Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte na stránkách Jiřího Vacka a jeho přátel!

"Mám vás všechny rád. Mějte se také všichni rádi. Je to fajn." J.V.

Meditace s Jiřím Vackem v roce 2017

Za předpokladu přijatelného zdravotního stavu Jiřího Vacka budou meditace a některé semináře pokračovat dál. Pokud se jich Jiří Vacek nebude moci zúčastnit, bude zajištěn vhodný zástupce.

Sobotní veřejné meditace v Praze:

   11. 03.    08. 04.    13. 05.

(Podrobnější informace k veřejným meditacím v Praze)

* * *

Bližší informace jsou zveřejněny zde na webu, případné dotazy zasílejte na: meditace@pratelejirihovacka.cz

 

Dotaz z denní praxe - očista mysli

18. 2. 2017

Jiří Vacek, hledající

Dotaz: před chvílí jsem v sobě zažil další silnou vlnu nespásných emocí. Zajímalo by mě, zdali to čištění má někdy nějaký konec.

Odpověď: požadavek bdění nad tím, co vstupuje do naší mysli, trvá stále. Jako vždy, je lépe vzniku nežádoucích hnutí mysli předcházet, než je řešit. Pokud se udržujeme stále ve vědomí Já jsem a rozlišeni od výtvorů mysli, neměl by obsah mysli mít nad námi jakoukoliv moc. Prostě s ním zacházíme jako s ne-já, kterým nejsme...

 

Já je Já

17. 2. 2017

hledající

... Během této meditace jsem měl opět velmi hluboký duchovní zážitek, který mi přinesl i nový poznatek, o který bych se s Vámi velmi rád podělil. Má mysl se opět uklidnila. Vše šlo mnohem snadněji než obvykle. Najednou zde byl stav, ve kterém si Já uvědomovalo Já. Já bylo Já. Uvědomil jsem si, že my i mahárišiovská literatura také používáme pro popis stavu poznání termín Já je Já. Zároveň jsem v tu chvíli nabyl dojmu, že tento termín ještě výstižněji vyjadřuje stav prožitku Já než jiné termíny, jelikož to jakoby nejlépe vystihuje danou neosobnost stavu. Bylo to pro mne velmi zajímavé. Nebyl jsem já, ale Já bylo Já. Nic víc, ani nic míň. Bylo zřejmé, že tomu tak je v podstatě neustále...

 

Dopis po veřejné meditaci ve Stodůlkách

14. 2. 2017

hledající

... Z celého srdce děkuji za veřejné meditační setkání ve Stodůlkách ve Spolkovém domě tuto sobotu, které pro mne i pro mnohé přátele (jak jsem se později dozvěděl) bylo opět velmi intenzivní. Cítil jsem velmi silný příliv duchovního světla, které proudilo skrze Vás směrem k nám...

 

Veřejná meditace Stodůlky 07.01. 2017 - promluvy 2

10. 2. 2017

Petr Kouba

... Četl jsem teď v Rozhovorech s Mahárišim jeden výrok, který zněl: „Fakt naší existence je tou hledanou realizací.“ Čili my jsme si vědomi své existence, toho, že existujeme a že jsme to my, kdo existuje. To je vlastně cíl naší stezky – sebe si vědomé vědomí Já jsem. Ale musíme toto vědomí naší existence oprostit od všech nánosů nevědomosti, klamného ztotožnění s tělem a s myslí, od nevědomého pohlcení ve světě...

 

Veřejná meditace Stodůlky 07.01. 2017 - promluvy 1

10. 2. 2017

Pavel Janda

... Jenom pro stručné zopakování: podle toho, jak na tom každý je, prodýcháváme jednotlivé části našeho těla tak, jak si je budeme říkat, postupně buďto pránou, světlem, nebo přímo vědomím. Pokud se objeví nějaká odezva, třeba v podobě myšlenek nebo nějakých energetických záchvěvů, které jsou v těle pociťovány, na myšlenky nereagujeme, nerozvíjíme je, pokračujeme dál, uvolněné energie nejlépe vedeme do prostoru nad hlavou, kde se rozpustí ve světle...

