Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vraždění po německu

1. 12. 2011

kn_vrazdeni.jpgKniha napsána ve spoluautorství s Jiřím Krutinou

Podle rasistických teorií hitlerovského Německa měli být Češi jako méněcenná rasa vyvražděni a Čechy a Morava natrvalo osídleny výhradně Němci. V průběhu války tuto genocidu Němci počali i uskutečňovat například plánovaným vražděním českého důstojnického sboru, české inteligence, legionářů a sokolů.

Tím způsobili českému národu obrovské škody duchovní i hmotné. Do dnešního dne jsme se za to nedočkali například věznění občané, jakýchkoli náhrad.

Současně je vedena trvalá a mohutná mediální kampaň proti českému národu, která tyto zločiny proti lidskosti spáchané Němci zlehčuje až zamlčuje a ojedinělou osobní spravedlivou odplatu za spáchané zločiny na statisících zavražděných a vězněných Čechů staví na roveň této strašlivé genocidě.

Lži o tom tato kniha na ověřených skutečnostech vyvrací.


Ukázka z knihy


Drang nach Osten – Tah na východ

Jedním z trvalých sklonů Němců již po více než tisíciletí, který dobře znají praví historici, je německá rozpínavost směrem na východ Evropy.

Její obětí jsou dnes již téměř Němci vyvraždění Polabští Slované, Poláci i my Češi. Projevoval se i německými válečnými taženími na Velkou Moravu.

Čeští historici právem viděli v odolávání tomuto tlaku až smysl českých dějin. Jeho cílem bylo podmanění českého národa Němci, kteří si chtěli přivlastnit Čechy a Moravu a nakonec nás jako národ úplně zničit.

Tento Drang nach Osten není zdaleka vynálezem Hitlera. Trvá od úsvitu našich dějin dodnes. Jedním z důvodů je i poloha naší země v Evropě. Bismark říkal přímo: „Kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu.“ Aby Němci mohli ovládnout Evropu, Češi museli být podmaněni, což se stalo v Rakousku, nebo ještě lépe vyhubeni. Prostě svou existencí Češi Němcům vždy překáželi v uskutečňování jejich mocenských plánů.

Hitler hodlal úplnou genocidu Čechů provést hned po vítězství ve válce, ale s jejím uskutečňováním začal ihned po připojení Rakouska k Říši. Vše, co se odehrávalo kolem Čechů a Československa, musíme proto chápat v této souvislosti jako postupné uskutečňování plánu na vyvraždění Čechů. Pokud opustíme sledování této souvislosti, a začneme brát jednotlivé události odděleně od sebe, ztratíme pravdu o tom, oč skutečně šlo: o holé bytí či nebytí našeho národa.

Němci a jejich čeští kolaboranti se snaží ze všech sil tuto pravdu o plánovité, postupné genocidě našeho národa zastřít a proto nás obelhávají, že naše dějiny začaly až po porážce Německa odsunem Němců.

Lživě vydávají Němce, kteří se poslušně již před začátkem války a plně ve válce sami a dobrovolně podíleli na naší genocidě, za bezbranné oběti českých zločinců. Převracejí pravdu na ruby a dělají z opravdu nevinných obětí viníky.


Sdělovací prostředky v naší republice ovládají protičeské živly

Plánovaný, trvalý útok proněmeckých a Němci placených živlů na základní zájmy a jistoty českého národa se děje přesně v duchu německé nacistické propagandy: nevinní Němci trpící pod zlými Čechy. Tuto lež chrlila do světa nacistická propaganda od nástupu Hitlera k moci a dnes v ní Němci a jejich čeští spolupracovníci přesně ve stejném duchu pokračují dál.


Z obsahu


  • Český národ měl být vyvražděn a území Čech a Moravy mělo být trvale osídleno Němci
  • Postupná plánovitá genocida českého národa
  • K soužití Čechů a Němců v minulosti
  • Život Čechů v době Mnichova a pod vládou Němců za Protektorátu
  • Pravda o konci války