Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moc zla je skutečná

24. 10. 2012

Jiří Vacek

Následující prosba o pomoc názorně líčí skutečnou moc zla, se kterou se setkávají na stezce všichni hledající ve větší či menší síle. Zlo samo o sobě jakoukoliv moc nemá. Jsme to my, pokud přitakáme zlým sklonům, kteří zlu nad sebou propůjčujeme moc tím, že rozvíjíme v mysli zlé myšlenky a city.

Když pochopíme svůj omyl a zlo odmítneme, sil zla, které jsme my sami svou myslí vytvořili, se tím zdaleka nezbavíme. Existují dál a ve shodě s tím, co jsme do nich vložili, se nás snaží trvale ovládat.

Pro účinný boj proti zlu je proto důležité vědět, že jeho podstatou jsou síly naší vlastní mysli a že jsou skutečné. Mají svou velikost i směr i zákonitost, kterou se řídí. Tu v boji s nimi musíme znát a uznávat.

Naše přání a rozhodnutí „být lepší“, jsou sice správná a důležitá, ale nikoliv rozhodující. To, co doopravdy rozhoduje, je poměr sil zla a dobra v nás, v naší mysli a zacházení s nimi v souladu se zákony, které pro ně platí.

Jen tehdy, když se chováme v souladu s touto zákonitostí, máme naději na úspěch, že nad zlem zvítězíme. Jinak bojujeme neúčinně a proto i zákonitě prohráváme.

Proto je tak důležitá znalost zákonitostí duchovní praxe a úsilí, které je s ní v souladu.

Odpověď na dopis se snaží tuto zákonitost, která jedině nám může v boji se zlem pomoci, vystihnout.

 

15.10.2012

Vážený Majster.

Dovolte mi, aby som sa Vám představila. Mám 30 rokov. O Vás a o náuke, ktorú učíte, som sa dozvěděla před 8 rokami od známého. Pravidelne (denne) meditujem asi 6 rokov. Chodievala som do jeho skupiny, ale posledné tri roky sa mi darí prísť len občas.

Chcela by som sa Vám velmi poďakovať za to, čím ste, čo robíte, za Vašu obetavosť, za to, že možem navštěvovať splečné meditácie, semináre, za knížky, majstrov a celé společenstvo. Nechápem, jako sam sa mohla k niečomu takémuto dostať. V žiadnom prípade sa o to nechcem pripraviť. Kiež to Boh nikdy nedopustí. Kiež sa celý moj život uberá takým smerom, jako chce On.

Píšem Vám hlavne kvoly velkým problémom, ktoré na ceste mám. Snad mi to odpustíte. Asi by som mala eště spomenúť, že od detstva trpím depresiami, ku kterým sa na strednej pridal aj astrál. Dostala sa mi do rúk taká knížka a ja som jej úplne uvěřila. Astrál som vnímala aj předtím, ale nemal na mňa vplyv. Tou knižkou a vierou v jej obsah sa to nejak narušilo. Vždy ma ale niečím lákal. Neviem prečo. Vyrůstala som v napätí, strachu, vzájomnom nepochopení a nenávisti, ktoré vyvrcholili napojením sa na astrál. Myslím, že to nebolo až také zlé, jako som to vnímala, ale takéto energie som si celé tie roky tvořila. Nevedela som, načo žijem. Za to, že som stále v tomto tele a na tomto svete vďačím iba Bohu. Naviac ma na tom všektom mrzí, že Vás a v podstate všetkých naokolo takými negáciami zaťažujem. Chcela by som sa toho zla v sebe zbaviť, ale za tie roky som si asi navykla. Mám úplne zautomatizované myslenie, že som zlá, že nič zo mňa dobrého nebude. Ak sa mi vynorí niečo zlé a ja skutečně podla toho konám, iba ma to utrvrdzuje, aká som zlá a čo som to za člověka. Ak sa mi aj darí, po čase sa vynorí myšlienka „aj tak to nevieš“ alebo „nejde ti to“. Velmi lahko sa s tým stotožním, lebo som jej celé roky verila. Nepochopením praxe a nesprávnym praktikováním sa stolo, že som sa začala napájať na ludí a vynucovať si pomoc. Asi aj od Vás a od iných majstrov. Deje sa to aj keď čítam knižku alebo počúvam CD. Ide mi pzornosť nesprávným smerom. Potom sa bojím aj niečo počúvať, čítať. Strachom to asi zasa posilujem. Zdá se mi, že to pomaly slábne. Ani neviem, či to je skuteočne tak, alebo sú to iba fóbie, a je to iba v mojej  mysli. Velmi ma mrzí, že som sa k niečomu takémuto dopracovala, že som sa nespýtala, či to, čo praktikujem, je správne a kam to vedie. Zároveň som si v sebe vypracovala sudcu, ktorý vyhodnocuje všekto, čo sa deje a asi nie moc správne. Mrzia ma aj negácie, ktoré mi na druhých idú (nadávky). Celý život som vytvárala úplne opačné energie, ako som v skutečnosti mala.