 

O boží vůli

7. 2. 2017

Jiří Vacek

... Bůh není rozdělen. Není zvlášť láskou, tvořivou mocí a moudrostí, ale tím vším trvale, současně a vždy. Toto vše je stále jeho vůlí. Z tohoto pohledu vůli boží může plnit pouze on sám a nikdo jiný. Proto přesně vzato, nikdo nemůže plnit boží vůli. Co však můžeme, je vzdát se své vůle a odevzdat se do vůle boží a nepřekážet jejímu působení. To však není fatalismus, nečinnost, ale stav, ve kterém prožíváme přítomnost boží v sobě, ve vědomí Já jsem a necháváme v sobě Boha Já jsem svobodně působit, aniž bychom jeho působení překáželi. V tomto smyslu největší překážkou svobodného božího působení v nás je ztráta vědomí Já jsem, zapomenutí jeho lásky, moudrosti a moci...

... Nejvyšší boží vůlí je Bůh sám. Nejsou dva, ale jedno.

 

Světlo

19. 1. 2017

Jiří Vacek

Duchovní světlo je nejvyšší a nejúčinnější stvořenou dostředivou silou, která nás vede zpět k Bohu, vědomí Já jsem. Je vytvářeno naším úsilím, které směřuje přímo k jeho poznání a spojení s ním. Světlo je energií a proto i pro ně platí veškeré zákony, které řídí působení energie všeobecně. O jeho účinnosti rozhoduje velikost jeho energie a její zaměření. Pokud světlo používáme k dosažení určitých cílů ve světě, pak se jeho energie ztrácí až zmizí. Je spotřebována úsilím o jejich uskutečnění. Proto správné využití světla je výhradně pro dosažení návratu k Bohu a nikoliv k dělání zázraků nebo k léčení a podobně.

 

Z došlé pošty - leden 2017

15. 1. 2017

hledající

... Milý pane Vacku, dovolte mi, abych Vám touto formou ze srdce poděkoval. Prostřednictvím Vašich knih jsem se dostal k mystice a duchovní stezce. Slovy se těžko popisuje, co to v životě člověka znamená. Zcela se změnil můj pohled na život...

 

Pochybnosti o pravosti zkušeností Já

9. 1. 2017

Jiří Vacek

Začátečnický stupeň stezky hledání Já, prvé zážitky vědomí Já jsem často provázejí pochybnosti mysli o jejich pravosti. Mysl není schopna posuzovat zážitky vědomí Já a jeho pravost, protože Já je mimo její dosah. Samo toto pochybování maří úspěch na stezce, protože naši pozornost odvádí od Já a odnímá ji Já. Přerušuje tak tok pozornosti vědomí k samotnému vědomí, který jedině přináší jeho uvědomění.

 

Domýšlení nauky

1. 1. 2017

Jiří Vacek

Duchovní texty nemáme pouze číst, ale doslova studovat. Součástí studia je přemýšlení i domýšlení nauky, kterou dostáváme. Následující je zamyšlení nad odstavcem 205 z 8. června 1936 „Rozhovorů s Ramanou Mahárišim“.

 

PF 2017

30. 12. 2016

Přejeme tímto všem lidem dobré vůle, blízkým i vzdáleným, klidný a požehnaný celý nadcházející rok 2017. Těšíme se na naše další společná setkání.

pf2017-buddha.jpg

Přátelé Jiřího Vacka

 

Z vánoční pošty

29. 12. 2016

hledající

... Děkujeme za Vaši neustálou podporu nás hledajících. Děkujeme za veškerou nauku, kterou jste sepsal. Je v ní vše, co potřebujeme vědět na cestu. Kdo má uši k slyšení, tomu nezůstává žádná pochybnost. Děkujeme za ty spousty seminářů a veřejných meditací, kde jste byl přítomen...

 

Současná věda a indická advaita

21. 12. 2016

Jiří Vacek

Současná fyzika a fyzikové dospívají ke shodným závěrům jako indická filozofie nedvojnosti, advaita a její učitelé. To, co hlásají indičtí mudrci již několik tisíc let na základě duchovní praxe a svých zkušeností, které tato praxe přináší, současná fyzika objevuje pomocí složité přístrojové techniky až v těchto dnech.

