Jdi na obsah Jdi na menu
 


Setkání na Morávce

26. 10. 2011

Jiří Vacek

Středa 5. října 2011 Osobně již delší dobu v mysli opakuji mantru : "Bože, mám tě rád". Každému doporučuji totéž. Samozřejmě "v pozorovateli", protože pozorovatel, vědomí Já jsem, je Bůh.

Dnes uprostřed meditací mně přišlo, že bychom tuto mantru měli říkat všichni společně nahlas. Po určitém váhání - nemám takové zevní projevy rád, jsem nápad uskutečnil. Opakovali jsme mantru asi půl hodiny. Podstatně zvýšila společnou úroveň.

Příští dny jsme opakovali mantru při každém zevním zahájení meditací asi 5 až 10 minut.   Na dobré naladění tato doba stačí. Opakování se samozřejmě děje v pozorovateli a je s ním spojeno.

Pavlův dopis, který uvádím, popisuje působení mantry.

Vážený pane Vacek,                                                       

Srdečně Vás i Vaší rodinu zdravím a znovu děkuji za duchovní pomoc na této podzimní Morávce.

Pane Vacek, musel jste být opravdu zoufalý nad naším stavem, aby jste zvolil "nejzevnější" prostředek, jak nás probudit k Životu hlasitou božskou mantrou. Její účinek jsem pocítil již po několika opakováních. "Ozvalo" se Srdce, stáhlo na sebe mou pozornost až tak, že se mi opravdu chtělo mlčet. Z hluboké úcty k Vám jsem si to však nemohl dovolit. V zápětí se Tichá přítomnost JÁ v Srdci naplnila Láskou, vnímal jsem i vděčnost, že jste - a že se nám snažíte pomáhat jakýmkoliv prostředkem, který nás vymaňuje z moci zla i nevědomosti. platíte za to cenou nejvyšší - svým Životem. U Hynka vnímám totéž neboť dosáhl s Vaší pomoci téže milosrdné lásky, která nehledí na oběti a námahu, kterou je to stojí.

Hynkův článek "Zamyšlení nad zmatkem hledajících" ze dne 3.10.2011 zcela  jasně dokazuje účinnost v ryzosti a jednoduchosti Vámi podané nauky přes prožívání se v rozlišenosti od těla, mysli, světa až k vysvobození. Právě ta jednoduchost, která nepřipouští spekulace mysli a je jednoznačná, je na této Vámi nabízené nauce to nejlepší! Když mi např. došel smysl věty – JAK - ovládnout sex. síly - nádechem v místě vzruchu - výdechem nad hlavu, tak jsem to prostě dělal. Výsledek byl ohromující - žádost ega užívat si skrze tělo se rozplývala v blaženosti nad tělem. Potřeba sexu prostě zmizela tímto opravdu jednoduchým způsobem.

Proto je Hynkův článek jedinečný - věcný - jasně osvětlující, jak je jednoduchost nauky důležitá. Mysl je zaujatá touto jednoduchostí a tichne, protože nemá místo, prostor na pochybování. Když jsem si přečetl, že jediné Vědomí, které Hynek znal na začátku své sádhany, bylo vědomí v předmětu, připomnělo mi to, kolik síly jsem musel vynaložit, abych toto své vědomí pohlcené v předmětu pozorovaném - vymanil. Myslím, že jsem Vám o tom psal, že jsem se doslova "přetahoval" s tím pohlcením – ztotožněním - abych vědomí sebe dostal zpátky do hlavy a následného rozlišení od předmětu i těla. To trvalo několik měsíců snahy a cvičení a teď to píši během chvilky. Znáte to pane Vacek dobře sám ze své vlastní praxe, že nám opravdu nic bez úsilí nespadne do klína.

Hynek o své práci píše a mluví celkem málo, vlastně jen tehdy, jak jsem si všiml, když je to nutné a dobré pro ostatní hledající. Popis v závěru článku, jak se vymanil z moci těla uvědomováním se nad tělem a následném jasném rozlišením se, že opravdu není tělem, je vlastně podaný návod, jak toho můžeme dosáhnout sami, když do toho dáme veškerou možnou sílu, jakou do toho dával Hynek. Ale tím hlavním, jak jsem postřehl v článku, že to dokázal, byla touha po životě ve Vědomí! A že se Hynkovi tato touha splnila, jsem viděl na vlastní oči.

