Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tak pravil Ramana Maháriši

11. 8. 1997

kn_tak_pravil.jpgStarý zákon i sám Ježíš nás ujišťují: „Bohové jste“, s dodatkem o nezničitelnosti našeho božství. Ramana Maháriši, mudrc z Arunáčaly, tvrdí totéž a navíc nás učí přímé metodě, jak se „bohy“ stát. Neučí nic, co by sám nedosáhl, nebo dokonce neznal, ale dělí se s námi o zkušenost, kterou žije od svých šestnácti let. V jeho učení není nic tajného, jak výslovně potvrzuje a provádět je může každý, tedy i ti, kteří žijí ve světě. Výbor podává jeho učení v rozhovorech, které vedl s tazateli. Současně se čtenář dozví od přímých svědků, jaký mudrc v osobním styku byl a jak žil.

Není přímější stezky k Bohu či k pravdě naší podstaty než átmavičára, zkoumání sama sebe, a Maháriši ji plně objasňuje. Popisuje také, jak poznání přichází a známky, kterými se ohlašuje, jako je tajemná Aham sphurana a různé druhy samádhi. Objasňuje i podstatu vysvobození a jak se projevuje u těch, kteří je dosáhli. Jiří Vacek velmi oceňuje návod na provádění átmavičáry, který od Mahárišiho obdržel v roce 1911 Angličan Frank Humphreys, jenž byl zřejmě prvým Evropanem, který mudrce navštívil. Humphreys jej zaznamenal písemně – je obsažen ve spisu Úryvky ze života a učení Bhagavana Ramana Mahárišiho z Tiruvannamalai, který tvoří první kapitolu této knihy (překlad J. Vacka z angličtiny).

 

Ukázka z knihy


Moudrost jediného Já

Ten, jenž zapomíná na své Já a zaměňuje je za své hmotné tělo a prochází nesčetnými zrody, je podoben člověku, jenž se ve snu toulá celým světem. Uvědomění Já je podobno procitnutí ze snových cest.

Ten, jenž se táže sebe sama „Kdo jsem já?“ a „Kde jsem já?“, ač po celou dobu stále existuje jako opravdové Já, je podoben opilci, který se rozpomíná, kdo je a kde je.

Ač ve skutečnosti se tělo nachází v Já, ten, kdo se domnívá, že Já sídlí v nevědomém těle, je podoben tomu, jenž látku plátna, která je podkladem obrazu, pokládá za obsaženou v obrazu samém.

Existuje snad ozdoba bez zlata, z něhož je vyrobena? Kde je tělo bez Já? Ten, kdo pokládá tělo za sebe sama, je nevědomým člověkem, Ten, kdo sebe sama považuje za Já, je osvíceným, jenž si uvědomil sebe sama.

Věčně existuje pouze jedno Já, jediná skutečnost. Když dokonce i dávný učitel Dakšinamurti je odhalil mlčením beze slov, kdo jiný by je mohl vysvětlit slovy?

 

Obsah


  • Úryvky ze života a učení Bhagavana Ramana Mahárišiho z Tiruvannamalai (překlad anglického „Glimpses of the Life and Teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi of Tiruvannamalai“, autor: Frank Humphreys, vydal Ramanášram, 1961)
  • Šrí Ramana Gíta (překlad anglického překladu sanskrtského originálu, vydal Ramanášram, 1954)
  • Pokyny pro duchovní praxi Bhagavana Šrí Ramany Mahárišiho (překlad 6. anglického vydání, Ramanášram 1960; originál v tamilštině) – záznam rozmluv jednoho uctívatele s Ramanou Mahárišim z let 1923-27; schválené samotným Mahárišim
  • Výňatky z hovorů – výňatky z několika děl, obsahuje např. výroky Šrí Mahárišiho o Aham sphuraně
  • Sebrané spisy Ramana Mahárišiho, překlady z Ágam (z Mahárišiho překladů vybraných Ágam – tradičních hinduistických písem, vydal Ramanášram, 1959; anotace A. Osborne) s komentáři Jiřího Vacka
  • Sadhuovy vzpomínky na Ramanu Mahárišiho (překlad anglického „A Sadhu’s Reminiscences of Ramana Maharshi", autor: A.W. Chadwick alias Sadhu Arunáčala, vydal Ramanášram, 1961)
  • Mahárišiho rozmluvy z knížky Guru Ramana, výňatky (z anglického „Guru Ramana Memories and Notes“, autor: S.S. Cohen)
  • Drobky z jeho stolu (z anglického „Crumbs from His Table“, autor: R. Swarnagiri, vydal Ramanášram, 5. vydání 1981) – záznam zážitků autora se Šrí Mahárišim včetně poučení, která obdržel
  • Články uveřejněné v časopisu Ramanášramu „The Mountain Path“ (Horská stezka) o zážitcích žáků/uctívatelů s Ramanou Mahárišim (Jiří Vacek, D. N. Daley, D. E. Harding)

 


e-shop