Jdi na obsah Jdi na menu
 


Uzel vědomí / Věda sebe si vědomého vědomí

27. 12. 1999

kn_uzel_vedomi.jpgAutor objasňuje působení uzlu vědomí, který nás váže ke hmotnému tělu a způsobuje, že se s ním ztotožňujeme. Uvádí též metodu, která jej uvolňuje a umožňuje se osvobodit poznáním našeho pravého Já.

Věda sebe si vědomého vědomí podává v aforismech podstatu duchovní stezky k poznání Boha, našeho pravého Já. Je určena k dennímu čtení a opakování, aby hledajícímu připomínala jeho cíl i cestu k němu a tak mu pomáhala dosáhnout poznání.


Ukázka z knihy


Uzel vědomí Já jsem a iluze

Každý má vědomí Já Jsem a věnuje mu více či méně pozornosti. Každý si je vědom, že je, že existuje, ale připisuje toto vědomí tělu a mysli právě působením uzlu vědomí. Princip stezky poznání spočívá v pochopení, že toto vědomí Já Jsem nepatří tělu ani mysli, ale že je prvotním základem naší existence. Prvým krokem k rozvázání uzlu je proto izolace, oddělení vědomí Já Jsem od těla a mysli. To se dociluje všeobecně pomocí vnitřního pátrání „kdo jsem", co jest mé Já, které spočívá ve vedení pozornosti na naše vědomí. Tím dosahujeme prvé zkušenosti vědomí Já Jsem, které pociťujeme většinou v Srdci nebo i v hlavě. Po jeho ustálení je nutné poznat je i v bytostech a předmětech kolem nás a naučit se je i v nich prožívat. Proto tak, jak si je uvědomujeme v sobě, uvědomujeme si je i v nich. Zdůrazněme, že uvedené je nutno brát doslova a nikoliv obrazně. Jedná se o dosažení přímé zkušenosti a nikoliv o názor či představu. To jest nutno cvičit tak dlouho, až celý prostor je oživen vědomím Já Jsem.

Další krok představuje uvědomění si toho, co v nás si uvědomuje Já Jsem. Vědomí Já Jsem je prvý a nejčistší projev vědomí, které si uvědomuje skrze Já Jsem svou existenci. Je to vědomí, ve kterém - a to doslova, existuje tělo, mysl, svět i vědomí Já Jsem. Toto vědomí i vše proniká. Vědomí Já Jsem je vědomím tohoto vědomí, je jeho Já; nepatří tělu ani mysli, ale Jemu. Obě tato vědomí se musí stát v prožitku tak skutečná a reálná, jak skutečný a reálný je nyní svět našeho těla. Právě tento přesun vědomí Já, vědomí vlastní totožnosti s tělem a myslí do vědomí samého je podstatným prvkem, který rozpouští „tělesné" já, aby dalo vyniknout Já skutečnému.

Chceme-li používat slova iluze, pak skutečnou iluzí není tělo a svět, ale já totožné a nerozlučně spojené s tělem. Podkladem iluze světa je Já Jsem ztotožněné s naším tělem. Bez tohoto vědomí vnořeného do těla svět neexistuje. Pokud je vědomí uvězněno v těle a ztotožněno s ním, pak toto ztotožnění je realitou, které podléháme tak dlouho, dokud tuto vazbu vědomí na tělo nerozpustíme způsobem, jaký byl naznačen. Vykládáme-li, že naše ego, tělo a svět je iluzí, ale vazba vědomí trvá, pak je to totéž, jako když beznohý se vychloubá, jak umí rychle běhat.

Mnozí hledající se chovají přesně takto. Ego má mnoho způsobů, jakými si zabezpečuje svou existenci. Také si rádo hraje na všemocného Boha. Teorie iluze je jedním z nich. Vytváří dojem svobody a všemocnosti pro mysl, která je jí zaujata tak, že si plete vlastní myšlenkové výtvory se skutečností a zaměňuje je za ni tak dlouho, dokud tvrdý dopad z oblasti iluzorního světa ji nepřesvědčí o bludu, do kterého upadla. Skutečnost, to nejsou ani naše myšlenky ani přání. Bohužel je v povaze ega, věřit tomu, co je pro ně příjemné a nikoliv pravdě, jaká je sama o sobě. Je mnohem snadnější a po hodlnější podržet si ego a oblíbit si teorii iluze, než opravdu rozpouštět vazbu vědomí na tělo.

Iluzorní ego se chytá iluzornosti světa, aby udrželo iluzi vlastní existence. Klíč k vymanění se z vlivu iluze je však v rozpuštění ega a vazby vědomí a nikde jinde. Podržet si ego a mluvit o iluzi světa a těla je nejtužší pouto iluze, jaké si je možno představit. Je to totální podlehnutí iluzi.


Z obsahu


  • Uzel vědomí Já jsem a iluze
  • Roztětí uzlu vědomí
  • Uzel vědomí a karma
  • Iluze a její moc
  • Správná praxe k překročení iluze
  • Základní pravda: vědomí je vše
  • Metody k dosažení poznání sama sebe

 


e-shop