Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učení mistra zenu Hui Haie o náhlém osvícení

5. 11. 1999

kn_hui_hai.jpgAutor: John Blofeld (přeložil Jiří Vacek)

Mistr zenu Hui Hai žil v Číně kolem roku 788. Byl zastáncem učení o náhlém osvícení, jehož praxi i učil. Pro výjimečnost svého učení i působení byl zván Velkou Perlou. Blofeldův překlad obsahuje vlastní dílo Velké Perly: „Pojednání o bráně k Pravdě pomocí náhlého osvícení“ a záznam mistrových rozhovorů od jeho žáka Tsung Chinga.

Charles Luk, známý autor a uznávaný znalec čínských náboženských textů uvádí, že Blofeldův překlad je prvý, který podává živý, vnitřní, duchovní význam zenového textu. Dosavadní byť i literárně správné překlady z této oblasti podávají pouze „mrtvý význam“, což je hlavní příčinou, proč západ nerozumí jemné pravdě zenu.

Budeme-li se řídit podávanými poučkami mistra Hui Haie, píše Charles Luk, existuje skutečná naděje, že náhlého osvícení dosáhneme.

Kniha není pouhým výkladem zenové nauky, ale i vodítkem pro její praxi.

 

Ukázka z knihy


Učení mistra zenu Hui Haie o náhlém osvícení

Moje pojednání je určeno pro lidi karmicky příbuzné s mým učením. Nehledám ani slávu ani bohatství. Toužím se pouze vyrovnat Buddhům, kteří kázali učení pro spásu nevědomých bytostí. Jelikož duševní schopnosti každého jedince se liší, pro každého jedince jsou určeny jiné poučky.

Je však nutné vědět, že celý princip osvícení spočívá pouze v tomto: „Když se věci dějí, nereaguj, udržuj svou mysl ve stavu, ve kterém v ničem nespočívá – udržuj svou mysl neustále klidnou jako prázdno a zcela čistou bez poskvrny a tak dosáhni samovolně osvobození“.

 

Z obsahu


  • Mistr Hui Hai neboli Velká perla
  • Ústřední doktrína zenu
  • Dialogy a spisy Velké Perly
  • Technika dhjány (meditace)
  • Učení mistra zenu Hui Haie o náhlém osvícení
  • Rozmluvy mistra zenu Hui Haie, které zaznamenal Tsung Ching

 


e-shop