Jdi na obsah Jdi na menu
 


O nás

Tyto stránky jsou věnovány Ing. Jiřímu Vackovi z Prahy, Mistrovi neformální duchovní školy, jejíž praxe je založena na nauce Ramany Mahárišiho. Původní webové stránky postupem času přestaly plnit svou funkci, a proto vznikly tyto stránky, aby umožnily hledajícím přístup k duchovním textům Jiřího Vacka.

Vše, co zde je či bude publikováno, jsou výlučně původní texty Jiřího Vacka nebo články a dopisy, které se on sám rozhodl na tento web umístit. Tento web je tedy jakýmsi jeho sice pomyslným, ale zároveň zcela přímým hlasem. Taktéž veškerá emailová komunikace doručená na adresy uvedené v kontaktech je doručována přímo Jiřímu Vackovi, který je spíše zastáncem „klasické školy“ tužky a papíru a proto osobně žádný web ani email neprovozuje. Protože si však moderní doba žádá své a bez webu a emailu se dnes člověk obejde jen těžko, zhostili se s požehnáním Jiřího Vacka provozování těchto internetových stránek jeho přátelé.

 

Přátelé Jiřího Vacka a všech duchovních vůdců lidstva, jako byl Mojžíš, Ježíš, Buddha, Hui Hai, Jakob Böhme, mistr Eckhart, Jaroslav Kočí, Sokrates, Šankara, Patanjali, Ramana Mahariši, Vivékananda, Rámakrišna, svatý František z Assisi, apoštolové Pavel a Jan, Jan Amos Komenský, Silván z Athosu, Abhinavagupta a další

 

Příspěvky

1. Základní informace o naší stezce a skupině

14. 2. 2013

Jiří Vacek

V následujícím jsem se pokusil stručně podat podstatné informace o naší stezce pro všechny nepředpojaté zájemce. Její sepsání si vynutily neustálé útoky na naši skupinu. Jejich příčinou je docela obyčejná názorová nesnášenlivost a nic jiného...

... Jsme neformální, neorganizovanou skupinou lidí, kteří hledají smysl života, poznání sebe i Boha. Za tímto účelem se sdružujeme, abychom usilovali na prvém místě každý sám, ale i společně k dosažení zvoleného cíle ...

... Cílem naší duchovní cesty je dosažení poznání Boha v nás neboli našeho pravého Já v souladu se Starým zákonem a Ježíšem, kteří nás učí: „Pravím vám, bohové jste! To slovo nemůže být zrušeno.“ Naše nauka je založena na původním, pravém učení Mojžíše a Ježíše, Buddhy, Krišny, islámu a dalších představitelů všech náboženství. Naší hlavní metodou je hledání a zkoumání našeho pravého Já, Krista, átman, naší buddhovské podstaty, která je původní duchovní metodou všech náboženství. V naší době ji obnovil a šířil Ramana Maháriši. Je známá jako átmavičára ...

 

2. Naše veřejné meditace

29. 3. 2015

Jiří Vacek

... Prováděné meditace jsou jasně a srozumitelně popsány v knize „Královská jóga“, autor J. Vacek. Její prostudování usnadní připojení se k naší meditaci. Obě meditace jsou řízené a provázené stručným výkladem způsobu jejich provádění. Na těchto meditacích je rovněž možné se seznámit se širokou nabídkou duchovní literatury všech duchovních směrů a zakoupit ji. Společné meditace poskytují i možnost seznámení všem hledajícím a tak nalézt společníky na cestě a podělit se s nimi navzájem o zkušenosti. Sama účast na meditaci je velkou příležitostí získat velkou duchovní pomoc na stezce a načerpat sílu do dalšího úsilí. Doporučujeme ji proto hledajícím všech duchovních směrů...

 

3. Cíl našich meditačních seminářů

16. 9. 2015

Jiří Vacek

Cílem našich týdenních meditačních setkání je umožnit hledajícím uvědomit si – dříve se říkalo méně správně realizovat – své pravé Já, které je soupodstatné s Bohem, jak nás učí i Ježíš: „Otec a Já jsme jedno, ale Otec je větší než Já“. Této mediaci se v bibli říká vzývání božího jména Já jsem, v Indii átmavičára. Oba pojmy jsou synonyma. Na naší stezce se řídíme radou mudrce Ramana Mahárišiho, že nejsnazší způsob hledání Sebe je s využitím pozorovatele, pozorujícího vědomí, kterým všichni stále jsme, ale nevědomě. Pozorovatele, jeho důležitost znají i křesťané. Je symbolizován jedním božím okem, které je obklopeno svatozáří. S tímto jeho zpodobněním se setkáme v mnoha kostelech. Symbolizuje jeho božské vlastnosti. V našich meditacích se vytrvale snažíme uvědomit se jako tento pozorovatel a na základě tohoto uvědomění si uvědomit základ pozorovatele, jímž je vědomí Já jsem.