Ako úplne neprekonatelný problém mi príde vyvedenie sexuálnej energie nad hlavu. Skutočne sa mi to nedarí a čím viac sa snažím, tým viec to posilujem. Asána sviečka tiež nepomáha. Zdá se, že 6. tibeťan trochu áno. V tomto smere mám v sebe vela odporu a najradšej by som to neriešila vobec. Je to ale velmi zlé a ja neviem pochopiť, ako správne túto silu viesť do vyšších centier. Kiež ma osvieti a pochopím.

Celkovo by som si priala správne chápať náuku, správne ju praktikovať, naučiť sa skutočne od zla očisťovat a nezamotávať sa do myšlienok či predstáv, pravidelne správne meditovať, čítať knižky, zúčastňovat sa společných meditácií (ak smiem) a premeniť celý svoj život na cestu k Pravde, Láske, Dobru, Bohu. Nech sú to není iba plané slová, vyťahovanie sa, pýcha, ale nech sa všetko deje tak, ako sa skutočne má.

Ďakujem Vám za túto Morávku, za Zlenice a všetky semináre a veřejné meditácie, za to, že som sa ich mohla zúčastniť, za Vašu obetavosť. Ďakujem, že ste si prečítali tento list. Mrzí ma, že Vás takto zaťažujem. Chela by som sa dokázať otvoriť pomoci.

Prajem Vám a celej Vašej rodine pokoj boží, lásku, pevné zdravie a vela síl.

S pozdravom...

 

Vážená paní,

nikdy nesmíme přijmout myšlenku, že jsme podstatně zlí. To je velká lež zla. Nejsme zlí, ale dobří. Pro každého platí, co říkají všichni duchovní učitelé a co výslovně potvrzuje Starý zákon i Ježíš: „Pravím vám, bohové jste. Tato pravda nemůže být zrušena.“ Pouze jsme ve své nevědomosti připustili, abychom přijali za své zlé a nevědomé názory. Proto prvé, co musíme ihned udělat, je přestat se považovat za zlou, ale začít věřit ve svou božskou dobrou podstatu i když se právě neprojevuje, protože je zakrytá zlými sklony.

Na druhé straně si musíme být vědomi nedostatků a usilovně se jich snažit zbavit. To znamená ujmout se vlády nad vlastní myslí a začít vidět její jednotlivé myšlenky a city jako předměty, kterými nejsme. Prvý krok k ovládnutí mysli je právě tento: přestat se ztotožňovat s tím, co vaše mysl vytváří, zejména je-li to zlé, ale pozorovat každý výtvor mysli jako ne-já. Ať se vám objeví jakékoliv myšlenky a city, vždy si ihned řekněte a uvědomte: toto nejsem já. Já jsem vědomí, které si tuto myšlenku, tento cit uvědomuje. To je přímá metoda, jak rozbít „plně zautomatizované myšlení“, na které si stěžujete. Opravdu při každém objevení myšlenky nebo citu – a to i těch dobrých, toto udělejte. Řekněte si v duchu: tato myšlenka nejsem já, já jsem vědomý pozorovatel, který ji pozoruje. Když vytrváte, city a myšlenky nad vámi ztratí moc a budete je schopna řídit.

