Jdi na obsah Jdi na menu
 


CD 15 - Duchovní stezka - dotazy a odpovědi

cd_15.jpg1) Rozhovor pro Český rozhlas v Českých Budějovicích v roce 2003

Autor vypráví o počátcích své duchovní stezky těsně po válce a jak na konci padesátých let začal samovolně překládat duchovní díla, která ho oslovila, i psát vlastní díla z potřeby vyjádřit a ujasnit si poznatky a zkušenosti z duchovní praxe. Jelikož je vystudovaný technik, zaměřuje se především na duchovní nauku a praktické návody k provádění duchovní praxe, a nikoliv pouze na filozofické úvahy, jak je v duchovní oblasti časté. Jeho knihy jsou velice dobře metodicky zpracované, což je velmi cenné. Podle autorových učebnic je tak možné ihned začít s účinnou duchovní praxí, zpočátku i bez přímého vedení mistrem. Vypráví dále o tom, jak po pádu komunismu postupně začal veřejně působit a vydávat svá díla a proč začal psát řadu pamětí „Jak jsem hledal Boha a nalezl Sebe“. Celý život byl zaměstnán a měl rodinu, takže paměti jsou pro běžného západního hledajícího cenným zdrojem poučení, jak lze skloubit náš život ve světě s duchovní stezkou, a povzbuzení, že i „obyčejný“ člověk může dosáhnout vysokých duchovních stupňů. V pamětech také například varuje před chybami, kterých se sám na stezce dopouštěl on sám nebo jiní. V rozhovoru s redaktorem také vysvětluje smysl a cíl duchovního úsilí a některé důležité aspekty duchovní stezky. Vyzdvihuje význam indického mistra Ramany Mahárišiho, jehož átmavičára (metoda zkoumání sama sebe) je základem naší stezky.


2) a 3) Odpovědi na dotazy účastníků meditačního semináře na Morávce v roce 2003

Ve druhé části CD jsou odpovědi na dotazy hledajících například o vizích duchovního světla (vnitřním zraku), metodě rozpouštění negací, krijích, podstatě působení mistra apod.

Ve třetí části v odpovědích na dotazy autor hovoří o pozorovateli a nezaujatém pozorování, o vědomí Já jsem, vysvětluje například co je sahadža samádhi, co je a jak vzniká světelné tělo, jak se správně naladit na mistra a využít jeho pomoci a čeho se naopak ve vztahu k němu vyvarovat, co je guru jóga, vyjasňuje karmický zákon a jeho souvislost s milostí Boží, vyvrací domnělé protiklady džňána a tantra jógy, hovoří o společném základu všech opravdových stezek k Bohu a dalším.

 


e-shop