 

Peklo

19. 12. 2016

Jiří Vacek

... Tím nejhorším zlem, které vytváříme, je myšlení a jednání pod mocí základních provinění, kterým říkáme také smrtelné hříchy. Smrtelné proto, že ničí náš veškerý duchovní život, protože jsou svým působením opakem Boha, který je láskou. Jsou to hlavně neláska až nepřátelství ve všech svých projevech, hněv a zlost, závist, pýcha a některé další. Nejhorší peklo jsou zlé výtvory naší vlastní mysli. Trestají nás bez slitování se stejnou silou, s jakou jsme je vytvářeli, dokud se jejich energie nevyčerpá nebo ji nerozpustíme mocí světla a vědomí Já jsem. V tom nám pomáhají světci a mudrci, pokud získáme jejich náklonnost svým správným úsilím a chováním...

 

Základní zákonitost světa

17. 12. 2016

Jiří Vacek

... Působení karmy je silové. Je dáno energiemi a jejich mocí, kterou svou činností vynakládáme. Ve velikosti a kvalitě našich sil, které používáme, spočívá tajemství našeho osudu. Pokud máme zlý osud, musíme tyto naše síly, které jsme v minulosti vytvořili, rozpustit a vytvořit síly opačné, které nám přinesou dobrý osud...

... Největší takovou silou, která rozpouští náš zlý osud, je sám Bůh a také mistr, pokud je v trvalém spojení s Bohem. Když se navrátíme k Bohu, jeho moc v nás rozpouští všechno zlé a nastoluje své dobro. To platí za předpokladu, že současně nevytváříme síly odstředivé, které ruší působení sil dostředivých. Pokud se máme duchovně vyvíjet a současně si vytvářet svůj lepší osud, musí vektorový součet sil dobra výrazně převládat nad působením zla v nás, neboli sil odstředivých...

 

Lev Kubín – pocta karmajógínovi

14. 12. 2016

Přátelé Jiřího Vacka

Před několika dny opustil toto slzavé údolí jeden z našich blízkých, pan Lev Kubín.

pan Kubín

 

Veřejná meditace Stodůlky 10.12. 2016 - promluvy 2

10. 12. 2016

Petr Kouba

... Je tu jeden aspekt stezky, který bývá opomíjen, a to je, že nejen obracíme pozornost na to, čím jsme, a s tím se ztotožňujeme, ale musíme také rozlišit to, čím nejsme, a od toho se odtotožnit. Zkusíme dnes během všech fází meditace na pozorovatele nejenom obracet pozornost na naše pravé Já, ale zároveň se budeme stejně intenzivně věnovat i tomu, abychom se rozlišili od ne-já a zrušili totožnost s ním...

... Nyní jsme vytáhli oživující moc pozornosti vědomí z pozorovaného světa, těla a z mysli a měli bychom si uvědomovat pozorovatele. Je tu prostě něco, co si všechny tyto pozorované jevy uvědomuje. Nyní můžeme zkusit obrátit pozornost přímo na podstatu tohoto pozorovatele. Můžeme se ptát: „Kdo to všechno pozoruje? Kdo jsem já? Co je toto mé já?“ Je to vědomí Já jsem. Můžeme zkusit opravdu už nic nepozorovat, ale veškerou pozornost se snažíme obrátit na podstatu pozorovatele, na naše pravé Já...

 

Veřejná meditace Stodůlky 10.12. 2016 - promluvy 1

10. 12. 2016

Zuzana Koubová

... Správna technika spočíva hlavne v udržovaní správneho postoja, kedy sa odstraňovaním prekážok rozlišujeme do pozorujúceho vedomia, ktoré nie je ničím, čo pozoruje. Prekážky vyplavujeme touto očistnou technikou do vedomia tým, že postupne predýchame celé telo, všetky jeho energetické centrá a pránické kanály. To, čo sa nám vyplaví do vedomia a bráni nám v tom, aby sme sa v pozorovateli udržali a rozlišili sa od všetkého, čo sa vyplavuje, musíme nezaujatým pozorovaním rozpúšťať vo vedomí, alebo to ťahať nad hlavu do svetla, kde sa to samočinne rozpustí. Takýmto spôsobom postupne predýchame celé telo, každý podľa toho, ako to dokáže, buď pránou, svetlom alebo vedomím. Kto chce, a komu to už ide, kto má sušumnu viac prečistenú, môže vydychovať nad hlavu do svetla...