Pokud toho nejsme schopni, abychom zamezili řádění zlých citů a myšlenek v naší mysli, tak zaměstnáme mysl myšlenkami a city opačnými. Opakujeme krátké modlitby, mantry, například: „Bože mám tě rád“ nebo jiné vhodné. Prostě se musíme ve svém boji s myslí opřít o Boha a prosit jej neustále o pomoc jako například: „Ježíši Kriste, synu boží, slituj se nade mnou.“ Okamžitě pomáhá i přestat dýchat. Pokud je třeba i opakovaně. Jógická pránájáma s rozumnými zádržemi dechu také usnadňuje ovládnutí mysli.

Cesta je těžký boj a často v něm podléháme, ale vždy se musíme vzpamatovat a pokračovat v boji dál v pevné víře, že nám Bůh pomůže a my nakonec nad zlem zvítězíme.

Je správné, že hledáte pomoc. Je třeba ji hledat na prvém místě tam, kde je vždy největší neboli v Bohu. Trvalé opírání se o Boha je podstatné a nelze je pominout.

Vše, co bylo řečeno, platí i o astrálu. Nejlépe je si jej vůbec nevšímat a pokud se vnucuje, obrana je stejná jako před zlem v mysli. Hlavně mu nepropůjčovat moc nad sebou, ale opírat se o Boha a utíkat se k němu, kdykoliv zkouší nás ovládnout. Nemá skutečnou moc, pokud mu ji nepropůjčíme my sami. Jeho přítelem a spojencem je strach z něho. Ten je však naším výtvorem a musíme se jej proto my sami zbavit opřením se o moc boží a neztotožňováním se s ním.

Ze sexuální touhy není třeba dělat nějakou závažnou nebo dokonce zlou záležitost. Sex není sám o sobě nic zlého ani neduchovního. Zlým jako mnoho dalšího jej dělá náš nesprávný postoj k němu.

Zásadně platí, že my máme ovládat sex a nikoliv sex nás. Ovládat není totéž, co potlačovat. Jelikož je sex projevem životní síly, nelze jej potlačit, ale buď sexuálně žít nebo jej měnit ve světlo. Princip je jednoduchý. Je jím vnitřní pránájáma, kterou vedeme sexuální touhu z oblasti, kde ji cítíme, páteří vzhůru nad hlavu.

Představy, že sex lze nějak jednorázově vyřešit, nejsou proto reálné. Kdykoliv se tato síla objeví, je třeba ji buď měnit ve světlo nebo ji zevně projevit v souladu s pravidly duchovního života. V tomto případě na něm není nic nesprávného. Naprostá sexuální zdrženlivost na stezce není nezbytná. Nezbytné je sex ovládat.

Obšírně se otázkou sexuality v duchovním životě zabývám vyčerpávajícím způsobem ve své knize „Sexualita v józe a mystice“.

Přestaňte svým zlým citům a myšlenkám naslouchat a hlavně věřit. Pozorujte je jako cizí, vám nepřátelské síly, které nechcete a kterými nejste a ani nejsou vaše. Neobviňujte se za ně, protože již tím jim dáváte moc nad sebou. To nejste vy, nejsou vaše, nemáte s nimi nic společného a nechcete je.

Shrňme: těžiště vašich obtíží spočívá v tom, že se nerozlišujete od výtvorů své mysli, ale ztotožňujete se s nimi. Místo, abyste se od nich rozlišovala a považovala je za cizí předměty a síly, tak je přijímáte za své.

Proto i s nimi souhlasíte, že jste sama zlá, ač to není pravda. Zlé jsou tyto síly, myšlenky ve vaší mysli. Musíte tuto pravdu pochopit a přímo uplatnit na zacházení s nimi. Tak ztratí nad vámi moc a budete schopna s nimi zacházet podle pravidel na ovládání mysli.

Když se to nedaří, uchylte se do ochrany boží a vytrvale a skutečně bez přestávky po celé dny proste Boha o pomoc opakováním nějaké krátké modlitby. Stačí i prosté: „Bože, pomoz mi.“ Postupně – ne hned – se ve vás ochrana boží projeví a vše bude dobré.

Cestu znáte, tak jen její zákonitost správně začněte používat. Nemůžete nezvítězit i když tento boj nebude lehký.

 

Jiří Vacek