Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uvedený exorcismus je typické antikultovní hnutí

6. 10. 2012

Jiří Vacek

Katolická církev se pustila do boje proti všemu, co není v souladu s katolicismem, aby znovu uchvátila moc, kterou ztrácí. V tomto boji ji podporují i někteří konservativní evangelíci, kteří zapomněli, jak je katolíci pronásledovali a věznili, a že dodnes jsou z hlediska katolíků jen kacíři a nic víc. Dodnes mají katoličtí kněží přísně zakázáno sloužit společně s evangelíky mši právě proto, že jsou z hlediska katolíků méněcennými kacíři. To, co se vydává za společné mše, jsou v těchto případech pouze společné bohoslužby a nic víc. Chápat je jako nějaké uznání protestantů ze strany katolíků je naprosto mylné. Jsou určeny jen pro oklamání veřejnosti: hleďte, jak my, katolíci, jsme smířliví.

Evangelíci tak pomáhají ze všech sil svým nepřátelům a podporují je v jejich přesvědčení o katolické výjimečnosti a nadřazenosti.

Exorcismus prováděný katolíky, jedno zda laiky nebo kněžstvem, vždy nutně vychází z věrouky církve. Nemůže se neřídit katolickým přesvědčením: „My jsme jediní od Boha vyvolení, mimo nás nikdo nemůže mimo naši církev Boha nalézt, a proto všechno ostatní není od Boha. Ti, co věří jinak než my, jsou od Boha zavržení“.

Toto je stále ústředním učením katolíků a překvapivě i zřejmě mnohých evangelíků. Ač jsou v očích katolíků sami kacíři a od Boha zavržení, přesto šíří tuto nevědomost společně s katolíky. Toto platí zejména ve vztahu ke všem východním, mimokřesťanským způsobům hledání Boha.

Papež to vyjádřil naprosto jasně: „Jóga je blud a škodí duši“. Toto stanovisko je pro všechny katolíky závazné a podle něho se budou i katoličtí exorcisté řídit.

Jóga, jogíni a její praxe, a to platí i pro buddhismus a další směry, budou považovány za projevy ďábla a budou takto veřejnosti předkládány.

Katoličtí psychiatři a psychologové budou v tomto tažení církve proti východním učením pod vlivem své katolické víry opět přesvědčovat veřejnost, že jóga je zdrojem duševních nemocí, a proto společensky škodlivá.

Přesně to se již v naší republice děje. Někteří psychiatři a psychologové prosazují ve svých oborech hledisko své katolické, ale i protestantské víry. Svou víru však pečlivě tají a vydávají svá józe nepřátelská věroučná přesvědčení za vědecké závěry.

Naprosto v rozporu se skutečnou vědou i naším právním řádem, který zabezpečuje náboženskou svobodu, vydávají stanoviska své katolické víry za závěry vědecké.

Pro ně je jóga a meditace společenským zlem a prohřeškem, a proto neváhají prosazovat své katolické názory za vědecké. Opakovaně, ale naprosto lživě tak škodí svými posudky všem, kteří věří jinak než katolíci a označují je za nepřátele společnosti.

V naší republice zcela plánovitě a záměrně šíří uvedené názory Společnost pro studium sekt.

Mimochodem: do dnešního dne 19. 9. 2012 nikdo z této společnosti se nepřihlásil k autorství zfalšovaného posudku na náš duchovní směr, kterým je džňána jóga, jak ji učil Ramana Maháriši.

To, že je tento posudek do dnešního dne anonymní, že se jeho autor ze všech sil tají, vypovídá plně o charakteru členů společnosti.

Nedejme se zmást názory těchto pseudoodborníků a nenechme se od nich zahnat do obrany. My neděláme nic škodlivého ani nezákonného. Nezákonnosti se naopak dopouštějí ti, kteří nás ve své nenávisti staví do role škůdců společnosti.

Jsou to oni, kteří svou náboženskou nesnášenlivostí škodí společnosti. Oni se chovají nezákonně, když naší snahu po nalezení Boha označují za nebezpečí pro společnost.

Naše ústava a naše zákony nám nejen naše hledání, scházení a meditace nezakazují, ale výslovně povolují. Ti, co proti nám soustavně a podvodně útočí, jsou fanatičtí a demokracii neuznávající živly. Právě oni jsou skutečným nebezpečím naší svobody.

Braňme se proto rázně proti nim i proti jejich cílům. Jinak se dočkáme, že nás budou opět kádrovat. Tentokrát katolíci a bohužel i někteří evangelíci pod rouškou vědy jako psychicky narušené škůdce společnosti.

To není plané strašení. Važme si naší svobody. O některé její vymoženosti se občanům některých států, kde je silný vliv katolíků, může jen zdát. Nemají ani přístup k antikoncepci.

Dnešní snaha církve po majetku je součástí jejího snažení o obnovu moci. Pomocí něho ovládnou tisk, školství a jednoho dne tak i naše zákonodárství.

Nekatolíci pak budou opět jen občany druhého řádu, jako byli za starého, dobrého Rakouska. Právě proto je jim tak drahé a dnes je chválí. Měli moc a dělají vše, aby ji měli opět.

Tak, jak je celá katolická církev totalitní organizací, která neuznává základní lidská práva, tak si představují, že má vypadat i náš stát.

Pokud je, jejich protiústavní činnost nezastavíme, může se stát, že se jim jejich nekalé úmysly podaří.

V tomto boji je katolíkům vše dobré. U nich opravdu účel světí prostředky. Proto se tak přátelí se sudetskými Němci, kteří se kolektivně dopustili velezrady na Československé republice a věrně celou válku pomáhali provádět naši postupnou genocidu s cílem, že po válce nás všechny povraždí a jednou pro vždy se plně zmocní naší země.

Podobnost se skalními komunisty je víc než zřejmá. I jim byly zájmy Moskvy a strany víc než zájmy vlastního národa.

Našim národním zájmům škodí obojí: jak prosazování zájmů Moskvy tak Říma, katolické církve jako komunistické strany.

Na obojí jsme vždy doplatili my, normální lidé s demokratickými ideály. Naším jediným, ale z hlediska komunistů i katolíků hlavním proviněním je, že chceme žít svůj život a pro své a nikoliv nám cizí a škodlivé ideály.

Přesně to nemohou strpět ani komunisté ani katolíci. Podle hesla: „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ neváhají vnucovat druhým své vlastní názory. To, co chtějí, není náš, ale jejich prospěch. Naše dějiny jsou právě o tom.