Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotaz od čtenářky

21. 2. 2013

Jiří Vacek

Obdržel jsem žádost o vysvětlení některých otázek o světě, kterou uvádím. Jelikož takové otázky jsou kladeny často, odpovídám obšírně. Moje odpověď platí proto obecně pro všechny podobné dotazy.

17.02.2013

Otázka k tématu Pratjáhára

Velice vážený a milý pane Vacku,

čtu neboli studuji Vaši knihu Královská Jóga a došla jsem k tématu Pratjáhára. Pochopila jsem, „že tělo a jeho smysly mohou být vědomě činné pouze tehdy, pokud je v nich vědomí přítomno“. Je to tak jasné a přitom, kdybych si to nepřečetla, tak si to neuvědomím tímto způsobem a přitom to vnímám. Chtěla jsem se zeptat, jak je to ve chvíli, kdy vnímám svůj barák. Vnímám ho různými způsoby, odraz baráku je v mém vědomí dost často. Jaký vliv to má na barák ve chvíli, kdy je jeho odraz v mém vědomí. Co to s ním dělá a co přesně je v té dané chvíli v mém vědomí? Je to energie, jakou vnímám barák, ovlivňuje mě, to je jasné, ale co to dělá s tím barákem a co je vlastně barák z duchovního pohledu? Je to směs vložené energie a nerostného bohatství? Jakým způsobem žije barák? Říká se, že i kámen má svůj život. Je to pravda? Vydává určitou energii. Vydává ji vědomě, je tedy živý? Co dělá s barákem mé vnímání jeho? Dávám mu svým vnímáním svým způsobem život?

Omlouvám se, ale cítím, že je pro mě důležité  to pochopit. Zároveň Vám chci moc poděkovat za to jak mě Vašimi knihami učíte a pomáháte zvládnout můj osud.

Předem děkuji za odpověď a přeji krásné dny.

S pozdravem,

Hana Bláhová

* * *

Vážená a milá paní,

Nejsem vševědoucí a myslím, že jím není ani nikdo na světě ani nic takového nepředstírám.

Na otázku: „Ví džňáni vše?“ Ramana Maháriši odpovídá: „Ví vše důležité a podstatné.“ V prvé řadě zná odpověď na základní otázku: „Kdo jsem, co je mé Já.“ Proto bychom se měli v prvé řadě soustředit na vyřešení této otázky a to nejen myslí, ale hlavně dosažením jeho uvědomění.

I další otázky jsou důležité, například: „Proč žiji v tomto nebožském světě, proč trpím, co je zdrojem mého utrpení a nesvobody?“ a otázky jim podobné.

Mysl se svými dotazy nám nedá pokoj. Stále se zabývá většinou tím, co je nepodstatné a dokonce škodlivé.

Dokud neznáme sami sebe, vše je jen „učená nevědomost“, říká Ramana Maháriši. Ego si svými vědomostmi jen pěstuje duchovní pýchu a nic jiného.

Proto vím, že nic nevím a vůbec mě to netrápí. Proto jsem se mohl soustředit na nalezení toho podstatného, jímž je naše pravé, božské Já. Hledání odpovědí právě na tyto otázky a jim podobné, které hledáte, nám bere pozornost, čas i sílu na nalezení toho podstatného – vědomí sama sebe.

Přesto něco řeknu. Světem se dosti obšírně zabývám ve své knize „Smysl života“. Rozebírám v něm, jak je to s naším vnímáním světa. Tam naleznete odpověď na mnoho svých dotazů.

Osobně si myslím, že každý máme svůj osobní svět, jako každý pozorovatel televize má svůj vlastní obraz na své televizi. Tento obraz světa pro všechny televizory šíří ústřední, božský televizní vysílač. Na jeho vysílání se všichni v určité míře podílíme svými činnostmi a hlavně myšlením.

Když svůj televizor vypneme, jeho obraz zmizí, jako zmizí náš svět, když usneme. Je jisté, že v obou případech náš osobní televizní svět zmizí. Jak a zda pokračuje tvůrce světa ve vysílání prototypu světa nevím.

Existence světa, který není vědomím uvědomován, je nedokazatelná. Již proto, že všechny důkazy o jeho existenci nemůžeme vnímat ve spánku, ale až se probudíme.

Co je podstatné: svět takový nebo jiný nemůže existovat bez vědomí, které jej pozoruje. Proto je vědomí prvotní a důležitější než sám svět, který je druhotný.

I v neživé hmotě je všude přítomno vědomí. Svět je jím pronikán. Osobně si myslím, že hmotné předměty si nejsou vědomy ani sebe ani okolí prostě proto, že nemají potřebné orgány, které by jim to umožňovaly. Zejména nemají mysl a smysly.

I nevědomý člověk si není vědom svého vědomí, ač jím žije. Tím méně jsou proto vědomé hmotné předměty i když je v nich vědomí.

 Vědomí je všude a ve všem, ale zdaleka není proto ve všem a vším uvědomováno. Důvody viz výše.

Váš „barák“ vás ovlivňuje city nebo stavem mysli, který k němu zaujímáte. To je ryze vaše osobní záležitost. Jste to však vy – vědomí, které dává vašemu „baráku“ život. A nejen život, ale i samotnou existenci.

Z určitého pohledu svět není nic jiného než božská tvořivá energie, její pohyb, která svou mocí utváří jeho tvary, které vnímáme. Hmota je touto zmrzlou energií, jejím nejnižším projevem v našem světě.

Svět vzniká i trvá ve vědomí oživující mocí jeho pozornosti i jeho božské tvořivé moci.

Tak snad alespoň trochu jsem nasytil jedno přání Vaší mysli. Buďte na stráži, aby vám mysl nepředložila něco dalšího, zaručeně důležitého k řešení. I to je součástí vivéky, trvalého rozlišování toho, co do své mysli vpustíme a co nikoliv.