostáři a kromě nich jen úzký okruh italských občanů. Být klientem vatikánské banky - píše Expresso - to znamená kromě prestiže ignorovat finanční a daňové zákony Itálie a mít možnost převádět peníze do kteréhokoli státu na světě. Největší vklad samozřejmě náleží Svatému otci a disponuje jím státní tajemník. Celková výše vkladů se v průběhu roku pohybuje kolem 650 miliard lir. Je to skromná suma ve srovnání s celkovými vklady velkých i středních italských bank, ale přesto značná s ohledem na počet klientů.

V roce 1982 se v Itálii provalil velký finančně politický skandál, jehož hlavní postavou byl Roberto Calvi, šéf největší soukromé banky v Římě - Banco Ambrossiano (jak uvedla stanice BBC 25.6.1998, po 13.00 hod., tohoto muže nazývali v Itálii "Boží bankéř", neboť měl ty nejtěsnější vazby na Vatikán). Veřejnost se dozvěděla, že vatikánská banka převedla do této banky značný obnos a že prezident vatikánské banky P. Marcincus udržoval s Calvim přátelské styky. Tento muž, jak se dalším šetřením prokázalo, se nezabýval pouze peněžními machinacemi, ale financoval také italské politické strany, především křesťansko-demokratickou a socialistickou, které mu poskytovaly záštitu a ochranu. Calviho jméno se také vyskytovalo na seznamu členů tajné zednářské lóže P-2 (potvrzeno i BBC 25.6.1998 po 13.00 hod), která připravovala v Itálii převrat, a byl také ve spojení s bankéřem italské mafie M. Sindonim, rovněž členem P-2. Výsledky soudního vyšetřování odhalily nezákonné finanční operace Banco Ambrossiano, uskutečňované za podpory a bezprostřední účasti IOR. Krach finančního krále Calviho a skandální zveřejnění jeho styků a afér vyvolalo paniku mezi všemi, kdož využívali jeho služeb. Calvi, zbavený ochrany mocných, uprchl do Anglie a po několika dnech byl nalezen oběšený pod jedním z londýnských mostů.

V průběhu vyšetřování této aféry se v několika souvislostech vyskytlo i jméno arcibiskupa Marcincuse, který řídil vatikánskou banku, ale byl také členem vedení filiálky Banco Ambrossiano v hlavním městě Bahamských ostrovů Nassau...

Vedle vatikánské banky IOR má Svatá stolice k dispozici i jiné finanční ústavy - Banco di Roma a Banco di Santo Spirito v Římě a dokonce i bankovní dům Rothschildů. Nejsou tajné ani vztahy s bankami v Ženevě, Londýně a New Yorku. Je také známo, že Vatikán vlastní značné množství zlata, jehož převážná část je ukryta na jedné vojenské základně v USA.

Účast Vatikánu na finančních operacích amerických, švýcarských, francouzských a lucemburských bank, stejně jako akciové podíly v průmyslových společnostech, přinášejí Vatikánskému městskému státu vysoké důchody, vyjádřené v milionech dolarů.

Dalším zdrojem příjmů je už zmíněný turistický ruch, k němuž patří i různá svatá procesí a poutě do Říma. Hromadné návštěvy věřících organizuje většinou velká cestovní agentura Pelegrimatio romana ad sedem Petri. Statisíce věřících, přijíždějících do svatého města, nejsou zpravidla ubytovány v hotelích, ale ve 126 klášterech, které mají pro tyto účely k dispozici 12 000 cel. Ve sféře turistiky zůstává po léta hlavním zdrojem příjmů obchod se suvenýry a svatými předměty: prodávají se šátky s obrazem Jezulátka, dlouhohrající deska s hymnou Milostivého léta, které bývá vyhlašováno jednou za 25 let, talířky s portréty posledních papežů, kovové a plastikové modely náměstí sv. Petra atd. Převážnou část těchto suvenýrů vyrábějí a prodávají církevní organizace.

Doplňkové příjmy poskytují filatelie a numismatika, zaměřené rovněž na návštěvníky Vatikánu. V maringotce postavené na náměstí sv. Petra, kterou Výbor pro ochranu historických památek nazval přízračnou nehorázností, se jako na dračku prodávají barevné vatikánské známky a mince s papežovým profilem.

Vatikán má také svou rozhlasovou stanici, vysílající ve 24 jazycích, a televizní studio, které obnovilo svou činnost v roce 1983... Kromě toho papežovi patří jeho letní rezidence za hranicemi Říma - Castel Gandolfo.


6.8 Vatikán dýchá díky jezuitům

Toto všechno Vatikán udržuje prostřednictvím svých vojáků, své armády a strážců katolické víry, jezuitů. Jsou to nejobratnější obchodníci, nejrafinovanější bankéři, největší magnáti a nejsilnější akcionáři. Navenek může papež působit velmi skromně a prostě (i například jeho ochranka už stála státní pokladnu každé země, kterou navštíví, neuvěřitelné statisíce a miliony dolarů) a hlásat chudobu a jeho nejoddanější jezuitští ochránci a pomocníci mohou skládat třeba i tisíce slibů z chudoby, ale na veřejnost prosakující informace o neuvěřitelných bohatstvích papežské církve a Vatikánu jsou více než výmluvné a současně i alarmující.

Můžeme konstatovat, že jeden z původních záměrů papežského stolce se již téměř podařil naplnit.

O tom, že Vatikán spolu s jezuity zasahují i do vědy a vědeckých informací není třeba vůbec pochybovat. V katolických kruzích je známo, že například otcem teorie Velkého třesku je nazývaný belgický jezuitský kněz, kosmolog G. Lemaitre, prezident pontifikální akademie, a proto je tato teorie přijímána nejen papežem, ale i všemi katolickými vědeckými kruhy a katolickými astronomy. (Universum - revue přírodovědecké a technické sekce České křesťanské akademie, č. 18, léto, ročník 1995, str. 26)

Vatikán také podporuje evoluční teorii i o přirozeném vývoji člověka z prvotních, primitivních organismů, aby rozleptal učení protestantů o tom, že stvoření světa popisované v prvních třech kapitolách knihy Genezis (1. knize Mojžíšově) v Bibli platí doslovně, skutečně.

Všemožně se Vatikán snaží budovat astronomické a meteorologické observatoře, vědecké akademie a ústavy, univerzitní fakulty atd. a to všechno pak sloučit pod papežskou akademii věd, což je jedna z cest, jak znovu monopolně rozhodovat o veškerém dění na této planetě.


Zdroj: Tajné dějiny jezuitů XXIX. na www.esoterika.cz


Kniha Edmonda Parise Secret History of the Jesuits vyšla i v českém předkladu Jiřího Novotného a Františka Poláka: Tajné dějiny jezuitů .