Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základy jógy a mystiky

18. 1. 1995

kn_zaklady.jpgZákladní, úvodní dílo do praxe jakéhokoliv vnitřního náboženství, jako je mystika, jóga, buddhismus, súfismus a další. Základní učebnice vnitřního duchovního života pro všechny, kteří hledají Pravdu, Boha nebo poznání sebe a vysvobození. Je určena všem hledajícím bez rozdílu vyznání, ať kráčejí stezkou mystiky, jógy, buddhismu, taoismu nebo jinou. Je praktickou příručkou pro ty, kteří se stezkou začínají i pro pokročilé. Obsahuje nejen úplný návod k denní praxi, ale také vysvětluje, jak uvedená cvičení a prostředky působí a co od jejich provádění můžeme očekávat. Praxe uvedená v Základech umožňuje nastoupit stezku a úspěšně se prohlubovat i bez přímého vedení mistrem.


Ukázka z knihy


Zákon pozornosti vědomí

Vyplývá z Jednoty Šivy a Šakti a jejich vzájemné závislosti. Je jedním z nejdůležitějších zákonů vůbec. Čeho si nejsme vědomi, čemu nevěnujeme pozornost, to pro nás neexistuje. Naopak přivracíme-li k něčemu pozornost vědomí, pozorované tím oživujeme a posilujeme silou svého vědomí a mysli. Ztratíme-li například vědomí těla ve spánku, nemá nad námi ani sebevětší neštěstí a nepřízeň osudu moc a necítíme ani nejsilnější bolesti. Tělo pociťujeme jako sama sebe pouze proto, že je s ním naše vědomí ztotožněno. Kdo umí plně využívat tohoto zákona vědomí, což je plně možné až po poznání sama sebe jako vědomí na stupni vyšší jógy, je pánem nad svým tělem i osudem a nic zevního nad ním nemá moc.

Na základním stupni zcela postačí, budeme-li si vědomi toho, že čemu věnujeme maximum své pozornosti, tam vedeme i sílu vědomí a mysli, která tuto oblast oživuje, posiluje a vytváří tak pevné pouto mezi námi a jí. Kde je naše vědomí, tam se i uskutečňujeme a uvědomujeme. Proto je kladen takový důraz na odvrácení se od zevního světa a těla a přivracení se k duchu v nás. Věnujeme-li veškerou svou pozornost a sílu světu a tělu, nemůžeme očekávat, že se bude rozvíjet naš duchovní život právě proto, že k jeho rozvinutí bude chybět síla vědomí a mysli, které trvale uplatňujeme jinde. Zde pouhá touha mnoho nesvede. Je to stejné, jako kdyby se někdo chtěl stát světovým tenistou, ale současně by celé dny vysedával u piva a vedl hovory o pití a jídle. V zevním životě jasně vidíme absurdnost takového počínání a marnost této touhy. V duchovní oblasti se většina žáků chová přesně stejně jako v uvedeném případě, ale není schopna marnost svého počínání jasně nahlédnout: věnují 98% své pozornosti, času a síly světu a pak se diví, proč je duchovní život tak těžký a proč nemohou pokročit kupředu.


Z obsahu


  • Stručný přehled filozofie vnitřního náboženství
  • Základy života stezky a všeho dění
  • Správný názor
  • Všeobecné pokyny ke cvičením a ke koncentraci
  • Přehled duchovních stezek
  • Vnitřní život
  • Péče o tělo
  • Jak dál ve studiu a v praxi

 


e-shop