Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejoblíbenější dopisy

14. 4. 2012

Jiří Vacek

Nejraději mám dopisy, které obsahují zprávy o pokroku našich přátel na stezce. Jedním z nich je i ten, který uvádím od našeho milého a skromného Rendy.

Je správně tichý, a proto se na něho vztahuje i podle Ježíše blahoslavenství, které se opravdu naplňuje. Jen nesmí zpychnout a zůstat takový, jaký je.

Těch, kteří mně dělají radost z toho, jak si vedou na stezce, je více. Jejich zkušenosti jsou cenné pro všechny. Jsou poučením i povzbuzením a potvrzením pravosti naší stezky. Právě proto síly zla na jejich pravost tolik útočily.

Proto by se měl každý o své zkušenosti s námi podělit. Sednout a sepsat je. Není dobré je schovávat pod „kbelík“. To, co je na nich cenné, je jejich obsah a nikoliv forma. Není proto se třeba ostýchat za nedokonalé vyjádření.

 

20.3.2012

Ráno ve 4 probuzení do Já jsem „nahoře i dole“ buď s Guruem, Kdo jsem? Střídavá pránájáma, prodýchávání z pozorovatele, který vše obsahuje i proniká, instrukce pozoruj pozorovatele, ryzí subjekt. Odění světlem, já jsem září nekonečným prostorem.

Poslech CD meditační promluvy č. 5, Očista a vysvobození mysli, Vacek + Krutina.

5.30 – vnitřní pránájáma podle J. Vacka, „nahoře a dole“ s Guruem buď, Kdo jsem? Táhnu pránu jako pruh bílomodrého světla Já jsem z „nadhlavy“ po celé délce sušumnou až pod nohy otevřeně a naplnovaně. Mysl je stále pod kontrolou z pozorovatele, který vše obsahuje i proniká. Nad hlavou se udržuji stále. Tam je oblak bílomodrého světla více. Prosba k buddhi o vedení.

Držení všeobsahujícího a všepronikajícího vědomí Já jsem nekonečného prostoru zářícího Světla. Od 10 hod. v souladu se seminářem ve Zlenicích prodýchávání sušumny vnitřní pránájámou. Snaha o držení světla nad hlavou.

Ve 14 hod. pokračuje držení vědomí, které vše obsahuje i proniká současně s velkou projevenou touhou po Pravdě. To ale znamená se plně odevzdat Bohu – vracím proto Bohu vše, co mu náleží, protože zde nám nic nepatří – odevzdávání těla, jeho bolestí, ztišuji mysl, svět i předměty.

Tak co bychom dosahovali, když vše, co chceme dosahovat, zde již stále je!

 

22.3.2012

Po cvičení střídavé pránájámy vědomí nekonečného prostoru světla vědomí, které vše obsahuje i proniká v jednotě přímým poznáním – mysl je pod kontrolou ze sebe si vědomého pozorovatele nad tím vším.

Vyciťována i ánanda. Přesně podle 6. odstavce z tresti učení Šrí Ramany Mahárišiho:

6. Existuje pouze Jáství a Jáství samojediné je skutečné. Opravdu Jáství samo je světem, já i Bohem. Vše, co existuje, je pouze projevem Nejvyšší bytosti.

V poledne mě To samovolně vtahuje velkou touhou po poznání Pravdy přímo do odevzdávání všeho Bohu.

Tento stav se snažím udržovat.

Pokud je zkušenost slabší, držím všepronikající zářivý prostor vědomí.

Pokud je silnější, jde To do odevzdanosti.

Bože, vem si mě celého. Vybavuje se 7. odstavec tresti:

7. Pevné a ukázněné spočívání v Jáství je opravdovým vzdáním se Sebe Nejvyššímu Pánu. Svěřme mu všechna svá břemena, on je všechna unese.