Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná meditace Brno 01.03. 2008 - promluvy JV 2

1. 3. 2008

Jiří Vacek

Za chvíli se rozejdeme, což vůbec není důvod k tomu, abychom přerušili soustředění na své pravé Já, ale právě naopak, abychom zbystřili svou pozornost  a uvědomili si, že v tom obracení pozornosti na sama sebe budeme pokračovat dál, že se nebudeme ztotožňovat ani s tělem, ani s myslí, ale budeme všechno nahlížet z pozorovatele, který není ničím, co pozoruje, ale vědomím, které pozoruje. Zejména nebudeme v mysli reagovat tak, jak jsme si tady vysvětlovali, že se nebudeme zabývat druhými tak, že bychom vůči nim vytvářeli nějaké negativní city nebo nějaké pohrdání, odstup a podobně. Uvědomíme si to, co jsme si řekli o těch třech klenotech a poděkujeme Bohu za to, že je máme, že máme správnou nauku, mistra a společenství a že to všechno jsou opravdu tři klenoty, že to není nic obyčejného, to naše setkávání, ale že je to skutečné obcování svatých, jak říkají křesťané, že mezi námi je přítomen Bůh jako vědomí Já jsem a že je to milost, která se nám nabízí k tomu, abychom ji využili. Proto každý pracujme, chovejme se tak, abychom toto společenství utužovali a nikoliv ho rozeštvávali. Zlo je naprosto skutečné. Neexistuje princip zla, ale existují zlé síly, které vytvářejí mysli lidí, jejich zlé city, zlé myšlenky, zlé představy a často, bohužel, k tomu přispíváme i my sami, kdykoliv se necháme strhnout k tomu, abychom mysleli ve zlu, cítili ve zlu, představovali si zlo. Takže buďte bdělí, pozorní, pokorní a hlavně neustále usilujte. Nikdy nevíte, kdy vám tato milost bude vzata, proto za ni neustále děkujte a maximálně ji využívejte. Blíží se Velikonoce, blíží se příhodný čas. Abychom ho ovšem využili, musíme se správně chovat, a také zesílit své úsilí. Vzpomeňte si, že na internetu budou ty dva články, najděte si je a důkladně je ne pročtěte, ale prostudujte a přemýšlejte nad vším, co je tam řečeno. Jde o vás. O nikoho jiného nejde, než o vás. A pamatujte si, že vaše osobní myšlenky, představ, názory, pokud nejsou v souladu s pravdou, vás před ničím nechrání. Platí plně zákon karmické odezvy  a ta neplatí jenom na zevní činy, ale hlavně platí na ty vnitřní činy, na naše myšlení, cítění, představování. Tím se buď přibližujeme Bohu nebo se od něj odvracíme. A kdo jakýmkoliv způsobem podléhá zlu, v myšlení, cítění, představování, podléhá doslova tomu, co se označuje buď jako ďábel nebo mára. To nejsou žádné středověké povídačky, plané vyhrožování, to je holá skutečnost. Dobře si to pamatujte.