Jdi na obsah Jdi na menu
 


O mistrech i pro mistry

Duchovní skriptum podávající jasné vysvětlení pojmu mistr a všeho, co s ním souvisí. Je velmi důležitou výbavou pro každého hledajícího, ať už mistra v těle má či nikoliv.

Správné pochopení, kdo je mistr a důsledků z toho plynoucích je na stezce k Bohu naprosto zásadní. Je tomu tak proto, protože bez Jeho pomoci není dosažení uvědomění Boha v nás ani vysvobození z nebožského světa možné.

Jedním z hlavních témat, kterými se toto duchovní skriptum podrobně zabývá, jsou nesprávné postoje, které vznikají ve vztahu k mistrovi či meditační skupině na základě nedostatečného pochopení nauky, kdy je zaměňován skutečný jediný mistr – vědomí Já jsem – za tělo a mysl mistrovy osobnosti.

„Mistr je jen jeden jako Bůh a je jím Bůh sám. Nikdo, jakákoliv osoba – její tělo a mysl není nikdy mistrem natož Bohem.“

Dále je pak čtenář veden ke správnému pochopení vztahu mistr – žák, k očistě charakteru, úctě, pokoře, lásce a introspektivnímu vnímání vůči působení mistra tak, aby žák mohl maximálně využít pomoci, které se mu skrze jeho osobu dostává. Obzvláště je upozorněn na nebezpečí, která plynou z přílišné blízkosti mistra.

Toto skriptum obsahuje také velmi cenné rady pro samotné mistry. Jedním z velkých nebezpečí na stezce, které hrozí zvláště velmi duchovně vyspělým osobnostem a před kterým autor varuje, vyplývá ze snahy rovnat se samotnému Bohu. Ježíš nás v tomto smyslu upozorňuje: „Otec – Bůh a já, vědomí Já jsem, jsou jedno, ale Otec je větší než já“.

Dále je čtenáři předložen návod, jak se tohoto nebezpečí vyvarovat a tím předejít zbytečnému pádu na stezce. V této souvislosti jsou zmíněny i základní vlastnosti mysli mistra, kterými jsou v prvé řadě pokora a odevzdanost. Autor tuto pravdu vyjadřuje slovy Rámakrišny: „Neustále spočívám u nohou toho, jehož milostí jsem s ním sjednocen“. 

Dále se skriptum zabývá výkladem na téma jako je např.: sahadža samádhi, karma, milost, pokora, pýcha, o utrpení, mistr a meditační skupina a nechybí ani popis prožitku Já.

 

Ukázka z knihy


Kdo je mistr

Mistr je jen jeden a je jím Bůh, vědomí Já jsem. To je zároveň i nejvyšší Pravda: „Já jsem je Pravda“. Mistr je Bůh, Pravda Já jsem.

Tam, kde je Já jsem v osobě uvědomováno, tam je společně Pravda, mistr i Bůh. Abychom tuto pravdu zdůraznili, v duchovním smyslu označujeme za mistra i osobu, ze které Já jsem září, i když ona a žádná stvořená bytost mistrem není.

Přesně vzato, mistr je přítomen pouze tehdy, je-li vědomí Já jsem uvědomováno. Z hlediska praxe můžeme rozlišovat hledající na dvě základní skupiny.

Prvou tvoří ti, kteří si Já neuvědomují. Pokud někdy Já zakoušejí, jejich zkušenost přichází nahodile a nemají schopnost si Já uvědomit ze svého rozhodnutí.

Druhou skupinu tvoří hledající, kteří pomocí někoho, kdo v Já spočívá a také vlastním úsilím, získali schopnost nebo chceme-li umění uvědomit se v Já ze svého rozhodnutí.

Dosažení této schopnosti například bible oslavuje jako zrod Krista, našeho spasitele v nás. Ježíš o tomto stupni jasně říká: „Já jsem jsou dveře do království nebeského“. Kdo drží vědomí Já jsem, putuje v božím království: „Já jsem je cesta“.

 

Z obsahu


  • Kdo je mistr?
  • Je jen jeden mistr
  • Dobré rady mistrům
  • Velké nebezpečí
  • Zkoušení žáků
  • Tajemné působení mistrů

 


e-shop