Jdi na obsah Jdi na menu
 


Já jsem život, Jan 14, 6

6. 4. 2015

Jiří Vacek

Vědomí Já jsem je život všech vědomých bytostí. Co je sebe si vědomé, je živé. Kde nepůsobí vědomí, není ani vědomý život. Ač je vědomí všude a ve všem stvořeném, není všude projeveno. Ke svému působení potřebuje spoj mezi vědomím a nevědomou hmotou. Tento spoj v člověku tvoří jeho duchovní srdce. Život je vědomí a ve vědomí. Jen co je vědomé, je živé. Život se děje uvědomováním vědomí. Žijeme, protože si uvědomujeme:

1) Sebe, svou existenci

2) Svět

To vše si uvědomujeme jedním jediným vědomím, kterým jsme. Život a vědomí nejsou dva, ale jedno jediné uvědomování jediným vědomím v tomto vědomí. Žijeme vědomím a ve vědomí i když si tuto pravdu ve stavu nevědomosti neuvědomujeme. Žijeme, prožíváme jen to, co si uvědomujeme. Bez vědomí není uvědomování a proto ani život.

Vědomí je vždy zcela samovolně činné, ale není vždy sebe si vědomé v ryzím vědomí Já jsem. Pravé, nejvyšší vědomí je pouze v ryzím vědomí Já jsem, které je věčné a proto těm, kteří si je uvědomují, dává život věčný.

Nevědomé vědomí, nepoznávající se ve vědomí Já jsem, dává pouze život dočasný a své božské podstaty si nevědomý.