Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vysvobození

17. 3. 2011

kn_vysvobozeni.jpgKonečným cílem každé duchovní stezky je vysvobození ze zrodů v nebožském světě, kde strádáme. Samotné poznání naší božské podstaty k vysvobození nestačí. Je nutné i rozpustit všechny síly, které nás do těla a světa poutají. Jak toho docílit, uvádí právě tato kniha. Shrnuje podmínky nutné k dosažení vysvobození a současně podává jasný a praktický návod, jak je splnit.

Část knihy je věnována i výkladu školy átmavičáry Ramany Mahárišiho, jak ji autor se svými přáteli učí a praktikuje.


 

Ukázka z knihy


Nechtějme vysvobození, chtějme Boha!

Pro dosažení nejvyššího cíle stezky se nejčastěji používají pojmy jako spása, vysvobození, vykoupení. Všechny naznačují záchranu života, vykoupení z otroctví, vysvobození z nesvobody, prostě z velkého zla.

Je to pravda, opravdu to tak je, ale není to pravda celá ani nejdůležitější. Je za nimi i pravda vyšší. Je to na prvém místě návrat ztraceného syna k Otci, k Bohu, sjednocení s ním a vstup do života božského v souladu s Bohem neboli v božské jednotě s ním.

Jsme-li příliš zaměření na nižší stránku dosažení, na vysvobození z utrpení, snadno se nám může stát, že zapomeneme na to nejdůležitější – na toho, kdo nás doopravdy osvobozuje a nejen osvobozuje, ale je dárcem a zdrojem našeho božského života.

Usilujme proto ze všech sil o vysvobození, ale ze všeho nejvíc pěstujme touhu po našem božském Otci a milujme jej celým svým životem. To je mnohem lepší než pouhé přání být spasen. A také účinnější.

Když jsem si uvědomil výše uvedené souvislosti, tak mne také napadlo, proč jsem v minulém životě nedosáhl spásy. Domníval jsem se, že ke spáse stačí zemřít v kévala nirvikalpa samádhi. Nestačilo. Ač jsem nechtěl, stáhla mne doslova do ženského lůna nějaká mocná síla, které se nešlo vzepřít. Sice jsem ji neviděl, ale její působení, kterým mě táhla, jsem jasně cítil a také jsem věděl, kam jsem jí tažen. Radost jsem z toho neměl. Tušil jsem, že mne nějaké slasti na světě nečekají.

Určitě zůstaly nějaké nerozpuštěné karmické vazby, ale to hlavní zřejmě bylo, že jsem spoléhal na sebe a nikoliv na Boha a také jsem si na něho v tomto stavu nevzpomněl. Kdybych se k němu obrátil, mohl jsem se zachránit.

Je určitě dobré usilovat správně, nepřetržitě a ze všech sil, ale je nemoudré spoléhat se pouze na sebe a vynechávat z našeho duchovního života to nejdůležitější a hlavní: Boha. On rozhoduje a vše, co hledáme, je jedině u něho, v něm a On sám.

Proto nechtějme pouze vysvobození, ale na prvém místě chtějme samotného Boha a také jej celou svou bytostí milujme. Naší odměnou bude On sám, a to je jedině pravá spása.


Z obsahu


  • Prvá podmínka vysvobození: Rozpuštění ega
  • Druhá podmínka vysvobození: Pomoc mistra
  • Třetí podmínka vysvobození: Poznání našeho pravého božského Já
  • Čtvrtá podmínka vysvobození: Ovládání a řízení tvořivé moci mysli
  • Pátá podmínka vysvobození: Vytvoření světla
  • Šestá a základní podmínka vysvobození: Bůh
  • Praxe vysvobození
  • Odchod z těla a bardo

 


e-shop