 

Jak být pánem svého osudu

9. 12. 2016

 

Právě vychází nová kniha Jiřího Vacka

8. 12. 2016

kn_jak_byt_panem.jpgNová kniha Ing. J. Vacka s názvem Jak být pánem svého osudu, která vyjde tento týden, bude v prodeji již na sobotní meditaci ve Stodůlkách.

Vázané, 316 stran, cena 350 Kč

Prosíme všechny stálé odběratele, kteří tam v sobotu budou, aby si ji na místě odebrali osobně a nezapomněli se nám při nákupu nahlásit


kniha v našem e-shopu

 

Čeho před smrtí nejvíce litujeme

1. 12. 2016

Bronnie Ware

ceho_smrt_litujeme.jpg(ukázka z knihy Čeho před smrtí nejvíce litujeme, kterou lze zakoupit v našem e-shopu či na našich veřejných meditacích)

... „Slibuji Vám to, Grace,“ řekla jsem. Stiskla mi ruku, upadla do spánku a probouzela se jen na krátké chvíle, kdy poznávala své blízké, kteří seděli u jejího lůžka až do konce. Za několik hodin Grace zemřela. Její čas přišel. Když jsem pak tiše seděla v kuchyni, v uších mi stále zněl slib, který jsem jí dala. Ale ten slib jsem nedávala jenom Grace. Dávala jsem ho i sobě. Když jsem za několik měsíců stála na pódiu a uváděla své nové album, věnovala jsem jí píseň, kterou si oblíbila. V publiku seděla i Gracina rodina. Reflektor mi nedovoloval vidět většinu tváří, ale ani to nebylo potřeba. Cítila jsem jejich lásku, když jsem vzpomínala na tu milou drobnou ženušku, která nežila, jak chtěla, ale inspirovala mě, abych tak žila já...

 

Rozpuštění strachu ze smrti

30. 11. 2016

Jiří Vacek

... Opuštění hmotného těla a jeho světa není koncem našeho života, ale koncem života v hmotném těle a světě. Nic víc. Jakýkoliv strach z konečného zániku naší bytosti není proto oprávněný. Je výsledkem naší nevědomosti, ve které se ztotožňujeme se svým hmotným tělem. Vlivem moci této nepravdy si myslíme, že zánik hmotného těla, protože jsme s ním chybně ztotožněni, je i zánikem naší osobnosti. Není. Chceme-li se zbavit účinně strachu ze smrti, musíme rozpustit jeho příčinu, jíž je ztotožnění s hmotným tělem, kterým nejsme...

 

Učení Dákiní

28. 11. 2016

Mistr Padmasambhava

uceni_dakini.jpg(ukázka z knihy Učení Dákiní, kterou lze zakoupit v našem e-shopu či na našich veřejných meditacích)

... Mistr řekl: Když se někdo, kdo získal lidské tělo, setkal s Buddhovým učením, svědčí to o tom, že nashromáždil zásluhy v dřívějších životech.

Když se někdo, kdo má zájem o Dharmu, setká s mistrem, jenž mu předá ústní pokyny, je to jakoby slepý člověk našel klenot plnící všechna přání...

 

Praktikování Dharmy

25. 11. 2016

Chökyi Nyima Rinpočhe

rada_od_srdce_k_srdci.jpg(ukázka z knihy Rada od srdce k srdci, kterou lze zakoupit v našem e-shopu či na našich veřejných meditacích)

... Přestože toto porozumění a neobvyklý náhled jsou nesmírně prospěšné, jsou stále jen intelektuálním porozuměním, a to nebude stačit. Proč? Protože nejsou tím konečným kýženým ovocem. Když si však budeme nově nabyté vědomosti a pravý a neklamný náhled plynoucí z učení a přemýšlení o něm brát k srdci a aplikovat je, dáme tak zrod skutečně vznešeným vlastnostem...

 

Znovu o sluchovém pozorovateli

19. 11. 2016

Michael Salim

vnitrni-bdelost.jpg(ukázka z knihy Vnitřní bdělost, kterou lze zakoupit v našem e-shopu či na veřejné meditaci)

Nejtěžším a nejnáročnějším cvičením je naučit se při rozhovoru s lidmi neustále naslouchat zvuku svého hlasu. Dosáhnout toho není tak snadné, jak se to může zdát a od aspiranta to vyžaduje velké vypětí vůle a vnitřní sílu, jestliže chce mít úspěch...

