Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dotazník o józe

7. 5. 2011

Jiří Vacek

Zdeněk Třešňák se na nás 9. 4. 2011 obrátil s prosbou, abychom vyplnili přiložený dotazník o józe. Píše diplomovou práci na téma „Filosofické základy jógy a její interpretace v evropském kulturním prostoru“.

Dotazník má sloužit jako jeden z podkladů k jeho práci. Přání jsem vyhověl.

 

Dobrý den, pane Třešňáku,                                                                      

není prvotně důležité, jak Západ jógu chápe, ale je podstatné, co jóga je. Pravá jóga je totéž co křesťanská mystika, buddhistická stezka, súfismus, atd. Jógu také nelze pojímat pouze filosoficky, protože to hlavní je v ní praxe a nikoliv filosofie. Pokud se chcete dovědět, co jóga opravdu je, doporučuji pro vaše účely prostudovat tato díla.

S.Rádhakrišnan: Indická filosofie, 1 a 2. díl. Vydala Akademie.

Nevím, jestli víte, že pan Rádhakrišnan byl indickým prezidentem a také obdivovatelem jednoho z největších mistrů „filosoficky založené jógy – džňány,“ Ramany Mahárišiho.

V jeho díle je podána nezkreslená filosofie jógy jejím skutečným znalcem jako jednoho z více filosofických systémů hinduismu.

Jiří Vacek: Základy jógy a mystiky

                 Královská jóga

                 Učebnice átmavičáry

O tom, že jóga a křesťanská mystika mají společný duchovní základ, jsem podal důkaz v řadě knih „O bibli a jejím učení.“

V poslední době tento názor potvrzuje například katolický řeholník W.Stinissen svou knihou „Noc je mým světlem.“ Terminologie je přirozeně různá, ale náplň je shodná zejména s džňána jógou.

Pokud chcete psát o chápání jógy na Západě, musíte vzít do úvahy, co její chápání ovlivňuje.

V prvé řadě jsou tu oficiální křesťanské církve, které od jógy zájemce odrazují jako od kacířství, pohanství atd. V čele tohoto tažení proti józe je papež se svým „neomylným a pro katolíky závazným vyjádřením“ – „Jóga je blud a škodí duši.“

U nás v čele tažení proti józe je „Společnost pro studium sekt“ v čele s panem Vojtíškem. Tito pánové tají, že jsou oficiálními kněžími státem uznaných církví a maskují se jako religionisté a bojují velmi lstivě proti všemu, co přichází z Východu pod pláštíkem „ochrany společnosti.“

V ČR je situace poněkud jiná než na Západě. Jóga a mystika zde byly krutě pronásledovány po 6 let německé okupace a následně 40 let komunisty.

Přátelé jógy se proto snažili protlačit alespoň část jógy – ásany, pránájámu pod hlavičkou „zdravotní prospěšnosti.“ To se jim sice zdařilo, ale za cenu toho, že je jóga často chápána jako tělesná cvičení k dosažení dokonalého zdraví.

Ing. Jiří Vacek,  16. 4. 2011

* * *

Dotazník:

Filozofické základy jógy a její interpretace v evropském kulturním prostoru

 

Jméno: Ing. Jiří Vacek

Věk: 80 let

Vztah k józe (teoretik, praktikující, instruktor, atd.): praktikující

Kolik let se zabývám jógou (teoreticky/prakticky): od roku 1945 – od čtrnácti let – 66 let

Jakou jógu praktikuji (pokud více, uveďte): všechny, zejména džňána jógu

 

1. Co pro Vás znamená jóga a praxe jógy?

Smysl života.

2. V čem spočívají odlišnosti teorie a praxe jógy na západě (v Evropském kulturním prostředí a v jihovýchodní Asii (Indii)? Pokuste se vyjmenovat 3 aspekty.

Jóga je jen jedna.

3. Co přináší „západnímu“ člověku (praktikujícímu jógu) souběžná znalost indické filozofie a o co je ochuzen, pokud tyto znalosti nemá? Jde především o ty aspekty, které se jógy týkají – Patandžaliho jógasútra, nauka o kramě a reinkarnaci, daršany advaita-védanta a sámkhja, čtyři cesty jógy.

Pokud je věřící křesťan, nezná zákonitost karmy a tím i znovuvtělování a pak má obtíž pochopit, proč všemocný Bůh, který je sama láska, dává zrod někomu ve zmrzačeném těle, v chudobě, jinému zdraví a bohatství a proč nezasáhne, když „spravedliví“ nespravedlivě trpí. Také nemá jasný a propracovaný systém osobní duchovní praxe, která vede k poznání naší pravé podstaty a tím i Boha.

4. Jaký je Váš názor na Vivekanandovo tvrzení, že by se měly všechny čtyři druhy jógy praktikovat zároveň a ve shodě?

Jinak se správně jóga dělat nedá.