Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osvobozující pravdy

10. 2. 2009

kn_osvobozujici_pravdy.jpgOsvobozující pravdy v prvé části uvádějí na pravou míru nesprávné názory na vnitřní život. Druhá část je věnována novým pohledům na některé důležité aspekty přímé stezky k Bohu. V krátkých článcích autor opět poukazuje na omyly, kterých se ego hledajících tak často a rádo drží a nechápe, že namísto k vysvobození míří k další, často ještě hlubší nesvobodě.

V knize najdeme jasný postup na stezce k uvědomění si svého pravého Já, jakož i objasnění správného vztahu ke světu z pohledu celoživotního duchovního praktika a mistra.

Kniha je svým obsahem i zaměřením předurčena k tomu, aby se stala trvalým společníkem hledajícího, jeho příručkou každodenního duchovního úsilí.

 

Ukázka z knihy


O bdění

Být bdělý neznamená jen mít jasné vědomí, ale – a to hlavně – uvědomovat se jako bdělé, sebe si vědomé vědomí. Výzva: „Bděte“ znamená totéž, co modlete se neustále uvědomováním si bdělého vědomí. Kdo opravdu bdí, je ten, kdo se uvědomuje jako samo bdící vědomí. Být bdělý, mít jasné a ostré vědomí, což je totéž jako být pozorný, je jistě správné. Uvědomovat si jasně svět a jeho dění, tělo a jeho stav i pohyby, mysl i její činnosti a výtvory je nepochybně správné a důležité, ale samo naprosto nestačí.

Je zde něco, co bdí, co má vědomí nebo lépe je jasným vědomím, které si vše nejen uvědomuje, ale je i sebe vědomé. Toto vědomí je Kristus v nás, naše buddhovská podstata, átman, pravé Já.

Proto směřujeme nejen k bdělému, jasnému uvědomování si všeho, co pozorujeme, ale hlavně k tomu, co si toto vše uvědomuje. K tomu obracíme pozornost na prvém místě a v totožnosti s tímto uvědomovacím, bdícím principem, kterému říkáme vědomí, vše pozorujeme.

 

Z obsahu


  • Příčiny utrpení
  • Bůh v nás
  • Nalezení Já
  • Poslední soud probíhá neustále
  • Stav nevědomosti
  • Stav rozepnutého vědomí
  • Dva pozorovatelé
  • O odpouštění
  • Dopis všem přátelům a přece každému zvlášť

 


e-shop