 

Meditační řada na pozorovatele, soustředění na vnitřní zvuk, o sluchovém pozorovateli

19. 11. 2016

Jiří Vacek

(přepis promluvy JV vydané na CD 28 - Živá nauka)

... To děláme proto, že pomocí toho „zvukového“ pozorovatele nás to více vtahuje do nitra než u toho zrakového. Ten zrakový pozorovatel, jelikož má předmět pozorování před sebou, tak mírně jakoby vytahuje ven, do světa, kdežto ten zvukový, vnitřní, ten se odehrává ve vztahu k tělu v hlavě, čili je to vnitřnější. Tím se snáze můžeme do toho pozorovatele dostat, zvláště když ještě zavřeme oči. Navíc ten zvukový pozorovatel – pozorovatel je samozřejmě jeden, můžeme se více na něj soustředit pomocí zraku nebo sluchu – ten je důležitý pro naše mluvení. Takřka všichni, kdo tady sedíte, jakmile otevřete pusu, tak ztrácíte pozorovatele. Právě to soustředění na zvuk – kdo slyší mluvené slovo – by vám umožnilo zůstávat v tom pozorovateli, když povídáte. Ale zřejmě jste někteří moc chytří, tak jste o tu možnost přišli.

 

Veřejná meditace Stodůlky 12.11. 2016 - promluvy 2

12. 11. 2016

Petr Kouba

... Základem naší stezky je vědomé řízení pozornosti vědomí, tou konečnou schopností je obrátit pozornost na sebe a uvědomit se ve své podstatě, ve vědomí Já jsem... Nepouštíme ten meditační proud. Vůbec nejlepší nácvik neformální meditace je právě po skončení té formální, kdy za prvé se v tom proudu snáze udržíme, a když z něho vypadneme, snáze se do něho vracíme, protože je silný. A bohužel platí skutečně to, že když z toho vypadneme, musíme se do toho vracet, a tak pořád dokola. Ti, kdo uspěli, vděčí za to své vytrvalosti...

 

Veřejná meditace Stodůlky 12.11. 2016 - promluvy 1

12. 11. 2016

Zuzana Koubová

... Prax vnútornej pránajámy je technika očistná, funguje ako akýsi urychlovač na stezke. Stezka, ktorej sa my venujeme, je stezka priama, čiže je to stezka, ktorá je priamo zameraná na ciel a na jeho čo najrýchlejšie dosiahnutie. Práve preto potrebujeme túto očistnú techniku, ktorou proces očisty urýchľujeme. Zároveň je potrebné byť veľmi bdelí a vedieť správne pracovať so silami, od ktorých sa čistíme, aby sa nás nezmocnili a neodviedli nás zo stezky, takže je potrebná veľká bdelosť...

 

Poučná zkušenost

1. 11. 2016

Jiří Vacek

... Pobývat ve správném postoji v přítomnosti mistra, který vyzařuje ze své osobnosti vědomí Já jsem, je proto nejlepší možná sádhana a současně i duchovní společnost, jaká existuje. Odmítat tuto neocenitelnou duchovní pomoc, ať jsou naše důvody jakékoliv, je proto vždy známkou, že nás ovládají síly Bohu nepřátelské. Jejich zdrojem je materialistická nevědomost, která mistra ztotožňuje s tělem a přesvědčení, že je více mistrů a že mistr je něco jiného než Bůh, to jest vědomí Já jsem. K zamezení jiného, snad ještě horšího omylu dodejme: nikdo, žádná stvořená bytost se nestane Bohem, protože si uvědomí vědomí Já jsem a žije v něm...

 

SMS, 23. 10. 2016

27. 10. 2016

hledající

... Jen vám chci moc poděkovat za vedení na cestě k sobě. Medituji podle vašeho učení a instrukcí asi již 10 let a už od počátku vím, že vaše nauka je ta pravá. Dáváte nám pevné základy, takže se v ostatních naukách dokážeme jednoduše zorientovat a poznat, co je pravda a co jen výmysl mysli...