Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokonalé zdraví

21. 10. 1993

kn_dokonale_zdravi.jpgZdraví je jedním z nejcennějších statků, které máme. Je základní podmínkou lidského štěstí; bez něho i největší radosti a potěšení pozbývají ceny. Proč jsme nemocní? Jaké jsou příčiny našich nemocí a hlavně, jak si své zdraví udržet, a jsme-li nemocní, jak se uzdravit? To jsou otázky, na které kniha Dokonalé zdraví odpovídá jasným a srozumitelným způsobem.

Svému zaměření zůstává Jiří Vacek věrný i ve svém pojednání o zdraví, nemocech a jejich léčení. Vysvětluje problém zdraví a nemoci na úrovni duchovní, duševní i tělesné a podává praktický návod pro každého, jak o své zdraví pečovat a zejména, jak se účinně léčit silami, které máme všichni k dispozici.

Doporučené metody, které jsou popsány podrobným a snadno pochopitelným způsobem, může provádět každý; nekladou žádné mimořádné požadavky a umožňují, aby každý o své zdraví i vyléčení v prvé řadě usiloval sám.

 

Ukázka z knihy


Stres

Stres, česky zátěž, je stav, ve kterém se nachází lidský organismu při mobilizaci všech obranných a nápravných zařízení; je výjimečným stavem, kterým organismus reaguje na zátěž, která je větší než jeho běžná přizpůsobivost. Je tedy mezním stavem, mezním vypětím všech sil, po kterém může následovat zhroucení tělesné, psychické nebo oboje, trvá-li příliš dlouho a vyčerpají-li se naše fysické i psychické síly.

...

Moderní člověk se stresu vyhne jen stěží; v mnoha případech jej s sebou nese doba, sám způsob života, avšak jeho důsledky na zdraví tělesné i duševní a na celkovou životní pohodu jsou velmi a velmi neblahé. I když vždy nekončí infarktem, žaludečními vředy či nervovou nebo psychickou poruchou, přece jeho působení neunikneme a jsme trvale podráždění, nevýkonní, unavení a nespokojení.

Obrana je několikerá a její základ všeobecně spočívá v dodržování zásad životosprávy tak, jak jsou uvedeny. Ty však samy o sobě nestačí.

Je třeba odbourat příčiny stresu, jimiž je neustálá uspěchanost, neurotické osobní vztahy v rodině i na pracovišti a zejména jeho hlavní příčinu, kterou je pocit zodpovědnosti a vědomí, že na své úkoly nestačíme a z toho pramenící trvalá úzkost.

...

Osobní vztahy jak na pracovišti tak v rodině se účinně řeší pouze láskou, tak jak bylo vysvětleno již dříve. Vysílejme proudy lásky zcela záměrně a pravidelně všem lidem, zejména našim nepřátelům, modleme se za ně a tak se nám dříve nebo později podaří zharmonizovat své rodinné i pracovní prostředí a samozřejmě i jakékoliv jiné.

Od tíhy zodpovědnosti a pocitu marnosti a zmaru nad neschopností a nemožností dostát svým povinnostem a plnit úkoly, které jsou nad naše síly, nás osvobodí opření se o Boha a přesunutí veškeré zodpovědnosti na Něj, neboli odevzdanost Bohu - a nepřetržité spoléhání se na Boha ve všech záležitostech denního života a uchylování se do Jeho Síly, Moci a Ochrany ve všech záležitostech byť i těch nejméně významných. Odevzdáváme se ovšem Bohu a nikoliv osudu či běhu událostí, což je obrovský rozdíl. Pracujeme nanejvýš odpovědně, ale odpovědnost za výsledek přenecháme Bohu.

...

Z obsahu


 • Duchovní, duševní a tělesné zdraví
 • Výživa
 • Voda
 • Správná činnost
 • Slunce, světlo a prána
 • Preventivní duševní hygiena
 • Základní předpoklady tělesného zdraví
 • Důležitost tělesného zdraví pro duchovní praxi
 • Smrt a smrtelné choroby
 • Léčení modlitbou, potravou, sugescí, pránou, jménem božím
 • Léčení bylinkami
 • Léčení půstem
 • Jak se stát léčitelem sebe i druhých

 


e-shop