Díky Bohu, že vznikl důvod napsat tento článek jasně vysvětlující důležitost jednoduché – jasné nauky, a také jaká je Síla TOUHY PO ŽIVOTĚ VE VĚDOMÍ!  Žít ve Vědomí a "jako" Vědomí - to je ta touha, kterou jsem v sobě neuměl vyjádřit a pomocí ní dosáhnout.  A proto jsem Vám i Hynkovi nesmírně vděčný. Ještě jednu věc z článku "zamyšlení" vnímám - je psán věcně, bez předsudků, bez emocí z Vědomí. Díky za něj.

V hluboké úctě a Lásce

Pavel Kubeš, Olomouc 13. 10. 2011

P.S. Nebyl jsem sám, kdo postřehl v druhém běhu Morávky přítomnost zlých sil působících "duchovní únavu" - nechutenství provádět správně sádhanu. Zmizely zřejmě hlasitým opakováním mantry - její duchovní Síly.

 

Poděkování za Morávku

Milý Jirko,

píšu, protože bych chtěla poděkovat za krásné meditace na Morávce.

Sedět vedle tebe bylo jako požehnání. Poslední noc se mi pak o tobě zdálo, pozvedl jsi ruce v žehnacím gestu a šla z tebe tak obrovská Síla, že jsem se probudila.

Ještě bych chtěla vyjádřit podporu. Mrzí mě, co vzniklo z nepochopení některých hledajících - tvé texty a stejně tak, texty pana Vacka, mi nesmírně pomáhají - Silou, co je v nich obsažená i samotnými návody k praxi. Moc pěkně to v dopise vyjádřila Jana Šilhánová, mluví mi z duše. A jestli něco působí zmatek mezi hledajícími, tak to nejsou tvé texty, ale spíše tyhle nepochopení.

Jsou to prostě síly zla, které působí.

Tak ještě jednou moc moc moc děkuji za krásné meditace, krásné knihy a vše, co nám s Evičkou dáváš. Děkuji i panu Vackovi, Hynkovi, Zuzce, Jindrovi a Láďovi, za velikou pomoc. Děkuji. Nejkrásnější je, když se mlčí a medituje.

Pavlína, 8. 10. 2011

 

Poznámka

Je jistě dobré projevit svou vděčnost osobě mistra. Měli bychom však vědět, že mistr je jen jeden a je jím Bůh, vědomí Já jsem. Úroveň našich meditací je výsledkem úsilí a tvrdé duchovní práce všech mistrovských osob a nikoliv pouze jediné.

Přátelské city k osobě mistra v těle jsou zcela na místě. Nesmíme však pro ně se stávat jeho fanoušky do té míry, že začínáme chovat nepřátelské city k jiným osobám mistrů.

To je vždy zlo, působení zlých, Bohu nepřátelských sil a také jen zlo přináší. S pravou úctou, vděčností a láskou ke skutečnému mistrovi to nemá vůbec nic společného.

Pokud se mistr v těle s těmito projevy setká, měl by je rázně svým stoupencům vytknout a nikoliv je byť i třeba nevědomě, podporovat.

 

Děkuji za Morávku

Vážení Mistři,

ze středu mé bytosti jako střed sám zazářilo vědomí mého bytí. Obalilo svou přirozeností vše co bylo Alešovi známo nekonečně jasnou přítomností a pochopením "Já jsem a vím, že jsem... jsem si své existence vědom sebou samým". Ze srdce do sahasráry je cesta volná - alespoň nyní. Kolik jste toho museli vyčistit Mistři, Boholidé, z toho špindíry, který se kroutil ve druhé řadě plný tamasických stavů. Ze Srdce z Já Vám děkuji za to vše, co jste pro mě udělali. Znám svou snahu a vím, že je rovna tupému otloukání hlavou do zdi ve srovnání s tím, co pro mě děláte. To nemůže nikdo, kdo jenom myslí a filozofuje, pochopit. Stvrzuji, že to co učíte má své výsledky na každém z nás. Ať již o tom ví, či nikoliv. Je to opravdový zázrak.

Děkuji, děkuji, děkuji a modlím se za Vaše zdraví a prosím Boha o Vaši ochranu.

Aleš Krajíček, Pardubice, 18. 10. 2011