Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jiří Vacek v tisku a na internetu

8. 8. 2019

Přátelé Jiřího Vacka

Jak jsme již avizovali, právě vyšla knížka: Z. Nešpor a kol.: Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností 20. a 21. století. Pochopitelně v tomto přehledu významných českých náboženských učitelů nechybí ani Jiří Vacek – příslušné heslo ze strany 395-396 výše jmenované knížky pro zajímavost přetiskujeme:

 

* * *

 

Vacek Jiří

*25. května 1931 ve Slaném (okr. Kladno)

Jógin, mystik. Občanským povoláním inženýr elektrotechnik, avšak z politických a náboženských důvodů byl v období komunistické vlády pracovně diskriminován, proto vystřídal řadu zaměstnání. Počátkem jeho duchovní cesty byla četba Ohnivého keře Karla Weinfurtera, jejž jako meditační pomůcku používal i nadále, brzy se ale rozvinul jeho celoživotní zájem o Ramanu Mahárišiho (1879-1950) a jeho metodu sebedotazování (átmavičára). Na Vacka však působili i další indičtí duchovní učitelé: svámí Šivánanda Sarasvatí z Rišikéše (1887-1963) a nositelé duchovního odkazu Rámakrišny (1836-1886) a Vivékánandy (1863-1902). Od konce padesátých let byl v korespondenčním styku s Rámakrišnovou misí, s klášterem (ášramem) Ramany Maháršiho (publikoval v časopise ášramu The Mountain Path) a dalšími. Byl také žákem Jaroslava Kočího a přítelem Eduarda a Míly Tomášových. V době politického uvolnění na konci šedesátých let přednášel pro veřejnost v Náboženské společnosti československých unitářů. Připravil zhruba sto samizdatových spisů, dvě desítky překladů. Ve svobodných poměrech vyšla jeho autorská díla Bhagavan Šrí Ramana Maháriši, mudrc z Arunáčaly (1992), Stezka síly – šakti jóga (1993), Stezka lásky k Bohu neboli bhakti jóga (1994), O Bibli a jejím učení I.-VII. (1994-2003), Základy jógy a mystiky I.-II. (1995), Učebnice átmavičáry neboli zkoumání sama sebe (1995), Stezka k nejvyšší skutečnosti (1996), O cestě k Bohu (1999), Chození s Bohem (2000), Kundaliní jóga, duchovní léčení, přímá stezka k vysvobození (2001), Jak jsem hledal Boha a nalezl sebe (vlastní životopis, 15 dílů, 2001-2010), Královská jóga (2003), Život a učení Ramany Mahárišiho (2006), Jóga Mistrů (2010), Kdo je Bůh (2015), Cesta k nesmrtelnosti (2018) a mnoho dalších. Známé jsou i jeho překlady (obvykle s komentáři) Rámagíta a Ribhugíta (1992), Mahárišiho evangelium (1993), Kdo jsem já a další díla (Maháriši, 1994), Tripura Rahasja (1995) aj. Několik děl bylo přeloženo do angličtiny či němčiny. Díky spisům, ale i intenzivní veřejné činnosti (přednášky, meditační setkání) se Jiří Vacek stal duchovním učitelem advaity stovkám jóginů a mystiků; meditační skupiny jím inspirovaných a vedených žáků postupně vznikly v několika českých a slovenských městech.

 

 


 

Knihu Malý slovník českých nekatolických náboženských osobností si lze v případě zájmu objednat přes email: objednávky@pratelejirihovacka.cz. Kniha je vázaná, 465 str., cena 500 Kč.

 

Též připomínáme, že Jiří Vacek má své stránky i na Wikipedii a to v české, anglické a německé verzi – příslušné linky lze nalézt zde:

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Vacek

https://en.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Vacek

https://de.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Vacek