Jdi na obsah Jdi na menu
 


Já jsem dobrý pastýř, Jan 10, 11

7. 4. 2015

Jiří Vacek

Bible mnohdy nám své pravdy sděluje pomocí symbolů. Tato symbolika je stejná nejen v učení všech náboženství, ale i ve snech a vizích všech hledajících. Pojem „pastýř“ bible používá jako synonymum pro duchovního mistra, který dosáhl poznání vědomí Já jsem a vede ty, kteří mu důvěřují, aby dosáhli stejného poznání jako on.

Dobrý pastýř je člověk, který řečí bible „chodí s Bohem“, neboli dosáhl poznání vědomí Já jsem. Učí poznání vědomí Já tím, že svým ovečkám (žákům, učedníkům) ukazuje způsob, know-how, jak vědomí Já jsem poznat. Tím jeho význam pro žáka, který hledá poznání Já, zdaleka nekončí.

Jeho nejpůsobivější učení nespočívá v učení slovy, ale tichem. Tím, že si vědomí Já jsem uvědomuje, indukuje, vybuzuje totéž vědomí v druhých. Tímto uvědomováním šíří do blízkého okolí své bytosti moc vědomí Já jsem. Ti, kteří svému mistrovi důvěřují, se na toto vědomí soustřeďují a přijímají je s úctou, láskou, pokorou a odevzdaností. Tím je mocí mistrova odhaleného božského vědomí Já jsem zažehováno žákovo poznání jeho mu Bohem dané a vrozené vědomí Já jsem. Když žák za těchto podmínek u mistra vytrvá, dosahuje totéž co mistr.

Plně platí, že bez této mistrovy pomoci si nikdo nemůže sám svým úsilím vědomí Já jsem v sobě uvědomit. Tím je dána nezastupitelná úloha a pomoc mistra v těle při žákově dosažení. Bez ní, bez této pomoci není možné.

Žák získává poznání Sebe tak rychle, jak usilovně a bez přerušení splňuje podmínky dosažení. Ty hlavní jsou dvě:

1) Důkladná a trvalá očista žákovy mysli od všeho zlého a od Boha jej vzdalujícího.

2) Jak velká je žákova důvěra v mistra, láska k němu, úcta, pokora a odevzdanost a vlastní úsilí.

Jen jsou-li obě podmínky trvale a současně plněny, může žák, je-li jeho úsilí nepřetržité, dosáhnout. I po žákově dosažení, které stojí mistra mnoho času, sil, úsilí a pravidelně i poškození jeho tělesného zdraví, žák má zůstat u mistra a pomáhat mu věrně v jeho práci. Jakékoliv snahy po osamostatnění a nezávislost na mistrovi nejsou ničím jiným než projevy sil zla v žákovi, které v sobě ještě nerozpustil. Vzory správného duchovního partnerství mistr – žák jsou právě Ježíšovi žáci i vztah Rámakršny a Vivékanandy a další.

Když žák v sobě objeví vědomí Já jsem, stává se jeho přímým učitelem a to tím více, čím víc, čím hlouběji a déle si je uvědomuje. Pro tento vztah k vnitřnímu mistrovi platí stejná pravidla jako pro vztah k mistrovi v těle: úcta, láska, pokora a odevzdanost a to stále.

Nestačí si vědomí Já jsem pouze soustředěně uvědomovat. Jinými slovy nestačí pouze meditovat na vědomí Já jsem, jakoby bylo nějakým neživým předmětem, kterého se chceme zmocnit a mít z něho pro sebe prospěch. Máme a musíme se k němu obracet s úctou a láskou a v tomto postoji si Já jsem uvědomovat. Pravá pokora je plné otevření se moci vědomí Já jsem. Tím je vpouštíme do své bytosti a jen tak může plně a svobodně v nás bez překážek působit, když k tomu svolíme, což je pravá odevzdanost.

Jen upřímná láska, pokorné otevření se a naprosté odevzdání se do působení moci vědomí Já jsem umožňuje plné rozvinutí všech jeho principů v nás. Pak se řídíme radou mudrce: neustále spočívám v pokoře u nohou Toho, jehož milostí jsem s ním sjednocen. Jen tehdy nejsme v pokušení rovnat se Bohu a samozřejmě i mistrovi a chráněni před hlubokým pádem, který dokáže v jediném okamžiku zmařit velké úsilí mnoha vtělení. Jen moc úcty, lásky, pokory a odevzdanosti nás před tímto pokušením dokáže ubránit. Nikdy jich proto není dost.

Vědět „jak na to“, je pro zdar stezky důležité, ale samo o sobě nestačí. Jak si plně uvědomil apoštol Pavel: „Kdo nemá lásku, nemá nic a je nic“ a ještě hůře: je v moci nelásky, která je opakem Boha – lásky.

Správná technika meditace nás může dovést vysoko, ale bez očisty a pravé lásky, kterou provází pokora a odevzdanost, dříve či později padneme tím hlouběji, čím výš jsme se vyšplhali.

Kdo má oči k vidění, může pravdu těchto slov vidět na odstrašujících příkladech kolem sebe přímo. Zlo, do jehož moci se odevzdáme, nezná slitování, ale jen sebe: zlo.