Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otčenáš - vnitřní smysl modlitby Páně (mystický výklad)

9. 10. 1992

kn_otcenas.jpgVýklad Otčenáše je samostatnou součástí díla “O bibli a jejím učení”, které obsahuje základní pravdy duchovního života, které jsou v modlitbě obsaženy, ale které vlivem naší nevědomosti, nepochopení a nezájmu zůstávají k naší škodě ukryty. Při správném přístupu, který vyžaduje nezaujatost a nepředpojaté hledání pravdy, umožňuje dílo odhalit pravé základy křesťanství, a proto i začít křesťansky žít.

Pravé náboženství a pravý duchovní život jsou něčím zcela jiným než zevní církev a její zevní náboženství. Praktici vnitřního náboženství usilují o osobní a přímou zkušenost Boha.

Předkládaný výklad Otčenáše vychází ze zásad praxe vnitřního duchovního života, které jsou shodné ve všech vnitřních náboženstvích celého světa i přes všechny zevní rozdíly.

Hlavním pilířem vnitřního náboženství je modlitba.

Pravá duchovní modlitba neprosí o něco, ale o samého Boha. Upíná se k Bohu s touhou po jeho poznání a láskou k němu, a to beze slov. To je ona tichá modlitba, kterou nám Ježíš doporučuje provádět v skrytu, neviděni lidmi, beze slov a v našem nitru.

 

Ukázka z knihy


NEBOŤ TVÉ JEST KRÁLOVSTVÍ, MOC I SLÁVA NA VĚKY. AMEN

Svět patří Bohu a také veškerá moc nad ním. Toto přesvědčení je nezbytné, i když nás naše dočasné zkušenosti, ovšem zdánlivě, přesvědčují o opaku. Víra a rozpoznání, že svět je Boží, jakož i veškerá moc nad ním, je nezbytným předpokladem, který uvádí Boží moc v činnost v našem životě. Dokud si nejsme plně vědomi, že vše je Boží a že jedinou silou je Bůh, nemůžeme se o Boha opírat a spoléhat se na něj, a proto Bůh v našem životě nepůsobí. Naopak rozpoznání Boží moci a uznání, že vše je jeho, uvádí v činnost sílu Boží a to tím více, čím více Bohu a v Boha věříme. Věřit v Boha neznamená pouze abstraktně uznávat jeho existenci, ale právě naopak uznávat jeho zcela konkrétní působení v našem životě, a to případ od případu, vteřinu za vteřinou s naprostou v důvěrou v jeho dobrotu, sílu, moudrost i ochranu ve všem, co konáme a co nás potkává. Jen tento postoj opírání se o Boha je pravou odevzdaností Bohu, a nikoliv trpné a smířené snášení našeho osudu s neradostným postojem, že tomu tak musí být, protože to Bůh chce.

 

Z obsahu


  • Vnitřní a zevní náboženství
  • Tichá modlitba
  • Význam modlitby - text a výklad
  • Správný přednes modlitby Páně

 


e-shop