Jdi na obsah Jdi na menu
 


Život v Duchu svatém 2.díl

12. 3. 2015

kn_zivot_v_duchu_svatem_2.jpgDruhý díl se zabývá přístupem k Bohu, Duchu svatému v jeho principech lásky, tvořivé moci, inteligenci a moudrosti. Ukazuje praxi, kterou může provádět opravdu každý hledající, aniž by musel opustit běžný život ve společnosti.

Tyto boží principy nejsou chápány abstraktně, ale jako součást našeho denního života. Jsou rozvíjeny v harmonické jednotě na podkladě božského vědomí Já jsem.

Kniha je ryze praktickou příručkou na nejvyšším stupni stezky, jejímž cílem je návrat každého z nás k Bohu a dosažení vysvobození z nebožského světa. Oba díly tvoří jeden celek praxe integrální jógy, která zahrnuje poznání vědomí Já jsem, božskou lásku, tvořivou moc a inteligenci. Rozvíjí v nás všechny božské aspekty, které do nás Bůh vložil. Žádný nezůstává stranou, což zabezpečuje náš všestranný duchovní vývoj.

Druhý díl Života v Duchu svatém plynule navazuje na duchovní praxi z prvého dílu, která přináší působení Ducha svatého v celém našem vnitřním i zevním životě. Je věnován dalším božským principům, což je láska, tvořivá moc, moudrost a inteligence.

Pojednává o každém z nich zvlášť z hlediska našeho úsilí, které tyto božské principy v nás probouzí a umožňuje jejich plné rozvinutí. Navržená stezka je univerzální. Je přístupná všem hledajícím pravý, vnitřní život v Bohu okamžik po okamžiku. Nedělí život na zevní a vnitřní, ale oba spojuje působením Ducha svatého v jedno, aniž by zevní škodilo životu v Duchu.

Každý díl tvoří uzavřený celek, který je věnován v 1. díle poznání Sebe, v 2. díle lásce a tvořivé moci boží. Proto je možné s každým dílem pracovat zvlášť.


Ukázka z knihy


Pokrok ve vnitřní pránájámě

Když plníme všechny požadavky praxe vnitřní pránájámy, dostavuje se i příslušný pokrok. Zdůrazněme znovu: je nezbytné plnit všechny uvedené požadavky.

To jsou :

1) Denní studium nauky, která o této praxi pojednává, přemýšlení o ní, její domýšlení a hlavně uplatňování získaných poznatků v našem denním životě a praxi. Zvláště potřebné je pochopit podstatu sil, se kterými pracujeme a zákonitosti, kterými se řídí. Jen za jejich plného dodržování můžeme mít úspěch. My musíme tuto zákonitost dodržovat a využívat. Jakákoliv libovůle je předem určena k nezdaru.

2) Na základě získaných poznatků si vytváříme správný názor na život a naši praxi. Ty uplatňujeme v rozlišující moudrosti nepřetržitě na vše, co do naší mysli vstupuje. Vše – všechny myšlenky, city, nálady, sklony, touhy a přání musí být neustále zkoumány z hledisek dobré – zlé, spásné – nespásné. Jinak se z moci zlých sil nemůžeme vymanit.

3) S použitím rozlišující moudrosti odmítáme a rozpouštíme vše, co patří do skupiny odstředivých sil. Činíme tak v postoji od všech výtvorů a činností mysli rozlišeného pozorovatele. Nežádoucí výtvory mysli rozpouštíme:

a) Jejich nezaujatým pozorováním.

b) Vnitřní pránájámou.

Tímto způsobem čistíme mysl a pránické tělo od všeho škodlivého. Největší pozornost musíme věnovat smrtelným hříchům, ve všech jejich projevech včetně těch nejslabších. Pokud je v jakékoliv míře chováme, ztrácíme tím svůj duchovní život. Požadavek čištění mysli je trvalý. Platí po celý den, život i stezku. Výjimky neexistují.

4) Současně musíme usilovně pěstovat síly dostředivé. To je zejména láska v její trojí podobě:

a) láska k Bohu

b) láska k bližním

c) láska k sobě

Ty se navzájem nejen nevylučují, ale podporují jedna druhou. Činíme tak pod vedením duchovní moudrosti, to jest v duchu nauky a nikoliv mechanicky a bez rozlišení.

Vysoce potřebná ve vztahu k božské síle je pokora, která nás otevírá jejímu působení. Pokud se ji v pokoře neotevřeme, nemůže do nás vstoupit.


Z obsahu


  • Sestup světla do srdce těla
  • O mantře
  • Jak vytvořit světlo a světelné tělo
  • Bez lásky jsme nic
  • O mistrech i pro mistry
  • Návštěva Mahárišiho
  • Rozvoj božské moudrosti
  • Jsou lidé dobří nebo zlí?
  • Vysvobození v nirváně

 


e-shop