Jdi na obsah Jdi na menu
 


Anglické články

27. 7. 2007

Jiří Vacek

Za komunistů nebylo možné u nás publikovat. Proto jsem začal psát články v angličtině pro indické časopisy. Nejprve pro The Call Divine, který byl jakýmsi předchůdcem časopisu Ramanašramu. Ten zanikl se vznikem The Mountain Path. Pak jsem posílal články do něho. Dorozumět se na takovou dálku s vydavateli nebylo jednoduché a také bylo zdlouhavé.

Většinu článků jsem psal rovnou v angličtině. Až tuším poslední článek o duchovním vlivu Mahárišiho u nás jsem napsal česky a pro mé velké vytížení jej přeložil někdo z přátel.

Mým jménem mě jako autora těchto článků uváděl přímo vydavatel časopisu. Jednou tak učinil bez mého vědomí dokonce s plnou adresou. Po mém protestu se velmi ašram omlouval. Naštěstí si toho asi StB nevšimlo. Tři články jsou označeny pseudonymem „Czech Devotee“. Tvoří je odpovědi panu Shivpurimu, který pobýval v Čechách a z Indie mně psal o rady pro svůj duchovní život.

Dřívější, značně duchovní vedení Ramanášramu, moje články velmi oceňovalo a vybízelo mě, abych posílal další. Ocenil je v těchto dnech i současný prezident ášramu Šri Ramanan jako velmi dobré. Tím podivnější je, že dopřál sluchu anonymním pomlouvačům, že překrucuji Mahárišiho učení. Že by to byla pouhá výmluva, která má něco zastřít? Je proto překvapivé, že s jeho příchodem časopis přestal mít o mé články zájem. Poslední „The Essence of Atmavichara“, který jsem zaslal v červenci 2005 již neotiskl. Proto jsem další články již neposílal.

S jeho příchodem nastal ve vedení ášramu nepříznivý obrat. Soustřeďuje se takřka výhradně na uctívání Ramana Mahárišiho a provádění praxe átmavičáry je odsouváno na vedlejší kolej. Ášram se také uzavírá všem jiným duchovním směrům a jejich představitelům. Tento záměr je zřetelně vidět na obsahu jeho časopisu. Zatím co v dřívějších dobách otiskoval příspěvky o nejrůznějších mistrech, světcích a duchovních směrech, dnes v něm nic takového nenalezneme. Velká škoda. V nemilost upadli, podle informace samého Ramanašramu všichni světci a mudrci, kteří nejsou ještě 50 let po smrti… Takže se nemohou projevit ani ti, kteří skutečně provádějí átmavičáru a nezůstávají u pouhého uctívání. Jednají tím proti jeho vlastním slovům, ve kterých vyzdvihoval átmavičáru před pouhým uctíváním. Pro ášram jeho výrok: „Átmavičára je stezka od začátku až do konce “, zřejmě neplatí.


Níže uvádím přehled anglických článků. Neručím za jeho úplnost.

č. název článku kde otištěno
1 Jiri Vacek: Sri Ramana as I know him (Šri Ramana, jak jej znám) The Call Divine, 1 st. January 1962, str. 368-370
2 Jiri Vacek: There Is Nothing, Be! (Nic zde není, buď!) The Call Divine, 1 st. January 1963, str. 281-284
3 Jiri Vacek: The Path to Self- knowledge (Stezka poznání Sebe) The Mountain Path, June 1992. (Článek byl původně napsán asi v roce 1963 pro The Call Divine, protože jsem nedostal zprávu o otištění, přepracoval jsem jej a zaslal The M. Path)
4 Jiri Vacek: How Sri Bhagavan Blessed me (Jak mně Šri Bhagavan požehnal) Popis zasvěcení Ramanou Mahárišim. The M. Path, č.1/1983, str. 5-6.
5 Jiri Vacek: An Interesting Letter (Zajímavý dopis) M. Path, č.2/1985, str.119. (K tomu jsem napsal dodatek: „There Is a Strange Story…“ (Zvláštní historka) ale nebyl otištěn)
6 Czech Devotee: Letter of a Friend (Český uctívatel: Dopis od přítele) M. Path, č. 3/1987, str. 160-162
7 Czech Devotee: Letter to a Friend (Český uctívatel: Dopis příteli) M. Path, č. 1-2/1989, str. 64-65
8 Czech Devotee: Letter to a Friend - 3 (Český uctívatel: Dopis příteli - 3) M. Path, č. 3-4/1989, str. 121-122
9 Jiri Vacek: The Spiritual Influence of Sri Ramana Maharshi in Czechoslovakia (Duchovní vliv Šri Ramana Mahárišiho v Československu) M. Path, Jayanti Issue, 2002, str. 167
10 Jiri Vacek: The Essence of Atmavichara (Podstata átmavičáry) Na zaslaný článek M. Path neodpověděl, patrně nepublikováno.